תזמורת קול ישראל
תפקידים באתר: מבצעים, מלווים


האזינו לשירי תזמורת קול ישראל ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
1. אל תלכי ללקוט בשדה אחר (אל תלכי ללקוט בשדה אחר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. ארץ חיטה ושעורה (לחן אפרים בן חיים) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. ביום השבת (אם עמלתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. דבקה גלבוע (טל, טל, טל) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. דודי לי (לחן אפרים בן-חיים) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. דרור יקרא (לחן זהבי) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. הבוצרים הולכים לכרם (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. הורה חסידית ארצי-ישראלית ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. הורה תלם (ארץ, ארץ זו מורשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. הרשות (הרשות באמת נתונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. כוס אנקריאון (שיר אשירה לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. לחג שמחה (לחג שמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. ליל שימורים (הירח שט עלה אינו זע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
31. לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
32. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. לפרי הגפן (לפרי הגפן שירו שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. ניגון הורה ([ללא מילים]) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. נרות חנוכה (הנרות הולכים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. ספרי תמה (ספרי תמה תמימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
43. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
44. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
45. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
46. צהלי (צהלי מלב שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. שבת בכפר (נטו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. שבת בקבוצה (אם שבת הדליקה נרותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. שיר ריקוד (כף ידך הושיטי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

שירים שליוו
1. אביב (בפרוס אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אדיר ונאור (אדיר ונאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. אורי (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אחזו לנו שועלים (אחזו לנו שועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. אל ארצי (לחן בן חיים) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. אל העין (על הרים עולה הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. אל תשכחני (זה מאורע רגיל ודאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. אלוהי צדקי (אלוהי צדקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד 2) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. אם צו הגורל (לחן ברנע) (אם צו הגורל) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אמת אל שמך (אמת, אל, שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. אני חבצלת השרון (לחן יצחק אדל) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אני חבצלת השרון (לחן עזרא גבאי) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. אני חבצלת השרון (לחן צבי אבני) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
45. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
46. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
47. אניית זהב (לחן בראון) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. אסיף (עת כנוס ועת זמר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
49. אסיף (עת כנוס ועת זמר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
50. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
52. ארץ הכרמל (אביא אתכם אל ארץ הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. ארצנו הקטנטונת (תכלת שמים סלע אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אשירה לאהוב (אשירה לאהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. את מולדת (על ההר מטפסים השבילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אתי מלבנון (אתי מלבנון) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. אתי מלבנון (אתי מלבנון) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. באב אל וואד (פה אני עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. באנו על כנפי נשרים (באנו על כנפי נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. בלדה (לחן משה וילנסקי) (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בלילה בא המבשר (בלילה בא המבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. בצאת ישראל (מאת שלמה קודש) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. בת הכרמים (לחן כהן מלמד) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. בת הכרמים (לחן מירון) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. בת שבע (עת אל ענן אמריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. גבנוני הרכס (גבנוני הרכס שרויים במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. גוזי לי (לחן אדמון) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. גוזי לי (לחן וילנסקי) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. גמדים (שם הרחק בלב הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. דבקת האביר (יפתי דלגי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. דגלי (דגל לי חדש עשיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. דובון יומבו (לי דובון זריז וקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. דני גיבור (לחן לברי) (אמא אמרה לי דני) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. האנקור (לחן אדל) (על הגדר קפץ אנקור) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. הבובה והבובונת (הבובה הגדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. הגיעה העת (הגיעה העת) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
107. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
108. הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. הודיה (גשם שדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הורה דברת (הבו יין הבו זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. הורה ממטרה (רון קילוח בצינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. הורה נגב (הורה הורה ברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. החליל (החליל הוא פשוט ועדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הלילות שרים (הלילות שרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הלך דודי לרעות צאנו (הלך דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. המנון הפלמ"ח (לחן זהבי) (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנאווה (הנאווה הנאווה השיבי אהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
136. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
138. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. הערב (מני רוכסי התל) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
142. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
148. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
149. השעון עייף (טיק טיק טק אני עייף) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. התעני (רעד את) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
156. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. והיא שעמדה (לחן דסאו) (והיא שעמדה לאבותינו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. ולו (ולו ילדים ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. ורצון רק אחד (ורצון רק אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. זכרו אותי (זכרו אותי, זכרו אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. זמר (לחן דאוס) (לא אורחת גמלים ) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
173. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
174. זמר חג (לחן נסימוב) (בני הכפר יוצאים בסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. חביבי (זמר בנלי נשמיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
179. חג (לחן דאוס) (ניבים דוברים אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. חדש כקדם ימינו (חדש כקדם ימינו שוכן זבולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
185. חדש כקדם ימינו (חדש כקדם ימינו שוכן זבולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
186. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
187. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
188. חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. חלמתי חלום (חלמתי חלום כי נגאלתי פתאום) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
192. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
193. טוב לי (אם בלות וקרועות נעליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. טוב לי בחיקך, אמא (טוב לי בחיקך, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
197. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
198. יה ריבון עלם (לחן כהן-מלמד) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
200. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
201. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. יענקלה (נומה לי כבר יענקלה בן חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. יפה נוף (לחן כהן-מלמד) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
212. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. יש לי ילדים (יש לי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. יש לי כינרת (יש לי כינרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. יש לי כינרת (יש לי כינרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
216. יש לילות גדושי עצבת (יש לילות גדושי עצבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
218. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. כוחי הולך ודל (כוחי הולך ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. כוכבים (כוכבים כוכביי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
221. כוכבים (כוכבים כוכביי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
222. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
223. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
226. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
227. כיתה אלמונית (ההרים ירעמו והדרך תחול) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. כיתה אלמונית (ההרים ירעמו והדרך תחול) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
229. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
230. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
231. כך יהיה בקרוב (את שואלת פנינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
233. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
234. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
235. כלניות (הערב בא, שקיעה בהר יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. ל"ג בעומר (מדורה אורה אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי) (היערה היערה היערה בקשת וחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
238. לא נזוז (לחן ביק) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. לאור הזיכרונות (לכל אדם יש זיכרונות כספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
240. לאור הנר (נר חביב נר נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. לאור חיוכך (לאור חיוכך כבה השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. לאן תנוד העלם (לאן תנוד העלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. ליל אהבה (שמע ידיד ואוזן הט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. לילה טוב (דמדומים ערביים) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
246. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
248. למה בת ציון (למה בת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. לנר ולבשמים (לנר ולבשמים נפשי מייחלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. לפני ביתי (לפני ביתי עוברים גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. לשווא (הסתובב הכלבלב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
253. לשווא (הסתובב הכלבלב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
254. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
256. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
258. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
260. מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. מה שאנו (מה שאנו הרי אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
263. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. מחול השומרים (צא נא אתנו השבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. מיהו המיילל ברוח (מיהו המיילל ברוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
270. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
271. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
272. מצעד החג (קול ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. מרגניות (בחורשה על אמת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. משלט עזוב (כוכב ראשון עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
279. נומה נומה עוללי (נומה נומה עוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. נומה פרח (לחן עממי יידי 4) (נומה פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
281. נוצת זהב (לברווזת הבר ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
282. נוצת זהב (לברווזת הבר ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
283. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
284. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
285. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
288. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
289. נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
292. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
293. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
294. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
295. סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. עבדים היינו (לחן דסאו) (עבדים היינו היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
298. עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
299. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
301. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
302. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
303. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
304. עולם חדש (עולם חדש נברא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
306. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
307. עורבים שחורים (עורבים שחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
309. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
310. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
311. עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
312. על ברכיי טלה (על ברכיי טלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
314. ענבים הבשילו (על אשכול השפע) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. ענבלים (רונו רונו חלילים ) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
317. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
318. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
319. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
320. עקרה (לחן ברנע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. ערב בא (ערב בא ויכס מעטהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. ערב רד על כפר (ערב רד על כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
324. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. פרפר אביב (הרקיע תכלת זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
326. צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
327. צימוקים ושקדים (תרגום פישר) (שן בני עצום את עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. צריך לצלצל פעמיים (תופרת אני ותופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
330. קולות בלילה (לחן פאול בן חיים) (אתה מוכן שאל הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
332. קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
333. קציר (על כפים פרש הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
335. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
336. קרב יום (קרב יום, קרב יום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
337. קרב יום (קרב יום, קרב יום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. קריה יפהפייה (קריה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
339. רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
341. רייזלה (בית קט עומד ברחוב וכולו שלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. רינה בת הרים (בואי תמה, נצא להרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
344. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
345. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
346. שאת אינך (שאת אינך) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
348. שבילי אדם (שבילי אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
350. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
351. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
352. שוב להורה (הבה נעיר ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
353. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
354. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
355. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
356. שיבולים (חד חד מחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. שיר אביב (עם קרן של זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
359. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
360. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
361. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
362. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
363. שיר בית חרושת (הן ביתם לא בחושך) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
366. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
367. שיר הגר (דרך דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
369. שיר החי"ל (דמנו נהר ואשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
370. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
371. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. שיר היין (אם עבר היום ולא שתית) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. שיר הכד (בחלוני השמש רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
374. שיר הכורים (חפור חופרים קברנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
375. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
376. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
377. שיר המשמרת (מולדת חמסינית חולית ומסולעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
379. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
382. שיר הפרידה (שוב עולה אל השמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. שיר הרועה (אחלל בחלילי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
384. שיר הרועה (אחלל בחלילי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
385. שיר הרועה (מענן ברום השמש זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
386. שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
388. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
389. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
390. שיר חנוכה (היום פנה הערב רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שיר כביש הגבורה (הולמים פטישים) קובץ להאזנה - בדף השיר
392. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
394. שיר לצבר (צמח פלא שמו צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
396. שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
397. שיר עצמאות (על חירות עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שיר ערש (הירדמי ילדה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
403. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שיר ערש לתרזה (לחן בראון) (לילה לילה נום ננס) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
406. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
407. שיר עשור (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
408. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שיר רונו נא (קורא הזמר לריקודנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
410. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
411. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
412. שירה של מירה'לה (זר וסמוי מעין אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
413. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
414. שמחת תורה (שמחת תורה לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
416. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. שמריני (אך הרגע הזה בלבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
419. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
420. שעון בן חיל (איזה שעון בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
421. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
422. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
423. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. תישן חביבי (מעלה כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
426. תפילת הרועה (ריבונו של עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: