השירים


1. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר חג ירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר ל"ג בעומר אל היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר צאו מעיר) תווים בדף השיר
4. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר, ל"ג בעומר חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. ל"ג בעומר (מדורה אורה אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. ל"ג בעומר (לחן "יש לנו תיש" [?]) (היערה היערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. ל"ג בעומר (לחן גולדפרב) (היערה היערה בקשת וחץ) תווים בדף השיר
8. ל"ג בעומר (לחן גרינשפון) (היערה! היערה! בקשת וחץ) תווים בדף השיר
9. ל"ג בעומר (לחן לא ידוע) (היערה היערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי) (היערה היערה היערה בקשת וחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. ל"ג בעומר (לחן רוזובסקי) (היערה היערה בקשת וחץ) תווים בדף השיר
12. לא (לא אצא לאור ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. לא אבה התפוח לנפלה (נטע השם יתברך עץ עושה פרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. לא אדע (לא אדע, לא אדע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. לא אדע מדוע (לא אדע מדוע יהמה ליבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. לא אלך שוב ללמוד קרב (לא אלך שוב ללמוד קרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. לא אמות (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. לא אמות כי אחיה (לחן מסורתי) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. לא אצא עוד שחק (לא אצא עוד שחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. לא באנו הפעם (לא באנו הפעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. לא ביום ולא בלילה (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. לא ביום ולא בלילה (לחן אלמן) (לא ביום ולא בלילה)
26. לא ביום ולא בלילה (לחן עזרא אהרון) (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. לא בפינה נידחת (לא בפינה נידחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. לא הרוח (לא הרוח הוא אשר יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. לא הרוח המזמרת (לא הרוח המזמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. לא יחיה איש פעמיים (לא יחיה איש פעמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. לא ילמדו עוד מלחמה (מלאך השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. לא ירא מרוח (לא ירא מרוח סלע-הר איתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. לא כוכב (לא כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. לא כלום לא לזוז (לא כלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. לא לא לא (הוא הולך למסעדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. לא לחם קלוקל (לא לחם קלוקל) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. לא לעולם זדון ורשע (לא לעולם זדון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. לא לשווא חבר נפלת (בשלח אחרון זיוויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. לא נזוז (לחן ביק) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. לא נזוז (לחן גרינשפון) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. לא נירא לא נפחדה (לא נירא לא נפחדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. לא נירא עוד מעוני (לא נירא) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. לא נלך מפה (לא לא לא לא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. לא נסבול יותר (לא לא לא נסבול יותר) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. לא פעם, בקיץ (לא פעם, בקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. לא פשר ידעתי (לא פשר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. לא צריך צעירות (לא צריך צעירות)
48. לא רוצה בנים (היה הייתה ילדה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. לא רוצים לישון (לא רוצים לישון רוצים להשתגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. לא תנותק השלשלת (שלשום שודדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. לא, לא נהיה עבדים עוד לנצח (אם אש תתלקח מעלינו ורצח) תווים בדף השיר
52. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. לאדמתי (ינוע בני) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. לאווירון (אווירון אווירון קל כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. לאוט לאט (לאוט לאט לשיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. לאור הזיכרונות (לכל אדם יש זיכרונות כספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. לאור הנר (נר חביב נר נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. לאור הצוהר (כילי הוא האור) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. לאור חיוכך (לאור חיוכך כבה השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. לאות צנחו כנפי היום (לאות צנחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. לאח (שמים ירגזו) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. לאיחוד הנוער (די כבר בזבזנו זמן על ויכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. לאן יונה (לאן יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. לאן תלך מאיר (לאן תלך מאיר על סוסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. לאן תנוד העלם (לאן תנוד העלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. לארנבת אזניים ארוכות (לארנבת אזניים ארוכות) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. לארצי (לחן לא ידוע) (לך אקדיש כל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. לארצי (לחן מינדלין) (לך אקדיש כל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. לארצנו שיר מזמור (ארצי בת דרור נעמה) תווים בדף השיר
70. לב אם (בזרועות אמו שוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. לב אם (מחלון של בית קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. לב הליל ער (לב הלילה ער) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. לב זהב (לב זהב למי למי) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. לב יעלת החן (לב יעלת החן)
75. לב יעלת חן (לב יעלת חן)
76. לבובה (לבובה יש שתי ידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. לבובה יש שתי עיניים (לבובה יש שתי עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. לבי במזרח (לחן יצחק לוי) (לבי במזרח ואנכי בסוף מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. לבי במזרח (לחן לא ידוע) (לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. לבי הומה אל עמי (לבי הומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. לבי עוגב נרדם (לבי עוגב נרדם)
82. לביבות נעשה (קמח קמח מן השק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. לביכורים תרומה (כל ירק גן) תווים בדף השיר
84. לבן האדם (אני הוא זה)
85. לבן הנולד (יבורך הבן הנולד)
86. לבן-גוריון יש (לבן-גוריון יש קדילק) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. לבנה צחור (אני זוכר היה אז שחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. לבנה קטן (בשדה לבנה קטן עמד לו)
89. לבנה תעגם (לבנה תעגם) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. לבנות לנטוע (לבנות לנטוע צו מגבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. לבשו נא עוז (לבשו לבשו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. לגיון צעיר (לגיון צעיר הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. לגן (היום אלך לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. לגצל'ה היה זקן (לגצל'ה היה זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. לדה-גול (לדה-גול יש גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. לדוד הטוב (חולפים ימים, עובר הזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. לדודי ישנה קרחת (לדודי ישנה קרחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. לדור (אחים לעבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. לדרור (היכון לקרב)
101. לה גרנדה מוסוליני (לה גרנדה מוסוליני) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. לה טרומפטה (לה טרומפטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. להבת שלהבת (להבת שלהבת) תווים בדף השיר
104. להגנת השלום (גרסת "על החומה") (שוב עשירים מציתים תבערה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. להגנת השלום (גרסת בנק"י) (שוב תבערה מציתים בורגנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. להגנת השלום (גרסת מנסקי) (שוב בורגנים מפיחים מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. להד"ם (גוערת אם בבנה הנער)
108. להיות או לא להיות (נגמר איני יכול יותר) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. להנהלה הציונית (להנהלה הציונית) תווים בדף השיר
110. להקת "מעין זה" (התדעו מה "Ensa" בצבאות הברית?) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. להרים את הרוח – המנון המעפילים (לא יעצרונו לא צר, לא אויב) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. להתראות (מן ההרים גלש העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. לו אופל (לו אופל ירדפני) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. לו בא קץ החורף (לו בא קץ החורף)
115. לו באת (לו באת פתאום לנגדי ברחוב) תווים בדף השיר
116. לו היה לי כוח (לו היה לי כוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. לו הייתי בהמה (לו הייתי בהמה)
118. לו הייתי ציפור כנף (לו הייתי ציפור כנף) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. לו ידעו אבי אמי (לו ידעו אבי אמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. לו לו (ולו הייתי רביד זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. לו לו לי (לו לי לו לו לי אין בזה אבי)
122. לו לי (לו לי, לו לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. לו מבין צחור כוכביך (לו מבין צחור כוכביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. לוח (לוח יש בחדר) תווים בדף השיר
125. לוחמי החופש בספרד (על אדמת ספרד הנאבקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. לולי תורתך (לולי תורתך שעשועיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. לוק לילי לוק (לוק לוק לילי לוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. לזורעים (לחן דוד זהבי) (אהבתי שירכם הזורעים)
129. לזורעים (לחן צבי טלמון) (אהבתי שירכם הזורעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. לזיו חמה יכלה הלב (לזיו חמה יכלה הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. לחג שמחה (לחג שמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. לחד גדיא (לחד גדיא נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. לחופו של הנהר (לחופו של הנהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. לחופש (אין כוח לסבול עוד לשאת את העול) תווים בדף השיר
136. לחופש לדרור (לחופש לחופש לחופש לדרור)
137. לחזית יוצא הקומסומול (לחזית יוצא הקומסומול) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. לחזית יצאו כל בחורינו (???) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. לחיים רבנו (תרגום פרידמן) (לחיים רבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. לחיים רבנו (תרגום שמשון מלצר או דב סדן) (לחיים רבנו)
141. לחללי וינה (להגן אף למות בקרב האיום)
142. לחם לחם בא (לחם לחם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. לחמישה-עשר בשבט (לחן לא ידוע) (בשרון ובגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. לחמישה-עשר בשבט (לחן עממי יידי) (בהר ובשפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
145. לחנוכה (זה יום חג הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
146. לחנוכה (לחן דוידוביץ') (היה היה מלך רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. לחנוכה (לחן לא ידוע) (היה מלך רשע חרבו חדה ומלוטשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. לחנוכת הבית (בניין הוקם) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. לחתונה הלכתי (לחתונה הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. לטבק ולטומבק (לטבק ולטומבק)
152. לטייל יצאתי (לטייל יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. לי בדיר טלה קטן (לחן בנימין עומר) (יש בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. לי בובה קטנה (לי בובה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. לי גדי (לי גדי לידי ירבץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. לי חבר אבנר (לי חבר ושמו אבנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. לי חלילו חלילו לי (קומו נא שירו נא פיצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. לי טלה (לחן נרדי) (לי טלה טליון קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. לי טלה (לחן עמירן) (לי טלה, טליון קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. לי טלה קטן (לי טלה, טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. לי יש גלימה (לי יש גלימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. ליאור (ליאור הלוא נביט לוורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. ליבבתיני אחות כלה (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. ליבי לשרון (ליבי לשרון הפורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. ליד המדורה (לילה דממה בארצי האמה)
167. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. ליובל (ליובל לאחי ליובלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. ליווי (תרגום אברהם רוזן-רוזנצוייג) (מפוחית תנו לי ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. ליווי (תרגום אפרים דרור) (מפוחית, תני מנגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. ליום הילד (לא יום גיוס רגיל הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. ליום יומיים (אם רצית להצליח) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. ליוסי יום הולדת (ליוסי יום הולדת אל תוסיפו שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. ליל אהבה (שמע ידיד ואוזן הט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
175. ליל אופל (ליל אופל ופחדים חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. ליל אפל (ליל אפל, אך שורקים כדורים בערבה)
177. ליל אפלה (ליל אפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. ליל בא שקט רוגע (ליל בא שקט רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
179. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. ליל הסהר (ליל הסהר נם חשאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. ליל זהב (אי הטל שלן בשערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. ליל י"א באדר (ליל יו"ד-אל"ף באדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. ליל מנוחה (החמה שקעה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
184. ליל מנוחה אילנות (ליל מנוחה אילנות ליל מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
185. ליל מנוחה אירין (אתך כשהערב נפגשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. ליל משמר (לילה חושך דממה) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. ליל סער (תהמה סערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. ליל צפוני (יא גלילי יא גלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. ליל קציר (ליל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. ליל קציר (עד סתר שלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. ליל שימורים (הירח שט עלה אינו זע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. ליל שימורים (ליל שימורים הוא לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. ליל שימורים (לחן ברנשטיין) (ליל שימורים הוא ליל פורים) תווים בדף השיר
194. ליל שימורים (לחן רוזובסקי) (ליל שימורים הוא ליל פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. לילד שחור עיניים (הארץ! דבר! שרוכי נעליים!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. לילדה ביער (צוחקת צמרת היער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
197. לילדי יום הולדת (לילדי יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. לילה (אויה לב זה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
199. לילה אופל (לילה אופל, מכסיף ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. לילה אפל (לילה אפל) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. לילה בא דום (לילה בא דום) תווים בדף השיר
202. לילה בבקעה (חמקה לה בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. לילה בהיר (לילה בהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. לילה בכנען (הלילה הליט באדרת על פני שדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. לילה בכפר (לילה בכפר, נים ולא נים) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. לילה במחנה (לילה ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. לילה דממה (לילה, דממה) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. לילה טוב (דמדומים ערביים) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. לילה טוב (נוסח עליזה וקס) (בונה נוקס די לתת לי בוקס) תווים בדף השיר
210. לילה טוב (תרגום אפרים דרור) (ליל שלווה סוס גמור אתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. לילה כבר רד (לילה כבר רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. לילה כי בדד אצא על דרך (לילה כי בדד אצא על דרך)
213. לילה לא אסגור עין (לילה לא אסגור עין)
214. לילה לא נים (לילה לא נים) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. לילה ליל צאלים (לילה ליל צאלים) תווים בדף השיר
216. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
218. לילות בהירים (לילות בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. לילות לטרון (מה לכם לילות לטרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. לילות פטרבורג (בארץ נוגה ונידחת)
221. לילות קיץ (לילות קיץ הם בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. לילות תל אביב (ליל שימורים לי הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. לימון וצלחת (ובכן אציגה את עצמי, אדון צלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. ליצן קטן נחמד (ליצן קטן נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. ליצנים (ליצנים, ליצנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. לירדן (רעם אש היום אל הירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. לישראל התהילה (לישראל התהילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. לך אל נמלה עצל (לך אל נמלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. לך דגניה (לך דגניה)
230. לך היום אל ארץ חדשה (לך היום אל ארץ חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. לך נשירה (אמן בכל שעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. לכבוד האביב (האביב כבר שב)
233. לכבוד החנוכה (לחן מינקובסקי) (אבי נתן)
234. לכבוד החנוכה (לחן נרדי) (אבי הדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. לכבוד השבת (משמי מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. לכבוד פורים (שיר ורקוד ואל תנוח)
238. לכבוד שבת (הביטו מה נקי החדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. לכבוד שבת (לחן לא ידוע 1) (אמא יצאה אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
241. לכבוד שבת (לחן לא ידוע 2) (אמי יצאה אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
242. לכבוד שבת (לחן נרדי) (אמי יצאה אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
243. לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. לכה דודי (לחן גבאי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. לכה דודי (לחן גרינשפון) (לכה דודי לקראת כלה) תווים בדף השיר
246. לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
248. לכה דודי (לחן לבנדובסקי 1) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. לכה דודי (לחן לבנדובסקי 2, לימי בין המצרים) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. לכה דודי (לחן מסורתי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. לכה דודי (לחן נומבורג) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. לכה דודי (לחן עמירן) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. לכה דודי (לחן עממי אשכנזי) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
254. לכה דודי (לחן שפירא) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. לכה דודי (לחן שרה לוי תנאי) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
257. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
258. לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. לכו נרננה (לכו נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. לכובע שלי (לחן עממי איטלקי) (לכובע שלי שלוש פינות)
261. לכובע שלי (לחן עממי גרמני) (לכובע שלי שלוש פינות) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. לכי לבית הספר (לכי לבית הספר)
263. לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. ללא מילים (שירי נא לי שירי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. ללכת עימך (ללכת עימך) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
268. למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. למד-הא בחורים (למד-הא בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. למדורות של ל"ג בעומר (הבו חומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. למה את יושבת (למה את יושבת שחרחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. למה בת ציון (למה בת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. למה העולם עצוב (למה העולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. למה זה אימא (למה למה נתתיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
276. למה כבתה המנורה (למה כבתה המנורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. למה לא אמרת זאת מקודם (למה לא אמרת זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. למה לי בשר שוורים (למה לי בשר שוורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
279. למה לי חמור (למה לי חמור)
280. למה סוכה זו (למה סוכה זו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
281. למה תבכו (למה תבכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. למה תעשה כה לעבדיך (למה תעשה כה לעבדיך)
283. למה תתנכרי (למה תתנכרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. למולדת אמא (שלום, שלום, נצעד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. למולדתי (למולדתי הבאת אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. למות (למות צעירה, למות לא רציתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
287. למחרת עם זריחת החמה (למחרת עם זריחת החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
288. למטבח בא כלב (למטבח בא כלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. למטה שמים (למטה שמים למעלה רק מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. למי אבן טובה (למי אבן טובה)
291. למלך הראשון (למלך הראשון עושים ככה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
292. למנצח על הביזנס מזמור שיר (האם לא ראיתם האידאלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. למנצח על המחולות (למנצח על המחולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. למנצח על המחולות (לחן כספי) (לא בשר לא דגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. למנצח על המחולות (לחן לא ידוע) (לא בשר לא דגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. למסילה אצא לבד (למסילה אצא לבד, ברטט)
297. למסילה אצא לבד בנשף (למסלה אצא לבד בנשף) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. למעוז שיר מזמור (זה שירנו צליל ישמיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. למען ציון לא אחשה (לחן ורדינה שלונסקי) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. למען ציון לא אחשה (לחן יקותיאל שור) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. למפלסי נתיבות (למפלסי נתיבות בגלים סוערים) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. למרות הכול (למרות הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
304. למרחקים כי נפליגה (למרחקים כי נפליגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. למרים היה גדי קטן (למרים היה גדי קטן)
306. למרעה (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. למתנדבים בעם (לעזרת העם במה אל תשאלו)
308. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. למתנדבים בעם (לחן משה לב) (לבשו עוז דרכו דרכו נא עוז)
310. לנדוד (לנוע לטוחן תענוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
312. לנהג העברי (בדרך ללא דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. לנו הכוח (לנו הכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. לנו השמש (לנו השמש, לנו הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
315. לנו התבל (לנו התבל, לנו השמש)
316. לנו יש מורשת (לנו לנו יש מורשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. לנו כוח יצירה (לנו כוח יצירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. לנו מודיעים בירושלים (לנו מודיעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. לנו עדר בשדה (לחן זהבי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. לנו עדר בשדה (לחן סמבורסקי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. לנוע (לנוע חפץ לב טחן)
322. לנר ולבשמים (לנר ולבשמים נפשי מייחלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. לנשמת עושה השחר (אם האדם עץ שדה)
325. לנשק אחים, אל הנשק (לנשק, אחים, אל הנשק) קובץ להאזנה - בדף השיר
326. לסבא הייתה כלבה (לסבא הייתה כלבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. לסדנה (שיר לסדנה אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
328. לספינות (ברוך בואכן ספינות עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
330. לעבודה להגנה ולשלום (לעבודה להגנה ולשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. לעבודה לכו לכו (לעבודה לכו לכו)
332. לעבודה לעבודה (לעבודה לעבודה הט כתפיים וידיים)
333. לפורים (היום פורים היום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. לפטיש (הוי הך פטיש)
335. לפיל יום הולדת (לפיל יש יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. לפנות ערב (לחן גרינשפון) (אור אור אור מה רב האור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. לפנות ערב (לחן לא ידוע) (אור אור אור מה רב האור) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. לפני אמא אתוודה (לחן אדל) (ילדתי האהובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. לפני אמא אתוודה (לחן ברנע) (ילדתי האהובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. לפני אמא אתוודה (לחן זהבי) (ילדתי האהובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. לפני אמא אתוודה (לחן מירון) (ילדתי האהובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. לפני ביתי (לפני ביתי עוברים גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. לפני הגשם (עננים מצטברים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. לפני שנים רבות רכבה עלמה (לפני שנים רבות רכבה עלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
346. לפני שנתפזרה (לפני שנתפזרה)
347. לפסח (שלום הפסח לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. לפרדס נטייל (לפרדס נטייל) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. לפרה האדומה (בלחן רד אלינו אוירון) (לפרה האדומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. לפרה האדומה (לחן עממי-רוסי) (לפרה האדומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. לפרה האדומה (לחן שטרנקלר) (לפרה האדומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. לפרי הגפן (לפרי הגפן שירו שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
353. לצאת לטייל (לצאת לטייל זאת אסרו עליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
354. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. לצביקי יום הולדת (לצביקי יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. לצחצח נעליים (יסופר ולא יאומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. לקוצרים הידד (מי טלולה תחול לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
359. לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
360. לקח החתול (לקח החתול פיסת נייר) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. לקטיף (מטר עליז דופק טיף-טיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
362. לקטיף (עם הרוח בא הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. לקראת אביב (לחן זהבי) (לקראת אביב נרון בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
364. לקראת אביב (לחן שולץ) (לקראת אביב נרון בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. לקראת הקוצרים (הוי הוי בנות) תווים בדף השיר
366. לקראת השחר (מה מלילה מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. לקראת זריחת שמשנו (לקראת זריחת שמשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. לקראת שבת (לחן אזרחי) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
369. לקראת שבת (לחן גרינשפון) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
370. לקראת שבת (לחן נרדי) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
371. לקרב לקרב (לקרב לקרב בעד ארץ הסובייטים)
372. לקרב רוסיה האדירה (לקרב רוסיה אדירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
373. לקרן הקיימת (לקרן הקיימת נעזור קרקע לגאול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. לראש השנה (את אבי את אמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
375. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
376. לראש השנה (שנה הולכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. לרגלי הר הגלבוע (לרגלי הר הגלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. לרותי יום הולדת (לרותי יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. לרחובות מזמור שיר (ישמח לבנו ותגל נפשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. לשבר ולבכות (לשבר ולבכות על גבי שברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. לשדה יצאתי (לשדה יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. לשדה יצוא יצאתי (לשדה יצוא יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. לשדות יזרעאל (לשדות יזרעאל להרים סביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
384. לשווא (הסתובב הכלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. לשוט (לשוט אמרתי על כנפי הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
386. לשומרים בשדות (נאלמנו משיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. לשוק נלך (לשוק נלך לשוק נלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
388. לשיחת הקיבוץ (לשיחת קיבוץ בערב התאספו) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. לשכן בקתה יפה לו (לשכן בקתה יפה לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
390. לשממה ולמדבר (לשממה ולמדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. לשמש אחים (לשמש אחים ולחופש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
392. לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים הבנויה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. לשנה הבאה (לחן לא ידוע) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
394. לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. לשנה טובה (טו טו השופר קרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. לשנה טובה (לחן קירש) (לשנה טובה תכתבו ותחתמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. לשנה טובה שקדייה (לחן אידלזון) (לשנה טובה שקדייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
399. לשנה טובה שקדייה (לחן לא ידוע) (לשנה טובה שקדייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. לשתיל (בט"ו בשבט בט"ו בשבט)
401. לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. לתמונת אמא (תמונתך כה שלווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. לתת לך בעל (מה... לתת לך בעל נפח?)

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: