הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
השירים

»חיפוש:

»חיפוש לפי א'-ב':

»כל השירים לפי סדר א'-ב'
»כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
»100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


1. יא וולאד חריתנא (יא וולאד חריתנא יו יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. יא חוואג'ה מוסה (יא חלילי עמלי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. יא חווג'ה מוסה (יא חווג'ה מוסה שאשתו היא סוסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. יא מוסטפה (יא מוסטפה)
5. יאללה יאללה (יאללה יאללה יא גזוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. יאמר-נא רבנו (מה יהיה כשיבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. יבוא היום יגדל זיוו (יבוא היום יגדל זיוו) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. יבוא נשיר שיר הוד (יבוא נשיר שיר הוד)
10. יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. יגדל אלוהים חי (לחן ספרדי יהודי 1) (יגדל אלהים וישתבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. יגדל אלוהים חי (לחן ספרדי יהודי 2) (יגדל אלוהים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. יגיע כפיך כי תאכל (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. יד אחים (יד אחים לכם שלוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. יד ביד צד בצד (יד ביד צד בצד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. יד לפה (איזה חופש נפלא ניצה, ניצה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. יד מי נגעה (יד מי נגעה באפריון) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. יד ענוגה (לחן מזרח אירופאי) (יד ענוגה היתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. ידה דיי דיי (ידה דיי דיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. ידי דיי (ידי ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. ידיד אלוף (ידיד אלוף מתאושש, אח נכלם, אח עיף)
27. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. ידידי החלוץ (ידידי החלוץ הלך אשתקד לצבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. ידיים (הידיים אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. ידינו לעמל (ידינו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. יה אדיר (יה אדיר במרומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. יה ליל (יה ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 2) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. יה ריבון עלם (לחן כהן-מלמד) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. יה ריבון עלם (לחן לא ידוע 2) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. יה ריבון עלם (לחן לא ידוע) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. יה שוכן (יה שוכן בשמי עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. יהודה המכבי (במקבת בפטיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. יהודה המכבי (הנה גיבור המושיע)
44. יהודי קטן אני (לחן גולדפאדן) (יהודי קטן אני)
45. יהודי קטן אני (לחן וולפיאנסקי) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. יהודים רוקדים (יד על שכם שימו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
49. יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי)
50. יהי שלום (יהי שלום, יהי שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. יודוך רעיוניי (יודוך רעיוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. יודלי יודלי (יודלי יודלי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. יודעים אתם (יודעים אתם מה חוגגים הילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. יוחנן וגבריאל (יוחנן וגבריאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. יוטיליטי (לכן עוד לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. יוכבד (השמש רד עטנו אופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. יולה יולה (כחום היום עומדים בחוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. יום אחד (כל ימינו כעשן) תווים בדף השיר
61. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
62. יום גיל בגליל (עם שחר נפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. יום הגז (הנה בא כבר יום הגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. יום הדין גדול (יום הדין גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. יום הולדת (יום הולדת ל...) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. יום הולדת (פנו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. יום הולדת (מה יפה ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. יום הולדת (את שיר חגיגת ההולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. יום הולדת (יום הולדת יום הולדת חגיגה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. יום הולדת (יום הולדת למיכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. יום הולדת (ל... יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. יום הולדת (בוקר אור בא השמש)
74. יום הולדת בא (מן האווירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. יום הולדת הנה בא (לחן ביק) (יום הולדת הנה בא)
76. יום הולדת הנה בא (לחן עממי רוסי) (יום הולדת הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. יום הולדת ליאיר (יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. יום הולדת לשושנה (יום הולדת יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. יום הולדת עליז (יום הולדת עליז) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. יום השבת אין כמוהו (יום השבת אין כמוהו)
81. יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. יום ולילה (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. יום זה לישראל (לחן לא ידוע 1) (יום זה לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. יום זה לישראל (לחן לא ידוע 2) (יום זה לישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. יום זה מכובד (לחן אנגל) (יום זה מכובד)
86. יום זה מכובד (לחן בן-פורת) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. יום זה מכובד (לחן גרינשפון) (יום זה מכובד מכל ימים) תווים בדף השיר
88. יום זה מכובד (לחן כהן מלמד) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. יום חג בישראל (דין דן דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. יום חופש (יום חופש לנו יום טיול) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. יום חורף נתת לי (יום חורף נתת לי ארצי המכשפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. יום טוב (יום טוב, יום טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. יום טוב לנו (לחן נרדי) (יום טוב לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. יום טוב לנו (לחן עממי) (יום טוב לנו, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. יום יבוא אחים (יום יבוא אחים, נחזורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. יום יום אל הים (יום יום אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. יום יום אני הולך למעונך (יום יום אני הולך למעונך)
99. יום יום היא יורדת אל הים (יום יום היא יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. יום יפה (הדרורה קוראה בנחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. יום כיפורים (יום כיפורים יום של צום) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. יום ליבשה (לחן נרדי 1) (יום ליבשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. יום ליבשה (לחן נרדי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. יום עובר וליל חומק (‏איזה רוח! רוח סער רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. יום פורים (לחן ולבה) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. יום פורים (לחן נרדי) (יום פורים יום חג הוא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. יום פורים (לחן עממי) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. יום פנה (יום פנה והעמק צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. יום שבת (יום שבת הוא ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. יום שבת (לחן לא ידוע) (יום שבת יום קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. יום שבתון אין לשכוח (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. יום של זוהר (יום של זוהר בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. יומא יומא (יומא יומא)
119. יומי (על הגג נח לו אוצרי) תווים בדף השיר
120. יומם ולילה כה ציפינו (יומם ולילה כה ציפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. יונה היה דייג נלהב (יונה היה דייג נלהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. יונה יונה (יונה יונה שירי שירה אחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. יונה יונה (תרגום אילון-ברניק) (יונה יונה שירי לי שיר)
126. יונה מה תהגי (יונה מה תהגי) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. יונה מרכז המטבח (על יונה יש אלפי שירים)
128. יונה פאר העונה (השמעתם את יונה שר)
129. יונה פעמונה (שם הרחק על הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. יונה תמה (יונה תמה תמימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. יונים (עפים בני יונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. יונת בר (שמש האיר כל הארץ) תווים בדף השיר
133. יונת ישראל (עפה עפה יונה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. יונתי (יונתי בחגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. יונתן הקטן (יונתן הקטן רץ בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. יונתן מאוד קטן (יונתן מאוד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. יוסוף אפנדי (יוסוף אפנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. יוסי בגשם (גשם גשם זה יומיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. יוסף הגלילי (בגליל יוסף חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. יוסף הגלילי (יוסף הגלילי ציוונו לאמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. יוסקה בוא הנה (יוסקה בוא הנה)
142. יוסקה, אל תתחתן (יוסקה!)
143. יופי ועושר (יופי ועושר) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. יופססה (פעם אחת בחור יצא אל המושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. יוצאי מצרים (טך טך טך מי דופק בדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. יוצאים אנחנו (לחן ולבה) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. יוצאים אנחנו (לחן זעירא) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. יוצאת אני אל היציע (יוצאת אני אל היציע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. יוצקת השמש (יוצקת השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
150. יורד לו גשם (יורד לו גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. יורה יקר (יורה יקר השקה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. יורם (יורם ישב על הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. יזכור (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. יחביאנו בצל ידו (יחביאנו בצל ידו) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. יחד לקרב נלך (יחד לקרב נלך)
156. יחדיו (יחדיו בסך נצעד) תווים בדף השיר
157. יחדשהו (יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. יחי אל דגול מרבבה (יחי אל דגול מרבבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. יחידי לדרך לי אצאה (יחידי לדרך לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. יחפים (מי אנחנו? יחפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. ייבנה עמנו בארצנו (ייבנה עמנו בארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. יידל מיטן פידל (בוקר טוב לך רייזעלע)
163. יין מתוק (יין מתוק אנו שותים) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. יין עת שותה אני (יין עת שותה אני)
165. ילבשו בושת וכלימה (ילבשו בושת וכלימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. ילד חן (ילד ילד ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. ילד חן ילדת חן (ילד חן ילדת חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. ילד ילד (ילד ילד היזהרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. ילד מתנדנד (ילד מתנדנד מתעופף כשד) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. ילד קט (אח, זהו ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
172. ילד קטן הייתי (ילד קטן הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. ילדה אחת בעיגול (ילדה אחת בעיגול) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. ילדה ילדתי (ילדה, ילדתי, יפה, יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. ילדה נעימה (ילדה נעימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
176. ילדות זוהרת (ילדות זוהרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. ילדי (יש לי ילד קט ורך)
178. ילדי אדמה (ילדי אדמה אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. ילדי הפקר (בין שלוש ובין ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. ילדי שדה (תרגום א. פ) (ילדי חמד הבה נלך)
181. ילדי שדה (תרגום לוינסון) (הבה ילדים נצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. ילדים אפו מצות (לחן מוצרט) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. ילדים אפו מצות (לחן רבינא) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. ילדים בגבת (לחן לא ידוע) (ילדים קטנים בגבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. ילדים בגבת (לחן קפלן) (ילדים קטנים בגבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
186. ילדים בגבת (לחן רבינא) (ילדים קטנים בגבת)
187. ילדים בנרות (ילדים בנרות, ילדים בנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. ילדים וילדות (ילדים וילדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. ילדים ילדים (ילדים ילדים)
190. ילדים קומו (ילדים ילדים קומו קומו קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. ילדתי הקטנה (ילדתי הקטנה צעדה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. ילדתי מרוסיה (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. ילדתי על מה תתייפחי (ילדתי על מה תתייפחי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
194. ים הדממה פולט סודות (ים הדממה פולט סודות) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. ים כחול (ים ים ים כחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. ים כינרת (ים כינרת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ים מפרשים סירה (ים מפרשים סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
198. ים נהדר הוא כחול הבייקאל (ים נהדר הוא כחול הבייקאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
199. ים צידריצצה (ים צידריצצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ים של ענות (ים של ענות) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. ימאים (בחורי-תפארת המה) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
203. ימי הנוער (ימי הנוער חלפו עברו)
204. ימים חולפים (באים ימים חולפים ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ימים עברו (הן לא נשכח רגשי רעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. ינקל דודל (יענקל דודל הלך לעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. יסוד הכול (שמה שם למטה)
208. יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. יעלה נא לרצון (יעלה נא לרצון)
210. יעלה תחנוננו (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. יענקלה (נומה לי כבר יענקלה בן חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. יעקב (עקב אהב באוהל לשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. יער זקן (יער זקן בעוברי משם) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. יפה אונגר (זה קרה בעיר של האר"י) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. יפה נוף (לחן גולדפרב) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. יפה נוף (לחן כהן-מלמד) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. יפה נוף (לחן עממי ספרדי-יהודי) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. יפים הלילות בכנען (לחן חיות) (יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. יפים הלילות בכנען (לחן לא ידוע) (יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
223. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. יפת עיניים (יפת עיניים ובבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. יפתי (יפתי)
226. יצא דייג למעיין (יצא דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. יצאנו אט (יצאנו אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
230. יצוא יצאו שלושה לנגב (יצוא יצאו שלושה לנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. יצחק (לאברהם בן ושמו יצחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. יציאת מצרים (לחן דוידוביץ') (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. יקבי ראשון לציון (כשנמות יקברו אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. יקטן חולה (יקטן חולה אהה צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. ירדה השבת (לחן משה לב) (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. ירדן ירדן ירדני (ירדן ירדן ירדני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
239. ירדנה בת ירושלים (הו ירדנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. ירוחם (אם צמאת בקיץ החם) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. ירוחם (לחן גמליאלית) (מה לי, מי לי, מי לי, מה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. ירוחם (לחן זעירא) (מה לי, מי לי, מי לי, מה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
243. ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. ירושלים (שיר עולם נשירה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. ירושלים (לחן ינובסקי) (מעל פסגת הר הצופים)
246. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. ירושלים (לחן עלי הלפרין) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. ירושלים גאון מולדת (ירושלים גאון מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. ירח ניסן (הנה בא הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. ירמוז הגן (ירמוז הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. יש אהבה אחת (יבוא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. יש בארץ ילדה (יש בארץ ילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
255. יש בדיר טלה קטן (בלחן רד אלינו אוירון) (בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. יש בדיר טלה קטן (לחן נרדי) (יש בדיר טלה קטן)
257. יש ביערים (יש ביערים רוב ציפורים)
258. יש בנו כח (יש בנו כוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. יש דרור למחשבות (יש דרור למחשבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. יש ונדמה (יש ונדמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. יש חולות בתל אביב (בתל אביב העיר היפה)
262. יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
263. יש ילדים מסכנים בעולם (יש ילדים מסכנים בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. יש ימים - העולם מסביביך (יש ימים – העולם מסביביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. יש לאח שלי שפם (יש לאח שלי שפם) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. יש לבתיה חוץ מיופי (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. יש לו תבלול על העין (שמעו נא אנשים טובים) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. יש לי אח קטן (יש לי אח קטן קוראים לו יונתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. יש לי אח קטן (לחן סמבורסקי) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. יש לי אח קטן (לחן שתיל) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. יש לי גלידה (יש לי גלידה הכי טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. יש לי גן (יש לי גן גן קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. יש לי גן (לחן לא ידוע) (יש לי גן) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
275. יש לי גן (לחן שליצקי) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. יש לי דודה (יש לי דודה אייזן דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. יש לי טבע כזה (לי ישנם רבותיי)
278. יש לי ילדה (יש לי ילדה והיא ענוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. יש לי ילדונת (יש לי ילדונת)
280. יש לי ילדים (יש לי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. יש לי כינרת (יש לי כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. יש לי כפר מולדת (יש לי כפר מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. יש לי מחט (יש לי מחט אין לי מחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. יש לי משק (יש לי משק די גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. יש לי צמד פרים (יש לי צמד פרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. יש לי קן מגבעולים (יש לי קן מגבעולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. יש לי רע טוב (יש לי רע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. יש לי רֵעָה (יש לי רעה והיא חולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. יש לי תרנגולת (יש לי תרנגולת) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. יש לנו ארץ (יש לנו ארץ ויש לנו ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. יש לנו במעגל גולם (יש לנו במעגל גולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. יש לנו מושבה (יש לנו מושבה)
293. יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. יש לנו תיש (הלחן המקורי) (יש לנו תיש) תווים בדף השיר
295. יש לנו תיש (לחן קרקוביאק) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. יש מהם שאומרים (יש מהם שאומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. יש נפט של עיראק (יש נפט של עיראק) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. יש עת לעמול (יש עת לעמול) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
300. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) (ישושום מדבר וציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. ישטפו גלים (ישטפו גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. ישיבת ועד הפועל (כבר גמרו תודה לאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
305. ישמח הר ציון (ישמח הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. ישמח חתן בכלה (ישמח חתן בכלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. ישמח משה (לחן אמן דוקטור) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
310. ישמחו (איילתים קדימה איילתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. ישמחו בהחלוץ (ישמחו בהחלוץ)
312. ישמחו במלכותך (לחן חמסי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. ישמחו במלכותך (לחן לא ידוע 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. ישמחו במלכותך (לחן קרצ'בסקי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. ישמחו השמים (לחן חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. ישנו קוצר (ישנו קוצר ומוות שמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. ישנת טוב (עורה התעוררה) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. ישראל את חיינו (את תלמייך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. ישראל ואורייתא (עוד מימי חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. ישתבר ויתרומם (ישתבר ויתרומם) קובץ להאזנה - בדף השיר