השירים


1. יא וולאד חריתנא (יא וולאד חריתנא יו יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. יא חוואג'ה מוסה (יא חלילי עמלי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. יא חווג'ה מוסה (יא חווג'ה מוסה שאשתו היא סוסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. יא מוסטפה (יא מוסטפה)
5. יאללה יאללה (יאללה יאללה יא גזוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. יאמר-נא רבנו (מה יהיה כשיבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. יבוא היום יגדל זיוו (יבוא היום יגדל זיוו) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. יבוא נשיר שיר הוד (יבוא נשיר שיר הוד)
10. יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. יגדל אלוהים חי (לחן ליאונרד ברנשטיין) (יגדל אלוהים חי)
14. יגדל אלוהים חי (לחן ספרדי יהודי 1) (יגדל אלהים וישתבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. יגדל אלוהים חי (לחן ספרדי יהודי 2) (יגדל אלוהים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. יגיע כפיך כי תאכל (לחן לא ידוע) (יגיע כפיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. יד אחים (לחן פרלמן) (יד אחים לכם שלוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. יד אחים (לחן קנבלסברגר) (יד אחים לכם שלוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. יד ביד צד בצד (יד ביד צד בצד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. יד לפה (איזה חופש נפלא ניצה, ניצה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. יד מי נגעה (יד מי נגעה באפריון) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. יד ענוגה (לחן מזרח אירופאי) (יד ענוגה היתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. ידה דיי דיי (ידה דיי דיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. ידי דיי (ידי ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. ידיד אלוף (ידיד אלוף מתאושש, אח נכלם, אח עיף)
30. ידיד לי ורע מיכאל (ידיד לי ורע מיכאל) תווים בדף השיר
31. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. ידידי החלוץ (ידידי החלוץ הלך אשתקד לצבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. ידיים (הידיים אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. ידינו לעמל (ידינו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. יה אדיר (יה אדיר במרומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. יה ליל (יה ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 2) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. יה ריבון עלם (לחן כהן-מלמד) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. יה ריבון עלם (לחן לא ידוע 2) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. יה ריבון עלם (לחן לא ידוע) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. יה שוכן (יה שוכן בשמי עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. יהודה המכבי (במקבת בפטיש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. יהודה המכבי (הנה גיבור המושיע)
48. יהודי קטן אני (לחן גולדפאדן) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. יהודי קטן אני (לחן וולפיאנסקי) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. יהודים רוקדים (יד על שכם שימו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. יהודים רחמו רחמו (נוסח מימי המנדט) (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
54. יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי) תווים בדף השיר
55. יהי שלום (יהי שלום, יהי שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. יודוך רעיוניי (יודוך רעיוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. יודל איתי (לי אמא גבינה כחולה אז נתנה)
59. יודלי יודלי (יודלי יודלי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. יודעים אתם (יודעים אתם מה חוגגים הילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. יוחנן וגבריאל (יוחנן וגבריאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. יוטיליטי (לכן עוד לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. יוכבד (השמש רד עטנו אופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. יולה יולה (כחום היום עומדים בחוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. יום אחד (כל ימינו כעשן) תווים בדף השיר
67. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
68. יום גדול (דין דן דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. יום גיל בגליל (עם שחר נפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. יום הגז (הנה בא כבר יום הגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. יום הדין גדול (יום הדין גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. יום הולדת (את שיר חגיגת ההולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. יום הולדת (בוקר אור בא השמש)
75. יום הולדת (יום הולדת יום הולדת חגיגה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. יום הולדת (יום הולדת ל...) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. יום הולדת (יום הולדת למיכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. יום הולדת (ל... יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. יום הולדת (מה נחמד ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. יום הולדת (פנו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. יום הולדת בא (מן האווירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. יום הולדת הנה בא (לחן ביק) (יום הולדת הנה בא) תווים בדף השיר
83. יום הולדת הנה בא (לחן עממי רוסי) (יום הולדת הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. יום הולדת ליאיר (יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. יום הולדת לשושנה (יום הולדת יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. יום הולדת לתמרה (יום הולדת לתמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. יום הולדת עליז (יום הולדת עליז) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. יום השבת אין כמוהו (יום השבת אין כמוהו)
89. יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. יום ולילה (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. יום זה לישראל (לחן לא ידוע 1) (יום זה לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. יום זה לישראל (לחן לא ידוע 2) (יום זה לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. יום זה מכובד (לחן אנגל) (יום זה מכובד)
94. יום זה מכובד (לחן בן-פורת) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. יום זה מכובד (לחן גרינשפון) (יום זה מכובד מכל ימים) תווים בדף השיר
96. יום זה מכובד (לחן כהן מלמד) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. יום זה מכובד (לחן עממי אשכנזי) (יום זה מכובד)
98. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. יום חג בישראל (דין דן דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. יום חופש (יום חופש לנו יום טיול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. יום חורף נתת לי (יום חורף נתת לי ארצי המכשפת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. יום טוב (יום טוב, יום טוב נגילה ונשמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. יום טוב (יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב)
104. יום טוב לנו (לחן נרדי) (יום טוב לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. יום טוב לנו (לחן עממי) (יום טוב לנו, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. יום יבוא אחים (יום יבוא אחים, נחזורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. יום יום אל הים (יום יום אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. יום יום אני הולך למעונך (יום יום אני הולך למעונך) תווים בדף השיר
109. יום יום היא יורדת אל הים (יום יום היא יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. יום יפה (הדרורה קוראה בנחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. יום כביסה (בידים כביס חיש חש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. יום כיפורים (יום כיפורים יום של צום) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. יום ליבשה (לחן נרדי 1) (יום ליבשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. יום ליבשה (לחן נרדי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. יום עובר וליל חומק (‏איזה רוח! רוח סער רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. יום פורים (לחן ולבה) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. יום פורים (לחן נרדי) (יום פורים יום חג הוא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. יום פורים (לחן עממי) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. יום פנה (יום פנה והעמק צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. יום שבת (יום שבת הוא ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. יום שבת (לחן לא ידוע) (יום שבת יום קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. יום שבתון אין לשכוח (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. יום של זוהר (יום של זוהר בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. יום של זיו (לחן כהן-מלמד) (יום של זיו יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. יומא יומא (יומא יומא)
131. יומי (על הגג נח לו אוצרי) תווים בדף השיר
132. יומם ולילה כה ציפינו (יומם ולילה כה ציפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. יונה היה דייג נלהב (יונה היה דייג נלהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. יונה יונה (יונה יונה שירי שירה אחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. יונה יונה (תרגום אילון-ברניק) (יונה יונה שירי לי שיר) תווים בדף השיר
138. יונה מה תהגי (יונה מה תהגי) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. יונה מרכז המטבח (על יונה יש אלפי שירים)
140. יונה פאר העונה (השמעתם את יונה שר)
141. יונה פעמונה (שם הרחק על הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. יונה תמה (יונה תמה תמימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. יונים (עפים בני יונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
144. יונת בר (שמש האיר כל הארץ) תווים בדף השיר
145. יונת ישראל (עפה עפה יונה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. יונתי (יונתי בחגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. יונתן הקטן (יונתן הקטן רץ בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. יונתן מאוד קטן (יונתן מאוד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. יוסוף אפנדי (יוסוף אפנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. יוסי בגשם (גשם גשם זה יומיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. יוסף הגלילי (בגליל יוסף חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. יוסף הגלילי (יוסף הגלילי ציוונו לאמור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. יוסקה בוא הנה (יוסקה בוא הנה)
154. יוסקה, אל תתחתן (יוסקה!)
155. יופי ועושר (יופי ועושר) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. יופי לג'ירף (באנו אל הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. יופססה (פעם אחת בחור יצא אל המושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. יוצאי מצרים (לחן יצחק פאר) (טך טך טך מי דופק בדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. יוצאי מצרים (לחן שמואל שפירא) (טך טך טך, מי מי דופק בדלת פה) תווים בדף השיר
160. יוצאים אנחנו (לחן ולבה) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. יוצאים אנחנו (לחן זעירא) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. יוצאת אני אל היציע (יוצאת אני אל היציע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. יוצקת השמש (יוצקת השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. יורד לו גשם (לחן לא ידוע 1) (יורד לו גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. יורד לו גשם (לחן לא ידוע 2) (יורד לו גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. יורה יקר (יורה יקר השקה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. יורם (יורם ישב על הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. יזכור (לחן מיכאל דוד לוי) (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. יזכור (מלחין לא ידוע) (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. יזכור לאילנות (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. יחביאנו בצל ידו (יחביאנו בצל ידו) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. יחד אחים (יחד אחים יחדיו אמצו השרירים) תווים בדף השיר
173. יחד לקרב נלך (יחד לקרב נלך)
174. יחדיו (יחדיו בסך נצעד) תווים בדף השיר
175. יחדשהו (יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. יחיד אל דגול מרבבה (יחיד אל דגול מרבבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. יחידי לדרך לי אצאה (יחידי לדרך לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. יחפים (מי אנחנו? יחפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. ייבנה עמנו בארצנו (ייבנה עמנו בארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. יידל מיטן פידל (בוקר טוב לך רייזעלע)
181. יין מתוק (יין מתוק אנו שותים) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. יין עת שותה אני (יין עת שותה אני)
183. יישאו הרים שלום (יישאו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. ילבשו בושת וכלימה (ילבשו בושת וכלימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. ילד חן (ילד ילד ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. ילד חן ילדת חן (ילד חן ילדת חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. ילד ילד (ילד ילד היזהרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. ילד מתנדנד (ילד מתנדנד מתעופף כשד) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. ילד קט (אח, זהו ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. ילד קט תן לי יד (ילד קט תן לי יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. ילד קטן הייתי (ילד קטן הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. ילדה אחת בעיגול (ילדה אחת בעיגול) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. ילדה ילדתי (ילדה, ילדתי, יפה, יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. ילדה נעימה (ילדה נעימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. ילדות זוהרת (ילדות זוהרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ילדי (יש לי ילד קט ורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. ילדי אדמה (ילדי אדמה אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. ילדי הפקר (בין שלוש ובין ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. ילדי שדה (תרגום א. פ) (ילדי חמד הבה נלך)
201. ילדי שדה (תרגום לוינסון) (הבה ילדים נצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ילדים אפו מצות (לחן מוצרט) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. ילדים אפו מצות (לחן רבינא) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. ילדים בגבת (לחן לא ידוע) (ילדים קטנים בגבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ילדים בגבת (לחן קפלן) (ילדים קטנים בגבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. ילדים בגבת (לחן רבינא) (ילדים קטנים בגבת) תווים בדף השיר
207. ילדים בנרות (ילדים בנרות, ילדים בנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ילדים וילדות (ילדים וילדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. ילדים ילדים (ילדים ילדים)
210. ילדים קומו (ילדים ילדים קומו קומו קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. ילדתי החביבה (ילדתי החביבה)
212. ילדתי הקטנה (ילדתי הקטנה צעדה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. ילדתי מרוסיה (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. ילדתי על מה תתייפחי (ילדתי על מה תתייפחי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. ים הדממה פולט סודות (ים הדממה פולט סודות) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. ים כחול (ים ים ים כחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. ים כינרת (ים כינרת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. ים מפרשים סירה (ים מפרשים סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. ים נהדר הוא כחול הבייקאל (ים נהדר הוא כחול הבייקאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. ים צידריצצה (ים צידריצצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. ים של ענות (ים של ענות) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. ימאים (בחורי-תפארת המה) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. ימי הנוער (ימי הנוער חלפו עברו)
225. ימים חולפים (באים ימים חולפים ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. ימים עברו (הן לא נשכח רגשי רעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. ינקל דודל (יענקל דודל הלך לעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. יסוד הכול (שמה שם למטה)
229. יעלה נא לרצון (יעלה נא לרצון)
230. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. יענקלה (נומה לי כבר יענקלה בן חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. יעקב (עקב אהב באוהל לשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. יעק'ל הסנדלר (יעק'ל הסנדלר) תווים בדף השיר
237. יער זקן (יער זקן בעוברי משם) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. יפה אונגר (זה קרה בעיר של האר"י) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. יפה נוף (לחן גולדפרב) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. יפה נוף (לחן כהן-מלמד) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. יפה נוף (לחן עממי ספרדי-יהודי) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. יפי הטבע (עומד אדם על ראש ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. יפים הלילות בכנען (לחן חיות) (יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. יפים הלילות בכנען (לחן לא ידוע) (יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
246. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. יפת עיניים (יפת עיניים ובבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. יפתי (יפתי)
249. יצא במחול הדוב (יצא במחול הדוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. יצא דייג למעיין (יצא דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. יצאנו אט (יצאנו אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
254. יצאנו באוטו (יצאנו באוטו לשוט לטייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
255. יצוא יצאו שלושה לנגב (יצוא יצאו שלושה לנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. יצחק (לאברהם בן ושמו יצחק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. יציאת מצרים (לחן דוידוביץ') (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. יקבי ראשון לציון (כשנמות יקברו אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. יקטן חולה (יקטן חולה אהה צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. ירדה השבת (לחן משה לב) (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. ירדן ירדן ירדני (ירדן ירדן ירדני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. ירדנה בת ירושלים (הו ירדנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. ירוחם (אם צמאת בקיץ החם) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. ירוחם (לחן גמליאלית) (מה לי, מי לי, מי לי, מה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. ירוחם (לחן זעירא) (מה לי, מי לי, מי לי, מה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
268. ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. ירושלים (שיר עולם נשירה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. ירושלים (לחן ינובסקי) (מעל פסגת הר הצופים)
271. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
272. ירושלים (לחן עלי הלפרין) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. ירושלים גאון מולדת (ירושלים גאון מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
276. ירח ניסן (הנה בא הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. ירמוז הגן (ירמוז הגן ירמוז הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. יש אהבה אחת (יבוא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. יש אצלנו אוטו טוב (יש אצלנו אוטו טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. יש בארץ ילדה (יש בארץ ילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
281. יש בדיר טלה קטן (בלחן רד אלינו אוירון) (בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. יש בדיר טלה קטן (לחן נרדי) (יש בדיר טלה קטן)
283. יש ביערים (יש ביערים)
284. יש בנו כח (יש בנו כוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. יש דרור למחשבות (יש דרור למחשבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. יש ונדמה (יש ונדמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. יש חולות בתל אביב (בתל אביב העיר היפה)
288. יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
289. יש ילדים מסכנים בעולם (יש ילדים מסכנים בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. יש ימים - העולם מסביביך (יש ימים – העולם מסביביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. יש לאח שלי שפם (יש לאח שלי שפם) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. יש לבתיה חוץ מיופי (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. יש לו תבלול על העין (שמעו נא אנשים טובים) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. יש לי אח קטן (יש לי אח קטן קוראים לו יונתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
295. יש לי אח קטן (לחן יצחק לוי) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
296. יש לי אח קטן (לחן סמבורסקי) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. יש לי אח קטן (לחן שתיל) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. יש לי גלידה (יש לי גלידה הכי טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. יש לי גן (יש לי גן גן קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. יש לי גן (לחן לא ידוע) (יש לי גן) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
302. יש לי גן (לחן שליצקי) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. יש לי דודה (יש לי דודה אייזן דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. יש לי טבע כזה (לי ישנם רבותיי)
305. יש לי ילדה (יש לי ילדה והיא ענוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. יש לי ילדונת (יש לי ילדונת)
307. יש לי ילדים (יש לי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. יש לי כינרת (יש לי כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. יש לי כפר מולדת (יש לי כפר מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. יש לי מחט (יש לי מחט אין לי מחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. יש לי משק (יש לי משק די גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
312. יש לי צמד פרים (יש לי צמד פרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. יש לי קן מגבעולים (יש לי קן מגבעולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. יש לי רע טוב (יש לי רע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. יש לי רֵעָה (יש לי רעה והיא חולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
316. יש לי שניים פרים (יש לי שניים פרים) תווים בדף השיר
317. יש לי תרנגולת (יש לי תרנגולת) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. יש לנו ארץ (יש לנו ארץ ויש לנו ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. יש לנו במעגל גולם (יש לנו במעגל גולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. יש לנו מושבה (יש לנו מושבה)
321. יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. יש לנו תיש (הלחן המקורי) (יש לנו תיש) תווים בדף השיר
323. יש לנו תיש (לחן קרקוביאק) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. יש מהם שאומרים (יש מהם שאומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. יש נפט של עיראק (יש נפט של עיראק) קובץ להאזנה - בדף השיר
326. יש עת לעמול (יש עת לעמול) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
328. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) (ישושום מדבר וציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. ישטפו גלים (ישטפו גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. ישיבת ועד הפועל (כבר גמרו תודה לאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. ישמח הר ציון (ישמח הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. ישמח חתן בכלה (ישמח חתן בכלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. ישמח משה (לחן אמן דוקטור) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
338. ישמחו (איילתים קדימה איילתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. ישמחו בהחלוץ (ישמחו בהחלוץ)
340. ישמחו במלכותך (לחן חמסי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. ישמחו במלכותך (לחן לא ידוע 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. ישמחו במלכותך (לחן קרצ'בסקי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. ישמחו השמים (לחן חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. ישנו קוצר (ישנו קוצר ומוות שמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. ישנת טוב (עורה התעוררה) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. ישקף אלוהים (ישקף אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. ישראל את חיינו (את תלמייך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. ישראל ואורייתא (עוד מימי חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. ישתבר ויתרומם (ישתבר ויתרומם) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: