השירים


1. עב רודפת עב (עב רודפת עב)
2. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
6. עבודה ודרור (עבודה וחופש יחד)
7. עבודה קלה (עבודה קלה בחצי גרוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. עבודת האיכרים (הידעתם איך חורשים) תווים בדף השיר
10. עבודת האיכרים (לחן גלדשטיין) (אשאלה אמרו-נא) תווים בדף השיר
11. עבודתנו (זאת היא עבודתנו)
12. עבר חגי (עלי צריחי נשר רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. עבר קציר (עבר קציר כלה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. עברו ימי החג (עברו ימי החג) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. עברו שנים (עברו שנים הרבה הרבה שנים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. עברים אנחנו (לחן לא ידוע 1) (עברים אנחנו: עברית נדברה) תווים בדף השיר
17. עברים אנחנו (לחן לא ידוע 2) (עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. עברית עברית שפתנו (עברית עברית שפתנו)
19. עגבניה (הוי, הוי, הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. עגבניה אדמוניה (איפה היית, עגבניה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. עגורים יפים (עגורים יפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. עגיל (התגלגל, עגילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. עגילי זהב (תרגום ברושי) (כך לחשה היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. עגילי זהב (תרגום קוטלר) (זאת אמרה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. עגלה עם סוסה (עגלה עם סוסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. עגלה תוביל חציר (עגלה תוביל חציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. עגלונים (עגלונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. עד דלא ידע (נאום אני הקטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. עד הוא הים (עוד מעט ויכסיף גם הים האפל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. עד טיפת דם אחרונה (עד טיפת דם האחרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. עד יפוח יום (עד יפוח יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. עד שיפוח (עד שיפוח היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. עדה מנווה שאננים (מי ישכח מאיתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. עדי האדימו העיניים (עדי האדימו העיניים)
37. עדרים (עדרים יצאו לאחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. עוג עוג רקיקים (עוג עוג רקיקים)
42. עוגה עוגה (עוגה, עוגה, עוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. עוד אבוא אל סיפך (עוד אבוא אל סיפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. עוד אבנך ונבנית (לחן כהן מלמד) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. עוד אבנך ונבנית (לחן עזרא גבאי) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. עוד אזכור (עוד אזכור יום סתיו שוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. עוד אזכורה לילות שחלפו (עוד אזכורה לילות שחלפו)
48. עוד ארצנו לא אבדה (עוד ארצנו לא אבדה)
49. עוד אשוב (רוח ערב בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. עוד טיפה (מעשה שהיה בפרלמנט האנגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. עוד יבוא היום (הוי מקווה הוי מקווה)
52. עוד יישמע (עוד יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. עוד לא אכלנו (עוד לא אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. עוד לדור יסופר (עוד לדור יסופר על גבורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. עוד מעט (עוד מעט נגיע למחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. עוד עומד בך טעמך (עוד עומד בך טעמך)
59. עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. עוד שיר אחד (ימים גולשים לתהום, לילות שוקעים בתוהו,) תווים בדף השיר
61. עוד תרומי עין חרוד (עוד תרומי עין חרוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. עודי ילד (עודי ילד לימדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. עודך זוכרת (עודך זוכרת לילות ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. עודני ילד קט (עודני ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. עוז ואייל (עוז, עוז, עוז ואייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. עול עבודה מפרכת (עול עבודה מפרכת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. עולה לרום ירח (עולה לרום ירח)
71. עולה עולה (עולה עולה עולה עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. עולי ציון (ציון אמנו, אדמת קדשנו)
73. עולי רגל (נרימה רגל נצעד אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. עולים (בחשאי ספינה גוששת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. עולם הפוך (בקיץ קר, בחורף חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. עולם חדש (עולם חדש נברא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. עולם מתבוסס בדמו (גם אם עולם מתבוסס בדמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. עומד בחור ביער (עומד בחור ביער) תווים בדף השיר
79. עומדים אנו במשמרת (עומדים אנו במשמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. עופה עופה (עופה עופה ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. עוצו עצה ותופר (כל גבר בן אנוש)
83. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. עורבים שחורים (עורבים שחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. עורה (עורה עורה הכפיר)
86. עורה אח (עורה אח) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. עורה דור (עורה דור במזמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. עורה הנוער (עורה הנוער זקוף את ראשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. עורה חליל (עורה חליל עורה כינור) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. עורה ישראל (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. עורה כינורי (עורה כינורי)
92. עורה למולדת (עורה למולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. עורה קומה עורה נא (עורה קומה עורה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. עורו (עורו הבחורים) תווים בדף השיר
95. עורו אחים (עורו אחים ונעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
98. עורו חלכאים (עורו חלכאים)
99. עורו נא (עורו נא קומו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. עורו נא אחים (עורו נא אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. עורו עורו (עד אן תשכבו בעצלתיים)
102. עורו שורו (עורו שורו בני המכבים)
103. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. עורי דבורה (לחן בוניה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. עורי עורי (לחן היידן) (עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. עורי עורי (לחן קלאסי לא ידוע) (עורי עורי לבשי עוזך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. עורי צפון (לחן דב כרמל) (עורי צפון ובואי תימן)
110. עורי צפון (לחן נסימוב) (עורי צפון ובואי תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. עורי צפון (לחן עממי תימני 1) (עורי צפון ובואי תימן מה יפית ומה נעמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. עורי צפון (לחן עממי תימני 2) (עורי צפון ובואי תימן, עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. עט מכחול ועיפרון (עט מכחול ועיפרון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. עטו שמינו (עטו שמינו עבי זעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
118. עיוור אין עינים (עיוור אין-עיניים) תווים בדף השיר
119. עיזה (עיזה כל הליל רובצת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. עיזה פזיזה בין הרים (עיזה פזיזה בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. עייפה בובה זהבה (עייפה בובה זהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. עייפנו מנדוד (עייפנו מנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. עיניים ירוקות (שופעות עינייך אור ירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. עיניים כחולות (היה היו עיניים כחולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. עיניים שחורות (עיניים שחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. עיר של חול (חול חול חול הרים של חול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. עכבר זריז (היה היה עכבר זריז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. עכברים (בוא נלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. עכו ארץ ישראל (אין אני איני פוחד מעכו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
131. עכשיו אפשר לומר (שלושה רעים הלכו יחדיו בליל עופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. על אהבתך אשתה גביעי (על אהבתך אשתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה)
134. על אלה (על אלה ועל אלה אני בוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. על אם הדרך (בדרכים עומד עץ)
136. על אם הדרך עומד איש (על אם הדרך עומד איש) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. על אם הדרך עומד עץ (על אם הדרך עומד עץ)
138. על אם הדרך עץ עומד (על אם הדרך עומד עץ)
139. על אף הכול (אנו עולים אנו בונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. על בריקדות (על בריקדות קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. על ברכיי טלה (על ברכיי טלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. על גב כנפי הזמר (על גב כנפי הזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
144. על גדות הדנייפר (על גדות הדנייפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. על גדות הוולגה (על גדות נהר הוולגה שוקקים חיים באון)
146. על גיבור שנפל (שם על אם הדרך)
147. על גלגלים (הרכבת מסתובבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. על גלי זוהר (על גלי זוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. על גמלי (ככוכב אתור) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. על האגם (על האגם בתכלת הרוגעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. על הבריקדות (עלו הבריקדות נתקו הכבלים) תווים בדף השיר
152. על הגורן (לחן קוביאס) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. על הגורן בליל לבנה (שמעתי מעשיה בליל לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. על הדם (אל יישוך הזעם)
156. על הדרך עץ עומד (תרגום בנימין טנא) (על הדרך עץ עומד) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. על ההר (על ההר עומד ברנש קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. על ההר בגיא באחו (על ההר בגיא, באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. על ההר בגיא וברקיע (על ההר בגיא וברקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. על ההר הרם (על ההר הרם בירק עשב שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. על ההר הרם (על ההר הרם חורש יש צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. על ההרים ביהודה (על ההרים ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. על ההרים קול בכי נשמע (על ההרים קול בכי נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
166. על החוף (שמש יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. על הכביש בדרך לדמשק (על הכביש בדרך לדמשק) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. על הכוס (הנה הנה כוסות מלאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. על הנחל מתפרש הערפל (על הנחל מתפרש הערפל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. על הנפלאות (על הנפלאות ועל הגבורות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. על הסלע (על הסלע הך הך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
172. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. על העלייה נם גג (על העלייה נם גג)
174. על העץ (על העץ, על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. על הרי הגלבוע (על הרי הגלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. על הרי הגלבוע (על הרי הגלבוע שורות נערים)
179. על הרינו ביהודה (על הרינו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. על הרכב (על הרכב העמסתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. על הררי ציון (בנייך ציון אנו)
182. על השביל עץ עומד (על השביל עץ עומד) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. על השדות הרחבים (על השדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. על השחיטה (שמיים בקשו רחמים עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. על השער בחצר (על השער בחצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. על השפשוף (רבותי חיש סיגרו המחברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. על חוף אילת (היה זה יום אביב תש"ט) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. על חוף ים התיכון (על חוף ים התיכון)
191. על חורבות (על חורבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. על חורבות ציון (לחן רוזן) (עליתי בלילה על מיטתי)
193. על חורבות ציון (לחן שאשינה) (עליתי בלילה על מיטתי)
194. על חלון (על חלון עמדה ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. על יד המדורה (התלקחי שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. על יד המחנה (פעם אחת בחור נסע אל הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. על יד המים (ישבו על יד המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. על יד הסלע (על יד הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. על יד העין (על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. על יד העין (פה בגיא על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. על יד הפירמידות (אי-שמה שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. על ילדה בחלוק הכחול (על ילדה אגדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. על ים כינרת סערה (על ים כינרת סערה)
204. על כביש ירושלים (על כביש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. על כנפי נשרים (כה תאמר לבית יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. על מה תהיה עצוב (על מה תהיה עצוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. על מרחבי ים (על מרחבי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
208. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3) (על נהרות בבל בכינו שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. על נהרות בבל (לחן עמירן) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. על סוסים דוהרים (על סוסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. על סיפון האנייה (על סיפון האנייה עמדה מיס קייט) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. על ענן כביש (על ענן כביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. על ענפי שיטה (על ענפי שיטה רדה עלטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. על ערבות דון (בערבות הדון השיירה עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. על פני כפרנו (על פני כפרנו מבקתה ועד בקתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. על פניי חלפה יונה (על פניי חלפה יונה) תווים בדף השיר
222. על פסים וגלגלים (לחן לא ידוע 1) (על פסים וגלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. על פסים וגלגלים (לחן לא ידוע 2) (על פסים וגלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. על קברים בוכה הרוח (על קברים בוכה הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. על קצה המזלג (על קצה-צה-צה המזלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. על ראש הגבעה (על ראש הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. על ראש החרמון (לחן אדמון) (על ראש החרמון)
228. על ראש החרמון (לחן ולבה) (על ראש החרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
229. על ראש החרמון (לחן רבינא) (על ראש החרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. על ראש הכרמל (על ראש הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. על ראש הכרמל (לחן צבי קפלן) (על ראש הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. על ריסייך נח הערב (על ריסייך נח הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. על שן סלע (על שן סלע על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. על שפת האגם (על שפת האגם) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. על שפת הים (פנית עורפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. על שפת הים בבת גלים (לחן לא ידוע (רוסי)) (על שפת הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. על שפת הים בבת גלים (לחן לא ידוע) (על שפת הים בבת גליתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. על שפת הים בבת גלים (לחן לא ידוע2) (על שפת הימו בבת גלימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. על שפת הנחל (על שפת הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. על שפת פלג זך (על שפת פלג זך) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. על תל בודד (לחן אפרים בן-חיים) (על תל בודד) תווים בדף השיר
242. על תל בודד (לחן סמבורסקי) (על תל בודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. עלה חלוץ (עלה חלוץ)
244. עלה נרי (עלה נרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. עלה עלה גדל גדל (עלה עלה גדל גדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. עלו לארץ אבות (עלו עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. עלו עלו (עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
249. עלו עלו (עלו עלו אחינו אחיותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. עלומים במחול (במחול נסחף בלהט) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. עלומית (מי חייך וצחק מלוא עיניים וקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. עלי באר (הו באר הרבי טובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
253. עלי באר (עלי באר עלי) תווים בדף השיר
254. עלי באר (לחן אפרת) (עלי באר באר עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. עלי באר (לחן נרדי) (עלי באר עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
257. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. עלי בבא (מפני העלי בבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
260. עלי בריקדות (היום שרה הקטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. עלי גבעה (עלי גבעה גבעה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 2) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. עלי דון (עלי דון אלה בודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
265. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
266. עלי עין שוקקה (עלי עין שוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. עלי עלי אש (עלי עלי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. עלי עלי האש (כל הגברים שחורי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. עלי שלהבת (עלי שלהבת שלהבת המחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. עלייה פנימית (שירו זמר לברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. עליית עין המפרץ (הנה ועלינו וחי המפעל)
272. עליכם שלום (עליכם שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. עלית בן אדם יהיר (עלית בן אדם יהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. עלם ועלמה (עלם ועלמה ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
275. עלם חן (עלם עלם בהיר תלתל ועין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
276. עלם מן המדבר (עלם בא מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. עלם מפולניה (אמי שלחה אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. עלם צח (עלם צח עם שקוע השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. עם "חד תרי תלת" (חיי זיו וימי גיל ונועם)
280. עם אחד היינו (עם אחד היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. עם בלי שם (עם בלי שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. עם בן איכר לא אתחתן (עם בן איכר לא אתחתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. עם דמדומי החמה (עם דמדומי החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. עם הויטו (עם הויטו ויטו עורו) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. עם הליל ספינה מפלגת (עם הליל ספינה מפלגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. עם השחר (עם השחר עם האור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
287. עם השחר הקיצונו (עם השחר הקיצונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. עם השחר נשכים (עם השחר נשכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
290. עם ישראל חי (לחן יזהר ירון) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
291. עם ישראל חי (לחן נרדי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
292. עם כל אחיי (משדות, מכרם ומגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. עם סגולה (שישו ושמחו בעם אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
296. עם עולם (מה נשמע לרגעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. עם צאת השבת (כוכב ניצת) תווים בדף השיר
298. עם צאת השנה (פרחה יונה לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. עם צהריים (עם צהריים לב הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
300. עם רדת ערב (עם רדת ערב)
301. עם שחר (עם שחר עורה ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
302. עם שחר (לחן ברוך קוביאס) (נבל מים ביד על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. עם שחר (לחן ברנע) (נבל מים ביד על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. עם שמח (צופים אנו עם שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. עם שמש (השמש עולה מן התהום) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. עם שקט ליל (תרגום דרור) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. עם שקט ליל (תרגום שרת) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
309. עמד גמד ביער (עמד גמד ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. עמדה ציפור (עמדה ציפור על שיח קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. עמך ישראל ייבנה (עמך ישראל ייבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
312. עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
313. עמק יזרעאל (בקעה עמוקה בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
314. עמק מולדת (על גבע ותל בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
315. עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. ענבים הבשילו (על אשכול השפע) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. ענבלים (רונו רונו חלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. ענדי רעיה (לחן גבאי) (ענדי רעיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. ענדי רעיה (לחן נסימוב) (ענדי רעיה כתרך בהוד טמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. ענה לי (ענה, כי קול השיר חולף עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. ענו כרם (ענו כרם ענו כרם) תווים בדף השיר
322. עניין של אופי (הנה ירח על הגג עולה מנגד) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. ענן חולף (ענן חולף) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
325. עננה זועמת עלי שמיים נמשכת (עננה זועמת עלי שמיים נמשכת ועגום ושומם סביב)
326. עננה קלה (עננה קלה שטה שטה לה)
327. עסיס אשכול (עסיס אשכול ודם ענב) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. עפולה עילית (עפולה עילית) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. עפיפון (עפיפון ארוך זנב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
330. עפיפון (עפיפון טוס ושאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. עץ בודד (עץ בודד ליד המעיין ניצב) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. עץ ההדס (הליל חלום חלמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
334. עץ התפוח (מלוא הארץ אין כצבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
335. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. עץ חיים היא (לחן לבנדובסקי) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. עץ נטעתי (לחן זעירא) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
340. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. עצב בלב (עצב בלב, שלכת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. עצבים (בעיר וגם בכפר)
343. עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. עציץ פרחים (מן החלון פרח עציץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. עקרה (לחן ברנע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. עקרה (לחן זעירא) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. עקרה (לחן לא ידוע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
350. עקרה (לחן לוינסון) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. עקרה (לחן שרת) (בן לו היה לי) תווים בדף השיר
352. ערב (בין ההרים הצל נרדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
353. ערב בא (ערב בא ויכס מעטהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
354. ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
355. ערב בגליל (לחן זהבי) (כָּבָה הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁיָּקַד) תווים בדף השיר
356. ערב בכפר (במרחק צלילים נדמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. ערב בכפר (השמש רד ובא הערב)
358. ערב בכפר (צללים ירדו נטו על גבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
359. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי)
360. ערב מאי (מה נאה הוא ערב מאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. ערב מי יבוא אלינו (ערב מי יבוא אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
362. ערב רד לילה אט (ערב רד לילה אט) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. ערב רד על כפר (ערב רד על כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. ערב שבת (את האבק מכל פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
365. ערב שח (ערב שח על פי הבאר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
366. ערבה פרשה כנפיים (ערבה פרשה כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
367. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. ערבי שתום עין (ערבי שתום עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. ערבים צלילי אביב (ערבים צלילי אביב)
371. ערבית (אט מצלצל פעמון ערבית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. ערבת בכות (כבר דמדומי הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
373. ערן (מבאר שבע ועד דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. ערפילים (ערפילים ערפילים ערפיליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
375. ערפילים (מפי צבי בורודו) (ערפילים ערפילים)
376. ערפילים יחווירו (ערפילים יחווירו על פני נהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. ערפילים נחים בליל (ערפילים נחים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. ערפל ערפלי (ערפל ערפלי שגידלני) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. עשיו (עשו אינו בין האבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
380. עשיתי לי חנוכייה (עשיתי לי חנוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. עשר אצבעות (אצבעות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
382. עשר צנוניות (עשר צנוניות) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. עשרה אחים (עשרה אחים היינו) תווים בדף השיר
384. עשרה בקבוקים (עשרה בקבוקים תלויים על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. עשרה זמירים (עשרה זמירים, זמירים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
386. עשרה כושים (עשרה כושים ליער יצאו) תווים בדף השיר
387. עשרה כושים קטנים (יצאו כושים לטיול) קובץ להאזנה - בדף השיר
388. עשרה כושים קטנים (עשרת בני כושים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. עשרה ציונים (עשרה ציונים היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. עשרים (אלפים שנות עפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
391. עשרים גרוש לשבוע (עשרים גרוש לשבוע)
392. עשרים ואחת (עשרים ואחת, עשרים ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. עת אור יהל (את אור יהל) קובץ להאזנה - בדף השיר
394. עת אזכור (עת אזכור ימים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. עת אמות (עת אמות אתם כרו קיברי)
396. עת דודים כלה (לחן בבלי) (עת דודים כלה) תווים בדף השיר
397. עת דודים כלה (לחן לוי-תנאי) (עת דודים כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. עת דודים כלה (לחן תימני) (עת דודים כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. עת הביתה (עת הביתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. עת הבללייקה מנגנת (כל בן אדם שבעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. עת החורף (עת החורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. עת לטעת (לחן בן-חיים) (מי במעדר ומי באת) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. עת לטעת (לחן זעירא) (מי במעדר ומי באת) תווים בדף השיר
405. עת לטעת (לחן רבינא) (מי במעדר ומי באת) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. עת נגזרה (עת נגזרה גזירת גלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
407. עת נצעדה (עת נצעדה צעד אל צעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
408. עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. עת קציר (עת קציר עת קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. עת שפתיים אחרות (עת שפתיים אחרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
411. עת תבוא שעתי (עת תבוא שעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. עת תחלום חלום (עת תחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. עתה נצא למלחמה (עתה נצא למלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. עתיד יפה (עתיד יפה מזהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
415. עתידות (לחן אידלזון) (ישטפו פלגי הדמעות) תווים בדף השיר
416. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: