מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
מילים
1. אדוני זכרנו (אדוניי זכרנו יברך) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי מלך (אדוניי מלך גאות לבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אהיה כטל לישראל (אהיה כטל לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך אדוניי כי אנפת בי (אודך אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן "הנה הוא בא") (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אודך כי עניתני (לחן "ניצני שלום") (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) (אודך כי עניתני ) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אודך כי עניתני (לחן פרלמן) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. אוחילה לאל (אוחילה לאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אוי לי על שברי ולבי דווי (אוי לי על שברי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אוי לי על שברי נחלה מכתי (אוי לי על שברי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אור זרוע (אור זרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אז תשמח בתולה (אז תשמח בתולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אחד מי יודע (תנו תנו רבנן) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אחזו לנו שועלים (אחזו לנו שועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. איזהו עשיר השמח בחלקו (איזהו עשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אל ארץ טובה (כי אדוניי אלוהיך מביאך) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אל תען כסיל כאיוולתו (אל תען כסיל כאיוולתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. אל תראוני (לחן נרדי) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אם אין אני לי (לחן לוי-תנאי) (אם אין אני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אם אין אני לי מי לי (לחן חמסי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. אם אמרתי מטה רגלי (אם אמרתי מטה רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. אמר אויב (אמר אויב) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. אמת אמת (לחן חסידי 1) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. אמת אמת (לחן חסידי 2) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. אנה פנה דודך (אנה פנה דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אני חבצלת השרון (לחן יצחק אדל) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אני חבצלת השרון (לחן עזרא גבאי) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אני חבצלת השרון (לחן צבי אבני) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אני ישנה (אני ישנה ולבי ער) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) (אני לדודי ודודי לי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. ארץ הכרמל (אביא אתכם אל ארץ הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. ארץ חיטה ושעורה (לחן אפרים בן חיים) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. ארץ חיטה ושעורה (לחן קירש) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. אשא עיניי (לחן כלפון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. אשירה לאדוניי (לחן ברכה צפירה) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) (אשירה לאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. אשירה לאדוניי בחיי (אשירה לאדוניי בחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. אשכול הכופר (אשכול הכופר דודי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. אשת חיל (לחן וייסר) (אשת חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. אשת חיל (לחן לוי-תנאי) (אשת חיל ) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. אשת חיל (לחן שנקר) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
83. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. באבוד רשעים רינה (באבוד רשעים רינה)
85. באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. באחרית הימים (וגר זאב עם כבש)
87. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. בית יעקב (לכו ונעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. בני המן (פרשנ-פרשנדתא) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 3) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. ברח דודי (ברח דודי)
107. ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. גאולה תיתנו לארץ (גאולה תתנו לארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. גם כי אלך בגיא צלמוות (גם כי אלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. דוד מלך ישראל (לחן עממי) (דוד מלך ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. דודי לי (לחן אפרים בן-חיים) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. דודי לי ואני לו (לחן יוסף ירון) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. דודי לי ואני לו (לחן לא ידוע - קלאסי) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. דומה דודי לצבי (דומה דודי לצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. דרכי ציון (דרכי ציון אבלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הבאים ישרש (הבאים ישרש יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. הגידה לי שאהבה נפשי (הגידה לי שאהבה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הוא לא יום ולא לילה (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. הודו הודו (הודו הודו הודו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
134. הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. הוי קומי לך רעייתי (הוי קומי לך רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
142. הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הכה שאול באלפיו (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הלוך ילך ובכה (הלוך ילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הללו שבת אחים (הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. הללויה (לחן לא ידוע 1) (הללוהו הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. הללויה (לחן לא ידוע 2) (הללוהו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
156. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. הללויה הללויה שבת אחים (הללויה הללויה שבת אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. המגרפה (מגרפה הייתה במקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. המכסה שמים בעבים (המכסה שמים בעבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. הנה ברכו (שיר המעלות הנה ברכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. הנה הסתיו עבר (לחן לא ידוע) (הנה הסתיו עבר)
166. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. הנה ימים באים (הנה ימים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) (הנה לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
173. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
174. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
175. הנה מה טוב (לחן עממי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. הנך יפה רעייתי (לחן כהן מלמד) (הינך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. הנך יפה רעייתי (לחן מינדלין) (הו, הנך יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. הנרות הללו (הנרות הנרות)
186. הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
188. הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. הנרות הללו (לחן לא ידוע 4) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. הנרות הללו (לחן לא ידוע 5) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. הנרות הללו (לחן ניסן כהן מלמד 2) (הנרות, הנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
197. הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
198. הסבי עיניך מנגדי (הסבי עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. הסנה (הסנה בוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. העת לכם אתם (העת לכם אתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
201. הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
202. הרים הגבוהים ליעלים (הרים הגבוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. הרנינו גויים (הרנינו גויים עמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. השבת (ושמרו בני ישראל את השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. השיבנו (לחן לבנדובסקי 2) (השיבנו אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
209. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) (השקיפה ממעון קדשך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. ואמרתם כה לחי (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. ואני בקול תודה (ואני בקול תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
216. וביום השבת (לחן 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. וביום השבת (לחן 2) (וביום השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
220. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
221. וברך פרי בטנך (וברך פרי בטנך) תווים בדף השיר
222. ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
223. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. והיה באחרית הימים (והיה באחרית) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. והיה ביום ההוא (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. והיה בית יעקב אש (והיה בית יעקב אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. והיה כעץ שתול (והיה כעץ שתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. והשיב לב אבות (והשיב לב אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. וזכור את בוראיך (וזכור את בוראיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. וטפכם (וטפכם אשר אמרתם) תווים בדף השיר
237. ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
238. ויכולו השמים והארץ (ויכולו השמים והארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. ויעברו בתוך הים (ויעברו בתוך הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. ויצא חוטר (ויצא חוטר מגזע ישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. וירד מים עד ים (וירד מים עד ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. וישב ישראל לבטח (וישב ישראל לבטח) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. וכי ידיו של משה (וכי ידיו של משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. וכי תבואו אל הארץ (וכי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
245. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
246. וכיתתו חרבותם לאתים (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן זהבי) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן יוסף הדר) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. וניקיתי דמם (וניקיתי דמם לא ניקיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. ונתן עץ השדה (ונתן עץ השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. ונתנה הארץ יבולה (ונתנה הארץ יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. ונתתי מטר ארצכם (ונתתי מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
257. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) (ושאבתם ושאבתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
263. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. ושבו בנים (ושבו בנים לגבולם) תווים בדף השיר
265. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
266. ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. ושמחת בחגך (לחן חסידי 3) (והיית אך שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. ושפט בין הגויים (ושפט ושפט בין הגויים בין הגויים)
274. ותן טל ומטר (ותן טל ומטר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
275. ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. זכרתי לך חסד נעורייך (זכרתי לך חסד נעוריך) תווים בדף השיר
282. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. חייב אדם לבשומי (מפי חבורת שוהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
284. חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
285. טהורים יאבדו בלא יומם (טהורים יאבדו בלא יומם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. טוב פת חרבה (טוב פת חרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. טמן עצל ידו בצלחת (טמן עצל ידו בצלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. יגיע כפיך כי תאכל (לחן לא ידוע) (יגיע כפיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
294. יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי) תווים בדף השיר
295. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
297. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
298. יום שבת (לחן לא ידוע) (יום שבת יום קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. יונתי (יונתי בחגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. יישאו הרים שלום (יישאו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. יש מהם שאומרים (יש מהם שאומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) (ישושום מדבר וציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. ישמחו השמים (לחן חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. כאייל תערוג (לחן ברכה צפירה) (כאייל תערוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. כאייל תערוג (לחן הנדל) (כאייל תערוג על אפיקי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
312. כה אמר אדוניי (כה אמר אדוניי אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. כה אמר השם (כה אמר השם קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. כטל חרמון (כטל חרמון שיורד על הררי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. כי אמילם (זוממים גוים) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. כי בשמחה (לחן לא ידוע 2) (כי בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
319. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
320. כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
323. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
324. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 2) (כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
325. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. כיצד מרקדין (בלחן חסידי) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. כל העוסק בתורה מבפנים (כל העוסק בתורה מבפנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
329. כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
331. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
332. כרועה עדרו ירעה (כרועה עדרו ירעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. כשושנה בין החוחים (כשושנה בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
335. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. לא אמות (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
337. לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. לולי תורתך (לולי תורתך שעשועיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. לך אל נמלה עצל (לך אל נמלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. לכה דודי (לחן עממי אשכנזי) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
344. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
345. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
346. לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
347. לכו נרננה (לכו נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. למה תעשה כה לעבדיך (למה תעשה כה לעבדיך)
350. למען ציון לא אחשה (לחן ורדינה שלונסקי) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. למען ציון לא אחשה (לחן יקותיאל שור) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
353. למתנדבים בעם (לעזרת העם במה אל תשאלו)
354. לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
355. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
358. מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
359. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
360. מה טובו (לחן בוסקוביץ) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
362. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
363. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. מה טובו (לחן מלמד) (מה טובו אוהליך יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
366. מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
367. מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. מה יתרון (לחן לא ידוע 1) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. מה יתרון (לחן לא ידוע 2) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. מה נאוו (לחן נרדי) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. מה נאוו על ההרים (לחן ברכה צפירה) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. מה נאוו על ההרים (לחן ספיבק) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
374. מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
375. מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
376. מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. מזמור לדוד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
379. מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) (ארוממך יהוה כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. מזמור שיר ליום השבת (טוב להודות לה') קובץ להאזנה - בדף השיר
384. מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
386. מי זאת הנשקפה (מי זאת הנשקפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
388. מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
392. מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
394. מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. מי יתן מציון (מי יתן מציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. מי יתנך כאח לי (מי יתנך כאח לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. מי כאדוני אלהינו (מי כאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. מי כמוך באלים אדוניי (מי כמוך באלים אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
400. ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. ממזרח אביא זרעך (לחן אהרונוביץ) (ממזרח אביא זרעך) תווים בדף השיר
402. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
403. ממעמקים (לחן משפיה) (ממעמקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. ממעמקים קראתיך (ממעמקים קראתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים)
407. מצאוני השומרים (מצאוני השומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
408. משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
409. משנכנס אדר (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. נהרות ימחאו כף (שמעה ותשמח ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
411. נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
414. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
416. סולו המסילה (סולו סולו המסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
417. עבר קציר (עבר קציר כלה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. עד יפוח יום (עד יפוח יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. עד שיפוח (עד שיפוח היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
422. עוד אבנך ונבנית (לחן כהן מלמד) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. עוד אבנך ונבנית (לחן עזרא גבאי) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. עוד יישמע (עוד יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
427. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
429. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
430. עורו אחים (עורו אחים ונעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
431. עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. עורי דבורה (לחן בוניה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
434. עורי עורי (לחן היידן) (עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
435. עורי עורי (לחן קלאסי לא ידוע) (עורי עורי לבשי עוזך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
436. עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
437. עורי צפון (לחן דב כרמל) (עורי צפון ובואי תימן)
438. עורי צפון (לחן נסימוב) (עורי צפון ובואי תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
439. עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
440. עורי צפון (לחן עממי תימני 1) (עורי צפון ובואי תימן מה יפית ומה נעמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
441. עורי צפון (לחן עממי תימני 2) (עורי צפון ובואי תימן, עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
442. על אלה (על אלה ועל אלה אני בוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
443. על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
444. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
445. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
446. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
447. על כנפי נשרים (כה תאמר לבית יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
448. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
449. על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
450. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
451. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
452. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3) (על נהרות בבל בכינו שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
453. על נהרות בבל (לחן עמירן) (על נהרות בבל ) קובץ להאזנה - בדף השיר
454. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
455. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
456. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
457. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
458. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
459. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
460. ענו כרם (ענו כרם ענו כרם) תווים בדף השיר
461. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
462. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
463. עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
464. עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
465. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
466. פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
467. פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
468. פתחו לי שערי צדק (ספרדים-ירושלים) (פתחו לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
469. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
470. פתחו שערים (פתחו שערים ויבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
471. פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
472. צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
473. צדיק כתמר יפרח (צדיק כתמר יפרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
474. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 3) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
475. צרור המור (צרור המור) קובץ להאזנה - בדף השיר
476. קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
477. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
478. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) (כה אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
479. קול ברמה נשמע (לחן מילט) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
480. קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
481. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
482. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
483. קול דודי (לחן לברי) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
484. קול קורא אל הגר (מה לך הגר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
485. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
486. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
487. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
488. קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
489. קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
490. קומי אורי (קומי אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
491. קומי לך רעייתי (קומי לך רעייתי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
492. קומי עורי (קומי עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
493. קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם) קובץ להאזנה - בדף השיר
494. קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
495. רבות בנות עשו חיל (רבות בנות עשו חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
496. רבי יוחנן בן זכאי (רבי יוחנן בן זכאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
497. רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר ) קובץ להאזנה - בדף השיר
498. רבים אדירים משברי ים (רבים אדירים משברי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
499. רונו שמים (רונו שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
500. רוני ושמחי בת ציון (רוני ושמחי בת-ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
501. רות (אל תלכי ללקוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
502. רעיי חנוני (רעי חונוני חונוני חונוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. רפדוני בתפוחים (סמכוני באשישות) קובץ להאזנה - בדף השיר
504. שאו זמרה (שאו זמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
505. שאו מרום עיניכם (שאו מרום עיניכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
506. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
507. שאו שערים (לחן נאומבורג) (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
508. שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
509. שבחי ירושלים (ארוממך אלוהיי המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
510. שובי השולמית (שובי שובי ונחזה בך) קובץ להאזנה - בדף השיר
511. שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
512. שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
513. שומר לא ינום (שומר לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר
514. שומר מה מלילה (שומר על כל דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
515. שועלים קטנים (שועלים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
516. שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
517. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
518. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
519. שחורה אני ונאווה (לחן לברי מתוך "שיר השירים") (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
520. שחורה אני ונאווה (לחן לוי-תנאי) (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
521. שים שלום (שים שים שים שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
522. שיר הגאולה (אומר לצפון תני) קובץ להאזנה - בדף השיר
523. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
524. שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
525. שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
526. שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
527. שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
528. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 1) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
529. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 2) (שיר המעלות)
530. שיר השירים (לחן נסימוב) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
531. שיר השירים אשר לשלמה (הנה הסתו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
532. שיר השירים אשר לשלמה (לחן מאיר בן יהודה) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
533. שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
534. שירו לאדוניי (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
535. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
536. שירו לה' שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
537. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
538. שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
539. שירת דבורה (שמעו מלכים, האזינו רוזנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
540. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
541. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
542. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
543. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
544. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
545. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
546. שמחתי באומרים לי (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
547. שמעו מלכים (שמעו מלכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
548. תהילת ה' ידבר פי (תהילת ה' ידבר פי) קובץ להאזנה - בדף השיר
549. תולדות נוח (אלה אלה אלה אלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
550. תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: