תזמורת קול ישראל
תפקידים באתר: מבצעים, מלווים


האזנה ברדיו האזינו לשירי תזמורת קול ישראל ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
שיר 1. אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. אז תתענג (אז תתענג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. איזה פלא (איזה פלא, איזה פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אל תלכי ללקוט בשדה אחר (אל תלכי ללקוט בשדה אחר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. ארץ חיטה ושעורה (לחן אפרים בן חיים) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. ביום השבת (אם עמלתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. בר יוחאי (לחן עממי ספרדי-יהודי 2) (בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. בת גלים (אל על האיילת עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. בת יפתח (סח יומי לערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. דבקה גלבוע (טל, טל, טל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. דודי לי (לחן אפרים בן-חיים) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. דרור יקרא (לחן זהבי) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. הבוצרים הולכים לכרם (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. הורה (חולו מחול ההורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 26. הורה חסידית ארצי-ישראלית ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. הורה נהלל (משתמט אני הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. הרועה (הרועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. הרשות (הרשות באמת נתונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 37. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. כוס אנקריאון (שיר אשירה לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. כינרת (כינרת כינרת אליך) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. כינרת (כינרת כינרת אליך) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. לחג שמחה (לחג שמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 47. ליל שימורים (הירח שט עלה אינו זע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 51. למולדתי (למולדתי הבאת אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. לפרי הגפן (לפרי הגפן שירו שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 54. לשנה טובה (לחן עזרא גבאי) (לשנה טובה תיכתבו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. לשנה טובה (לחן עזרא גבאי) (לשנה טובה תיכתבו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 56. מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. ניגון הורה ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. ניגון רונדו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. נרות חנוכה (הנרות הולכים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. ספרי תמה (לחן תימני 1) (ספרי תמה תמימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. על ילדה בחלוק הכחול (על ילדה אגדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 68. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 70. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 72. צהלי (צהלי מלב שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 77. רחל על העין (רחל עמדה על העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 79. שבת (עוד מעט ירד אלינו) (לחן ולבה) (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. שבת בכפר (נטו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. שבת בקבוצה (אם שבת הדליקה נרותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 86. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 88. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 90. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 91. שיר ריקוד (כף ידך הושיטי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 92. שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 93. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 94. שנה טובה (לחן נרדי) (שנה הלכה, שנה באה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

שירים שליוו
שיר 1. אביב (בפרוס אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. אדיר ונאור (אדיר ונאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. אולי אולי אולי (תמיד את מתחמקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 13. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. אורי (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. אחזו לנו שועלים (אחזו לנו שועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. אל ארצי (לחן בן חיים) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. אל החלון אשא עיניי (אל החלון אשא עיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. אל העין (על הרים עולה הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. אל תשכחני (זה מאורע רגיל ודאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. אלוהי צדקי (אלוהי צדקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. אלוהים אשאלה (אלוהים אשאלה יוצר מאורים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד 2) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. אם צו הגורל (לחן ברנע) (אם צו הגורל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. אמת אל שמך (אמת, אל, שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. אני חבצלת השרון (לחן יצחק אדל) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. אני חבצלת השרון (לחן עזרא גבאי) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. אני חבצלת השרון (לחן צבי אבני) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 50. אניית זהב (לחן בראון) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. אסיף (עת כנוס ועת זמר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. אסיף (עת כנוס ועת זמר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 54. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. ארץ הכרמל (אביא אתכם אל ארץ הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 56. ארצנו הקטנטונת (תכלת שמים סלע אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. אשירה לאהוב (אשירה לאהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. את מולדת (על ההר מטפסים השבילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. אתי מלבנון (אתי מלבנון) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. אתי מלבנון (אתי מלבנון) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. באב אל וואד (פה אני עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. באנו על כנפי נשרים (באנו על כנפי נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 68. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 72. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. בלדה (לחן משה וילנסקי) (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. בלדה עכברית (האהבה מתת שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. בלילה בא המבשר (בלילה בא המבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 80. בעוז נעורים (???) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 81. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 83. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 84. בצאת ישראל (מאת שלמה קודש) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 85. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 86. בת גלים (אל על האיילת עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. בת הכרמים (לחן כהן מלמד) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. בת הכרמים (לחן מירון) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 89. בת שבע (עת אל ענן אמריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. גבנוני הרכס (גבנוני הרכס שרויים במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. גוזי לי (לחן אדמון) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 93. גוזי לי (לחן וילנסקי) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. גמדים (שם הרחק בלב הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. דבקת האביר (יפתי דלגי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. דגלי (דגל לי חדש עשיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 97. דובון יומבו (לי דובון זריז וקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 100. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 101. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 102. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 103. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 104. דני גיבור (לחן לברי) (אמא אמרה לי דני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 105. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 106. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 107. האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 108. האנקור (לחן אדל) (על הגדר קפץ אנקור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 109. האנקור (לחן אדל) (על הגדר קפץ אנקור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 110. הבאת העומר (השמש במערב יורדת, שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 111. הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 112. הבובה והבובונת (הבובה הגדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 113. הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 114. הגיעה העת (הגיעה העת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 115. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 116. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 117. הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 118. הודיה (גשם שדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 119. הורה דברת (הבו יין הבו זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 120. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 121. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 122. הורה ממטרה (רון קילוח בצינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 123. הורה נגב (הורה הורה ברמה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 124. הורה נגב (הורה הורה ברמה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 125. הורה נהלל (משתמט אני הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 126. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 127. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 128. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 129. החליל (החליל הוא פשוט ועדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 130. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 131. היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 132. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 133. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 134. היום כאז (היום כאז) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 135. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 136. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 137. הלילות שרים (הלילות שרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 138. הלך דודי לרעות צאנו (הלך דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 139. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 140. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 141. המנון הפלמ"ח (לחן זהבי) (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 142. המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 143. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 144. הנאווה (הנאווה הנאווה השיבי אהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 145. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 146. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 147. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 148. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 149. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 150. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 151. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך ) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 152. הערב (מני רוכסי התל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 153. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 154. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 155. הפרח הלבן (בסער וסופות בייסורי הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 156. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 157. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 158. הקטנטנה הסמיקה (הקטנטנה הסמיקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 159. הקן הזה (טיפות שעות עמל ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 160. הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 161. הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 162. הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 163. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 164. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 165. השעון עייף (טיק טיק טק אני עייף) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 166. התעני (רעד את) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 167. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 168. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 169. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 170. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 171. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 172. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 173. והיא שעמדה (לחן דסאו) (והיא שעמדה לאבותינו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 174. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 175. ולו (ולו ילדים ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 176. ורצון רק אחד (ורצון רק אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 177. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 178. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 179. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 180. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 181. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 182. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 183. זה העלם (זה העלם מה יפה הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 184. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 185. זכרו אותי (זכרו אותי, זכרו אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 186. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 187. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 188. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 189. זמר (לחן דאוס) (לא אורחת גמלים ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 190. זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 191. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 192. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 193. זמר חג (לחן נסימוב) (בני הכפר יוצאים בסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 194. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 195. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 196. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 197. זר פרחים (זר פרחים פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 198. חביבי (זמר בנלי נשמיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 199. חג (לחן דאוס) (ניבים דוברים אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 200. חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 201. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 202. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 203. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 204. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 205. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 206. חדש כקדם ימינו (חדש כקדם ימינו שוכן זבולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 207. חדש כקדם ימינו (חדש כקדם ימינו שוכן זבולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 208. חוס אלוהי (חוס אלוהי ממעונך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 209. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 210. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 211. חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 212. חלמתי חלום (חלמתי חלום כי נגאלתי פתאום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 213. חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 214. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 215. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 216. טוב לי (אם בלות וקרועות נעליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 217. טוב לי בחיקך, אמא (טוב לי בחיקך, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 218. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 219. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 220. טעני ירושלים (טעני ירושלים טעני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 221. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 222. יה ריבון עלם (לחן כהן-מלמד) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 223. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 224. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 225. יובלים (סתיו בעמק) (השפלה מאירה פניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 226. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 227. יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 228. יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 229. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 230. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 231. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 232. יעל (נומי עלמה אשר איחל לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 233. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 234. יענקלה (נומה לי כבר יענקלה בן חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 235. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 236. יפה נוף (לחן כהן-מלמד) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 237. יפה נוף (לחן עממי ספרדי-יהודי) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 238. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 239. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 240. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 241. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 242. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 243. יש לי גן (לחן יצחק ישראל) (יש לי גן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 244. יש לי ילדים (יש לי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 245. יש לי כינרת (יש לי כינרת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 246. יש לי כינרת (יש לי כינרת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 247. יש לילות גדושי עצבת (יש לילות גדושי עצבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 248. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 249. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 250. כוחי הולך ודל (כוחי הולך ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 251. כוכבים (כוכבים כוכביי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 252. כוכבים (כוכבים כוכביי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 253. כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 254. כי הנה אויביך יהמיון (כי הנה אויביך יהמיון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 255. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 256. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 257. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 258. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 259. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 260. כיתה אלמונית (ההרים ירעמו והדרך תחול) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 261. כיתה אלמונית (ההרים ירעמו והדרך תחול) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 262. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 263. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 264. כך יהיה בקרוב (את שואלת פנינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 265. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 266. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 267. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 268. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 269. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 270. כלניות (הערב בא, שקיעה בהר יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 271. ל"ג בעומר (מדורה אורה אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 272. ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי) (היערה היערה היערה בקשת וחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 273. לא אמות (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 274. לא נזוז (לחן ביק) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 275. לאור הזיכרונות (לכל אדם יש זיכרונות כספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 276. לאור הנר (נר חביב נר נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 277. לאור חיוכך (לאור חיוכך כבה השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 278. לאן תנוד העלם (לאן תנוד העלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 279. ליל אהבה (שמע ידיד ואוזן הט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 280. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 281. לילה טוב (דמדומים ערביים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 282. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 283. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 284. לכה דודי (לחן גבאי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 285. למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 286. למה בת ציון (למה בת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 287. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 288. לנר ולבשמים (לנר ולבשמים נפשי מייחלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 289. לפני ביתי (לפני ביתי עוברים גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 290. לרותי יום הולדת (לרותי יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 291. לשווא (הסתובב הכלבלב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 292. לשווא (הסתובב הכלבלב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 293. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 294. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 295. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 296. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 297. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 298. מה טובו (לחן בוסקוביץ) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 299. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 300. מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 301. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 302. מה שאנו (מה שאנו הרי אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 303. מולדתי היא ארץ כנען (מולדתי היא ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 304. מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 305. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 306. מחול השומרים (צא נא אתנו השבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 307. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 308. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 309. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 310. מיהו המיילל ברוח (מיהו המיילל ברוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 311. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 312. מנגינה לי (לחן צבי בן-יוסף) (מנגינה לי ונגינה לי מימים משכבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 313. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 314. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 315. מפי אל (אין אדיר כאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 316. מצעד החג (קול ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 317. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 318. מרגניות (בחורשה על אמת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 319. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 320. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 321. משחק (תות-שדה איננו תות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 322. משלט עזוב (כוכב ראשון עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 323. נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 324. נומה נומה עוללי (נומה נומה עוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 325. נומה פרח (לחן עממי יידי 4) (נומה פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 326. נוצת זהב (לברווזת הבר ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 327. נוצת זהב (לברווזת הבר ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 328. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 329. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 330. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 331. נער רועה (פה על שיא הגבע) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 332. נער רועה (פה על שיא הגבע) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 333. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 334. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 335. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 336. נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 337. נרות שבת (לחן כהן-מלמד) (נרות שבת, נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 338. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 339. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 340. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 341. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 342. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 343. סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 344. עבדים היינו (לחן דסאו) (עבדים היינו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 345. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 346. עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 347. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 348. עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 349. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 350. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 351. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 352. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 353. עולם חדש (עולם חדש נברא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 354. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 355. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 356. עורבים שחורים (עורבים שחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 357. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 358. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 359. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 360. עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 361. על ברכיי טלה (על ברכיי טלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 362. על גבעות שיח' אבריק (אדמה אדמתי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 363. על גבעות שיח' אבריק (אדמה אדמתי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 364. על יד עריסת שלומית (כה כה קטנה את) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 365. ענבים הבשילו (על אשכול השפע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 366. ענבלים (רונו רונו חלילים ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 367. עפיפון (עפיפון טוס ושאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 368. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 369. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 370. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 371. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 372. עקרה (לחן ברנע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 373. ערב בא (ערב בא ויכס מעטהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 374. ערב רד על כפר (ערב רד על כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 375. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 376. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 377. פרח בר (בין דמדומים וליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 378. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 379. פרפר אביב (הרקיע תכלת זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 380. צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 381. ציון הלא תשאלי (לחן הופמן) (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 382. צימוקים ושקדים (תרגום פישר) (שן בני עצום את עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 383. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 384. צריך לצלצל פעמיים (תופרת אני ותופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 385. קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 386. קולות בלילה (לחן פאול בן חיים) (אתה מוכן שאל הקול) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 387. קולות בלילה (לחן פאול בן חיים) (אתה מוכן שאל הקול) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 388. קומי לך רעייתי (קומי לך רעייתי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 389. קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 390. קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 391. קציר (על כפים פרש הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 392. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 393. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 394. קרב יום (קרב יום, קרב יום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 395. קרב יום (קרב יום, קרב יום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 396. קריה יפהפייה (קריה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 397. ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 398. רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 399. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 400. רייזלה (בית קט עומד ברחוב וכולו שלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 401. רינה בת הרים (בואי תמה, נצא להרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 402. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 403. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 404. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 405. שאת אינך (שאת אינך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 406. שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 407. שבילי אדם (שבילי אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 408. שבת (עוד מעט ירד אלינו) (לחן ולבה) (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 409. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 410. שדות שבעמק (שדות שבעמק) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 411. שדות שבעמק (שדות שבעמק) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 412. שוב להורה (הבה נעיר ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 413. שובה אליי (בלבי תמיד ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 414. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 415. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 416. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 417. שיבולים (חד חד מחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 418. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 419. שיר אביב (עם קרן של זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 420. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 421. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 422. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 423. שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 424. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 425. שיר בית חרושת (הן ביתם לא בחושך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 426. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 427. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 428. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 429. שיר הגר (דרך דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 430. שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 431. שיר החי"ל (דמנו נהר ואשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 432. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 433. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 434. שיר היין (אם עבר היום ולא שתית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 435. שיר הכד (בחלוני השמש רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 436. שיר הכורים (חפור חופרים קברנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 437. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 438. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 439. שיר המשמרת (מולדת חמסינית חולית ומסולעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 440. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 441. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 442. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 443. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 444. שיר הפלך (בכינור עמל כפרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 445. שיר הפלך (כפרי הגדול הוא כנבל רונן) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 446. שיר הפלך (כפרי הגדול הוא כנבל רונן) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 447. שיר הפרידה (שוב עולה אל השמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 448. שיר הרועה (אחלל בחלילי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 449. שיר הרועה (אחלל בחלילי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 450. שיר הרועה (מענן ברום השמש זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 451. שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 452. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 453. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 454. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 455. שיר חנוכה (היום פנה הערב רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 456. שיר כביש הגבורה (הולמים פטישים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 457. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 458. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 459. שיר לצבר (צמח פלא שמו צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 460. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 461. שיר נמל תל-אביב (לפני חמשים שנה החלונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 462. שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 463. שיר עצמאות (על חירות עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 464. שיר ערש (הירדמי ילדה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 465. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 466. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 467. שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 468. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 469. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 470. שיר ערש למרים (לחן בן-חיים) (נומי בת נועם) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 471. שיר ערש למרים (לחן בן-חיים) (נומי בת נועם) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 472. שיר ערש למרים (לחן בן-חיים) (נומי בת נועם) ביצוע 3 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 473. שיר ערש לתרזה (לחן בראון) (לילה לילה נום ננס) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 474. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 475. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 476. שיר עשור (הורה בראשית) (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 477. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 478. שיר רונו נא (קורא הזמר לריקודנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 479. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 480. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 481. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 482. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 483. שירה של מירה'לה (זר וסמוי מעין אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 484. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 485. שלוש אחיות (שלוש הן בנות הפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 486. שלוש אתונות (לחן אבדורי) (שלוש אתונות משרכות את דרכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 487. שמחת תורה (שמחת תורה לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 488. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 489. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 490. שמריני (אך הרגע הזה בלבד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 491. שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 492. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 493. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 494. שעון בן חיל (איזה שעון בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 495. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 496. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 497. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 498. תישן חביבי (מעלה כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 499. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 500. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 501. תפילת הרועה (ריבונו של עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 502. תרנגול אני (תרנגול אני, תרנגול קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: