מן המקורות
תפקידים באתר: מילים, תרגום / נוסח עברי


האזנה ברדיו האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
מילים
שיר 1. אבן פינה (אבן מאסו הבונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. אדוניי זכרנו (אדוניי זכרנו יברך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אדוניי מלך (אדוניי מלך גאות לבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 5. אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אדוניי רועי (לחן בוסקוביץ') (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אהיה כטל לישראל (אהיה כטל לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. אודך אדוניי כי אנפת בי (אודך אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אודך כי עניתני (לחן "הנה הוא בא") (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 10. אודך כי עניתני (לחן "ניצני שלום") (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. אודך כי עניתני (לחן מיכאל דוד לוי) (אודך כי עניתני) תווים בדף השיר
שיר 13. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) (אודך כי עניתני ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. אודך כי עניתני (לחן פרלמן) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. אוחילה לאל (אוחילה לאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. אוי לי על שברי ולבי דווי (אוי לי על שברי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. אוי לי על שברי נחלה מכתי (אוי לי על שברי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. אור זרוע (אור זרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. אז תשמח בתולה (אז תשמח בתולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. אז תתענג (אז תתענג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. אחד מי יודע (תנו תנו רבנן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. אחות לנו קטנה (אחות לנו קטנה) תווים בדף השיר
שיר 24. אחזו לנו שועלים (אחזו לנו שועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 25. איזהו עשיר השמח בחלקו (איזהו עשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. איך נשיר (אך נשיר את שיר אדוני) תווים בדף השיר
שיר 27. אל ארץ טובה (כי אדוניי אלוהיך מביאך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. אל ייפול לב אדם עליו (אל ייפול לב אדם עליו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. אל תזכרו ראשונות (אל תזכרו ראשונות)
שיר 32. אל תירא עבדי יעקב (לחן בן-פורת) (אל תירא עבדי יעקב) תווים בדף השיר
שיר 33. אל תירא עבדי יעקב (לחן לא ידוע) (אל תירא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. אל תלכי ללקוט בשדה אחר (אל תלכי ללקוט בשדה אחר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. אל תען כסיל כאיוולתו (אל תען כסיל כאיוולתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 36. אל תראוני (לחן נרדי) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. אם אין אני לי (לחן לוי-תנאי) (אם אין אני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. אם אין אני לי מי לי (לחן חמסי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. אם אמרתי מטה רגלי (אם אמרתי מטה רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד 1) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד 2) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 50. אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. אמר אויב (אמר אויב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. אמר להם רבי עקיבא (אמר להם רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. אמר רבי יהודה (אמר רבי יהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. אמת אמת (לחן חסידי 1) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. אמת אמת (לחן חסידי 2) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. אנא בקראנו (אנא בקראנו לקול שווענו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. אנה הלך דודך (לחן אברהם קפלן) (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. אנה פנה דודך (אנה פנה דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. אנוכי רות אמתך (אנוכי רות אמתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. אנוש כחציר ימיו (לחן שלמר - אנצ'יס) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. אני חבצלת השרון (לחן יצחק אדל) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 68. אני חבצלת השרון (לחן עזרא גבאי) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. אני חבצלת השרון (לחן צבי אבני) (אני חבצלת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 70. אני ישנה (אני ישנה ולבי ער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) (אני לדודי ודודי לי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. אפפוני חבלי מוות (אפפוני חבלי מוות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. ארץ הכרמל (אביא אתכם אל ארץ הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 78. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 79. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 80. ארץ חיטה ושעורה (לחן אפרים בן חיים) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. ארץ חיטה ושעורה (לחן קירש) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 82. ארץ טובה (ארץ טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 83. אשא עיניי (לחן אידלזון) (אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי) תווים בדף השיר
שיר 84. אשא עיניי (לחן גרשון אפרת) (אשא עיני אל ההרים) תווים בדף השיר
שיר 85. אשא עיניי (לחן יצחק אליהו נבון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 86. אשא עיניי (לחן כלפון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 87. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 89. אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 90. אשירה לאדוניי (לחן ברכה צפירה) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. אשירה לאדוניי (לחן דסאו) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 92. אשירה לאדוניי (לחן יוחנן בוהם) (אשירה לאדוניי כי גאה גאה) תווים בדף השיר
שיר 93. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) (אשירה לאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. אשירה לאדוניי (נוסח קריאת ההגדה) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. אשירה לאדוניי בחיי (אשירה לאדוניי בחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 97. אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. אשכול הכופר (אשכול הכופר דודי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 100. אשת חיל (לחן וייסר) (אשת חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 101. אשת חיל (לחן חסידי 1) (אשת חיל מי ימצא)
שיר 102. אשת חיל (לחן חסידי 2) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 103. אשת חיל (לחן חסידי 3) (אשת חייל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 104. אשת חיל (לחן לוי-תנאי) (אשת חיל ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 105. אשת חיל (לחן מסורתי) (אשת חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 106. אשת חיל (לחן שנקר) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 107. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 108. אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 109. אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
שיר 110. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 111. באבוד רשעים רינה (באבוד רשעים רינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 112. באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 113. באחרית הימים (וגר זאב עם כבש)
שיר 114. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 115. באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 116. בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 117. באתי לגני (באתי לגני אחותי כלה) תווים בדף השיר
שיר 118. בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 119. בוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 120. בטחו בשם בטחו (בטחו בשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 121. בית יעקב (לכו ונעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 122. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 123. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 124. בנאות דשא (לחן צבי בן-פורת) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 125. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 126. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 127. בני המן (פרשנ-פרשנדתא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 128. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 129. בעצרת נידונים (בעצרת נידונים על פירות האילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 130. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 131. בצאת ישראל (לחן חסידי חב"ד) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 132. בצאת ישראל (לחן יוסף טל) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 133. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 1) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 134. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 135. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 3) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 136. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 137. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 138. בצרתה לי קראתי (בצרתה לי קראתי) תווים בדף השיר
שיר 139. ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 140. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 141. ברח דודי (ברח דודי)
שיר 142. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 143. ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 144. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 145. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 146. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 147. בשלושה כתרים נכתרו ישראל (בשלושה כתרים נכתרו ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 148. בשערייך ירושלים (עומדות היו רגלינו) תווים בדף השיר
שיר 149. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 150. גאולה תיתנו לארץ (גאולה תתנו לארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 151. גם חסידה (גם חסידה בשמים ידעה מועדיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 152. גם כי אלך בגיא צלמוות (גם כי אלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 153. דוד מלך ישראל (לחן זעירא) (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 154. דוד מלך ישראל (לחן עממי) (דוד מלך ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 155. דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 156. דודי לי (לחן אברהם קפלן) (דודי לי ואני לו) תווים בדף השיר
שיר 157. דודי לי (לחן אפרים בן-חיים) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 158. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 159. דודי לי ואני לו (לחן יוסף ירון) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 160. דודי לי ואני לו (לחן לא ידוע - קלאסי) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 161. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 162. דודי צח ואדום (דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 163. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 164. דומה דודי לצבי (דומה דודי לצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 165. דרכי ציון (דרכי ציון אבלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 166. דרכך אלוהינו (דרכך אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 167. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 168. הבאים ישרש (הבאים ישרש יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 169. הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 170. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 171. הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 172. הבן יקיר לי (לחן זאלודקובסקי) (הבן יקיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 173. הבן יקיר לי (לחן מלבסקי) (הבן יקיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 174. הגידה לי שאהבה נפשי (הגידה לי שאהבה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 175. הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 176. הוא לא יום ולא לילה (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 177. הודו הודו (הודו הודו הודו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 178. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 179. הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 180. הוי בונה ביתו (הוי בונה ביתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 181. הוי קומי לך רעייתי (הוי קומי לך רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 182. הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 183. הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 184. הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 185. הזורעים בדמעה (לחן אדמון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 186. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 187. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 188. היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 189. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 190. הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 191. הינך יפה רעייתי (לחן יצחק לוי) (הינך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 192. הכה שאול באלפיו (לחן זהבי) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 193. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 194. הכה שאול באלפיו (לחן מירון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 195. הכה שאול באלפיו (מתוך מחזה דוד וגולית) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 196. הלוך ילך ובכה (הלוך ילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 197. הללו עבדי אדוני (הללו עבדי אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 198. הללו שבת אחים (הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 199. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 200. הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 201. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 202. הללויה (לחן אפרת) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 203. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 204. הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 205. הללויה (לחן לא ידוע 1) (הללוהו הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 206. הללויה (לחן לא ידוע 2) (הללוהו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 207. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 208. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 209. הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 210. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 211. הללויה הללויה שבת אחים (הללויה הללויה שבת אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 212. הללויה כי טוב זמרה אלוהינו (הללויה כי טוב זמרה אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 213. הללויה שבחו את שמו (הללויה שבחו את שמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 214. המגרפה (מגרפה הייתה במקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 215. המה המה (המה המה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 216. המכסה שמים בעבים (המכסה שמים בעבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 217. הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 218. הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 219. הנה ברכו (שיר המעלות הנה ברכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 220. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 221. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 222. הנה הסתיו עבר (לחן לא ידוע) (הנה הסתיו עבר)
שיר 223. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 224. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 225. הנה ימים באים (הנה ימים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 226. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) (הנה לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 227. הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 228. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 229. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 230. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 231. הנה מה טוב (לחן עממי 1) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 232. הנה מה טוב (לחן עממי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 233. הנה מה טוב (לחן עממי 3) (הנה מה טוב ומה נעים) תווים בדף השיר
שיר 234. הנה מה טוב (לחן עממי 4) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 235. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 236. הנה ראיתי (הנה ראיתי בן לישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 237. הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 238. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 239. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 240. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 241. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 242. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 243. הנך יפה רעייתי (לחן כהן מלמד) (הינך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 244. הנך יפה רעייתי (לחן מינדלין) (הו, הנך יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 245. הנך יפה רעיתי (הנך יפה רעיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 246. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 247. הנרות הללו (הנרות הנרות)
שיר 248. הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 249. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 250. הנרות הללו (לחן טלמון) (הנרות הללו אנו מדליקין) תווים בדף השיר
שיר 251. הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 252. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 253. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 254. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 255. הנרות הללו (לחן לא ידוע 4) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 256. הנרות הללו (לחן לא ידוע 5) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 257. הנרות הללו (לחן לא ידוע 6) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 258. הנרות הללו (לחן לא ידוע 7) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 259. הנרות הללו (לחן לא ידוע 8) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 260. הנרות הללו (לחן לבנדובסקי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 261. הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 262. הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 263. הנרות הללו (לחן ניסן כהן מלמד 2) (הנרות, הנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 264. הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 265. הסבי עיניך מנגדי (הסבי עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 266. הסנה (הסנה בוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 267. העת לכם אתם (העת לכם אתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 268. הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 269. הרים הגבוהים ליעלים (הרים הגבוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 270. הרנינו גויים (הרנינו גויים עמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 271. השבת (לחן לויטס) (ושמרו בני ישראל את השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 272. השבת (לחן סטוצ'בסקי) (ושמרו בני ישראל את השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 273. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 274. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 275. השיבנו (לחן לבנדובסקי 2) (השיבנו אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 276. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 277. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 278. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) (השקיפה ממעון קדשך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 279. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 280. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 281. ואמרתם כה לחי (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 282. ואני בקול תודה (ואני בקול תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 283. ואשיבה שופטייך (ואשיבה שופטיך כבראשונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 284. ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 285. וביום הביכורים (וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 286. וביום השבת (לחן חסידי 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 287. וביום השבת (לחן חסידי 2) (וביום השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 288. וביום השבת (לחן חסידי 3) (וביום השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 289. ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 290. ובנו ערים נשמות (ובנו ערים נשמות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 291. ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
שיר 292. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 293. וברך פרי בטנך (וברך פרי בטנך) תווים בדף השיר
שיר 294. ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 295. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 296. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 297. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 298. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 299. והיה באחרית הימים (והיה באחרית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 300. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 301. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 302. והיה ביום ההוא (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 303. והיה בית יעקב אש (והיה בית יעקב אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 304. והיה כעץ שתול (והיה כעץ שתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 305. והשיב לב אבות (והשיב לב אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 306. וזכור את בוראיך (וזכור את בוראיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 307. וחג הקציר ביכורי מעשיך (וחג הקציר ביכורי מעשיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 308. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 309. וטפכם (וטפכם אשר אמרתם) תווים בדף השיר
שיר 310. ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 311. ויהי בימי שפוט השופטים (ויהי בימי שפוט השופטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 312. ויכולו השמים והארץ (ויכולו השמים והארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 313. וימלאו אסמיך שׂבע (וימלאו אסמיך שׂבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 314. ויעברו בתוך הים (ויעברו בתוך הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 315. ויצא חוטר (ויצא חוטר מגזע ישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 316. וירד מים עד ים (וירד מים עד ים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 317. וישב ישראל לבטח (וישב ישראל לבטח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 318. וכי ידיו של משה (וכי ידיו של משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 319. וכי תבואו אל הארץ (וכי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
שיר 320. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 321. וכיתתו חרבותם לאתים (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 322. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן זהבי) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 323. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן יוסף הדר) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 324. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 325. ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 326. ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 327. וניגש חורש בקוצר (וניגש חורש בקוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 328. וניקיתי דמם (וניקיתי דמם לא ניקיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 329. ונתן עץ השדה (ונתן עץ השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 330. ונתנה הארץ יבולה (ונתנה הארץ יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 331. ונתתי מטר ארצכם (ונתתי מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 332. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 333. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 334. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 335. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 336. ושאבתם מים (לחן אדמון) (ושאבתם מים בששון) תווים בדף השיר
שיר 337. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 338. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) (ושאבתם ושאבתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 339. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 340. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 341. ושבו בנים (ושבו בנים לגבולם) תווים בדף השיר
שיר 342. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 343. ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 344. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 345. ושמחת בחגך (לחן חסידי 1) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 346. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 347. ושמחת בחגך (לחן חסידי 3) (והיית אך שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 348. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 349. ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 350. ושפט בין הגויים (ושפט ושפט בין הגויים בין הגויים)
שיר 351. ותאמר ציון (ותאמר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 352. ותן טל ומטר (ותן טל ומטר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 353. ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 354. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 355. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 356. זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 357. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 358. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 359. זכרתי לך חסד נעורייך (זכרתי לך חסד נעוריך) תווים בדף השיר
שיר 360. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 361. חייב אדם לבשומי (מפי חבורת שוהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 362. חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
שיר 363. טהורים יאבדו בלא יומם (טהורים יאבדו בלא יומם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 364. טוב פת חרבה (טוב פת חרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 365. טמן עצל ידו בצלחת (טמן עצל ידו בצלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 366. יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 367. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 368. יגיע כפיך כי תאכל (לחן אבוד) (יגיע כפיך)
שיר 369. יגיע כפיך כי תאכל (לחן לא ידוע) (יגיע כפיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 370. יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 371. יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
שיר 372. יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי) תווים בדף השיר
שיר 373. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 374. יום השבועות הזה (יום השבועות הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 375. יונתי (יונתי בחגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 376. יישאו הרים שלום (יישאו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 377. יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 378. ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 379. יש מהם שאומרים (יש מהם שאומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 380. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 381. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) (ישושום מדבר וציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 382. ישושום מדבר וציה (לחן רוסי) (ישושום מדבר וציה) תווים בדף השיר
שיר 383. ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 384. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 385. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 386. ישמחו השמים (לחן חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 387. כאייל תערוג (לחן ברכה צפירה) (כאייל תערוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 388. כאייל תערוג (לחן הנדל) (כאייל תערוג על אפיקי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 389. כה אמר אדוניי (כה אמר אדוניי אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 390. כה אמר אדוניי קול ברמה נשמע (כה אמר אדוני)
שיר 391. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 392. כה אמר השם (כה אמר השם קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 393. כטל חרמון (כטל חרמון שיורד על הררי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 394. כי אמילם (לחן אדמון) (זוממים גוים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 395. כי אמילם (לחן מיכאל דוד לוי) (כל גויים סבבוני) תווים בדף השיר
שיר 396. כי בשמחה (לחן לא ידוע 2) (כי בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 397. כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 398. כי בשמחה תצאו (לחן יהודה מאיר שפירא) (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 399. כי הנה אויביך יהמיון (כי הנה אויביך יהמיון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 400. כי הנה הסתיו עבר (כי הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 401. כי טובה חכמה (כי טובה חכמה מפנינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 402. כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 403. כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 404. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 405. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 406. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 2) (כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
שיר 407. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 408. כיצד מרקדין (לחן לא ידוע) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 409. כיצד מרקדין (לחן חסידי) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 410. כל העוסק בתורה מבפנים (כל העוסק בתורה מבפנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 411. כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
שיר 412. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 413. כן יאבדו (לחן כהן הב-רון) (כן יאבדו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 414. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 415. כרועה עדרו ירעה (כרועה עדרו ירעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 416. כשושנה בין החוחים (כשושנה בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 417. לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 418. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 419. לא אמות (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 420. לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 421. לולי תורתך (לולי תורתך שעשועיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 422. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 423. ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 424. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 425. לך אל נמלה עצל (לך אל נמלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 426. לכה דודי (לחן עממי אשכנזי) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 427. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
שיר 428. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 429. לכו ונבנה (לחן זעירא) (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 430. לכו ונבנה (לחן קפלן) (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 431. לכו נרננה (לחן חמסי) (לכו נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 432. לכו נרננה (לחן לא ידוע) (לכו נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 433. לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 434. למה תעשה כה לעבדיך (למה תעשה כה לעבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 435. למען ציון לא אחשה (לחן גראד) (למען ציון לא אחשה) תווים בדף השיר
שיר 436. למען ציון לא אחשה (לחן ורדינה שלונסקי) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 437. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 438. למען ציון לא אחשה (לחן יקותיאל שור) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 439. לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
שיר 440. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 441. מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 442. מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 443. מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
שיר 444. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 445. מה טובו (לחן בוסקוביץ) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 446. מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 447. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 448. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 449. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 450. מה טובו (לחן מלמד) (מה טובו אוהליך יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 451. מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 452. מה טובו (לחן צבי בן-פורת) (מה טובו אוהליך יעקב) תווים בדף השיר
שיר 453. מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 454. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 455. מה יתרון (לחן לא ידוע 1) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 456. מה יתרון (לחן לא ידוע 2) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 457. מה נאוו על ההרים (לחן בורלא) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 458. מה נאוו על ההרים (לחן ברכה צפירה) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 459. מה נאוו על ההרים (לחן נרדי) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 460. מה נאוו על ההרים (לחן ספיבק) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 461. מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
שיר 462. מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 463. מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 464. מזמור לדוד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 465. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 466. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 2) (מזמור לדוד ה' רועי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 467. מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 468. מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 469. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 470. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) (ארוממך יהוה כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 471. מזמור שיר ליום השבת (טוב להודות לה') קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 472. מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 473. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 474. מי זאת הנשקפה (מי זאת הנשקפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 475. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 476. מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 477. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 478. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 479. מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 480. מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 481. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 482. מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 483. מי יתן מציון (מי יתן מציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 484. מי יתנך כאח לי (מי יתנך כאח לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 485. מי כאדוני אלהינו (מי כאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 486. מי כמוך באלים אדוניי (מי כמוך באלים אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 487. מי כמוך באלים אדוניי (לחן דסאו) (מי כמוך באלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 488. מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
שיר 489. ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 490. ממזרח אביא זרעך (לחן אהרונוביץ) (ממזרח אביא זרעך) תווים בדף השיר
שיר 491. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 492. ממעמקים (לחן משפיה) (ממעמקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 493. ממעמקים קראתיך (ממעמקים קראתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 494. מן המיצר (מן המצר קראתי יה) תווים בדף השיר
שיר 495. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 496. מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 497. מצאוני השומרים (מצאוני השומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 498. משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 499. משנכנס אדר (לחן מירון) (משנכנס אדר מרבין בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 500. משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 501. נהרות ימחאו כף (שמעה ותשמח ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 502. נותן לייעף כוח (נותן ליעף כח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 503. נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 504. נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 505. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 506. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 507. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 508. סולו המסילה (סולו סולו המסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 509. עבדו את אדוניי בשמחה (עבדו את אדוני בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 510. עבר קציר (עבר קציר כלה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 511. עד אנה אדוניי (עד אנה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 512. עד יפוח יום (עד יפוח יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 513. עד שיפוח (עד שיפוח היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 514. עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 515. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 516. עוד אבנך ונבנית (לחן כהן מלמד) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 517. עוד אבנך ונבנית (לחן עזרא גבאי) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 518. עוד יישמע (עוד יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 519. עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 520. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 521. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 522. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 523. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 524. עורו אחים (עורו אחים ונעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 525. עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 526. עורי דבורה (לחן בוניה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 527. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 528. עורי עורי (לחן היידן) (עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 529. עורי עורי (לחן קלאסי לא ידוע) (עורי עורי לבשי עוזך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 530. עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 531. עורי צפון (עורי צפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 532. עורי צפון (לחן דב כרמל) (עורי צפון ובואי תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 533. עורי צפון (לחן נסימוב) (עורי צפון ובואי תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 534. עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 535. עורי צפון (לחן עממי תימני 1) (עורי צפון ובואי תימן מה יפית ומה נעמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 536. עורי צפון (לחן עממי תימני 2) (עורי צפון ובואי תימן, עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 537. על אלה (על אלה ועל אלה אני בוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 538. על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 539. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 540. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 541. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 542. על כנפי נשרים (כה תאמר לבית יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 543. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 544. על נהרות בבל (לחן אידלזון) (על נהרות בבל) תווים בדף השיר
שיר 545. על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 546. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 547. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 548. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3) (על נהרות בבל בכינו שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 549. על נהרות בבל (לחן סלומונה רוסי) (על נהרות בבל) תווים בדף השיר
שיר 550. על נהרות בבל (לחן עמירן) (על נהרות בבל ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 551. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 552. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 553. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 554. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 555. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 556. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 557. ענו כרם (ענו כרם ענו כרם) תווים בדף השיר
שיר 558. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 559. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 560. עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 561. עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 562. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 563. פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 564. פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 565. פתחו לי שערי צדק (לחן עממי יהודי-ספרדי) (פתחו לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 566. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 567. פתחו לי שערי צדק (לחן לא ידוע) (פתחוי לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 568. פתחו שערים (פתחו שערים ויבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 569. פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 570. צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 571. צדיק כתמר יפרח (לחן לבנדובסקי) (צדיק כתמר יפרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 572. צדיק כתמר יפרח (לחן נאמן) (צדיק כתמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 573. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 3) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 574. צמאה לך נפשי (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 575. צרור המור (צרור המור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 576. קדוש קדוש קדוש (קדוש קדוש קדוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 577. קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 578. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 579. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) (כה אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 580. קול ברמה נשמע (לחן מילט) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 581. קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 582. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 583. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 584. קול דודי (לחן לברי) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 585. קול קורא אל הגר (מה לך הגר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 586. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 587. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 588. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 589. קול רינה וישועה (לחן חיים דוד בלום) (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 590. קול רינה וישועה (לחן חסידי) (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 591. קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 592. קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 593. קומי אורי (קומי אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 594. קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 595. קומי לך רעייתי (קומי לך רעייתי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 596. קומי עורי (קומי עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 597. קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 598. קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
שיר 599. רבות בנות עשו חיל (רבות בנות עשו חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 600. רבי יוחנן בן זכאי (רבי יוחנן בן זכאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 601. רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 602. רבים אדירים משברי ים (רבים אדירים משברי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 603. רונו ליעקב שמחה (רונו ליעקב שמחה)
שיר 604. רונו שמים (רונו שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 605. רוני בת ציון (רָנִּי בַּת צִיּוֹן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 606. רוני ושמחי בת ציון (רוני ושמחי בת-ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 607. רות (אל תלכי ללקוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 608. רעיי חנוני (רעי חונוני חונוני חונוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 609. רפדוני בתפוחים (סמכוני באשישות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 610. שאו זמרה (שאו זמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 611. שאו מרום עיניכם (שאו מרום עיניכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 612. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 613. שאו שערים (לחן נאומבורג) (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 614. שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 615. שאלו מאדוניי מטר (שאלו מאדוניי מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 616. שבחי ירושלים (ארוממך אלוהיי המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 617. שובי השולמית (שובי שובי ונחזה בך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 618. שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 619. שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 620. שומר לא ינום (שומר לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 621. שומר מה מלילה (שומר על כל דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 622. שועלים קטנים (שועלים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 623. שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 624. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 625. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 626. שחורה אני ונאווה (לחן לברי מהאורטוריה "שיר השירים") (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 627. שחורה אני ונאווה (לחן לוי-תנאי) (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 628. שיר הגאולה (אומר לצפון תני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 629. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 630. שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 631. שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 632. שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 633. שיר המעלות (לחן זאלודקובסקי) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 634. שיר המעלות (לחן לא ידוע 1) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 635. שיר המעלות (לחן לא ידוע 2) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 636. שיר המעלות (לחן לייב גלנץ) (בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 637. שיר המעלות (לחן מינקובסקי) (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 638. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 1) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 639. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 2) (שיר המעלות)
שיר 640. שיר השירים (לחן נסימוב) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 641. שיר השירים אשר לשלמה (הנה הסתו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 642. שיר השירים אשר לשלמה (לחן מאיר בן יהודה) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 643. שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 644. שירו לאדוניי (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 645. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 646. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 647. שירו לו (שירו לו הללו הללויה) תווים בדף השיר
שיר 648. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 649. שירו לנו משירי ציון (לחן 2) (שירו לנו משירי ציון)
שיר 650. שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 651. שירת דבורה (שמעו מלכים, האזינו רוזנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 652. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 653. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 654. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 655. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 656. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 657. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 658. שמחתי באומרים לי (לחן וולפה) (שמחתי באומרים לי )
שיר 659. שמחתי באומרים לי (לחן מסורתי) (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 660. שמחתי באומרים לי (לחן נרדי) (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 661. שמעו מלכים (שמעו מלכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 662. תהילת אדוניי ידבר פי (תהילת אדוניי ידבר פי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 663. תולדות נוח (אלה אלה אלה אלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 664. תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: