השירים


1. בא אביב (שורו בא אביב הידד)
2. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. בא אביב (תרגום לא ידוע 2) (בא אביב אביב הגיע קול רינה פורץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. בא אביב (תרגום לא ידוע 3) (בא אביב רון צפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. בא אביב (תרגום משה דפנא) (בא אביב, אביב הגיע, קוקייה שרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. בא אלי נער צח (בא אלי נער צח) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. בא אליי אורח (בא אלי אורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. בא אני משוט ביערות (בא אני משוט ביערות)
9. בא האביב האח (בא האביב האח) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. בא האביב עם שמש זיו (בא האביב עם שמש זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. בא הבוקר (בא הבוקר הבוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. בא החורף (סמכוני בני רחמנים)
13. בא החורף (לחן גוילי) (בא החורף לעולם)
14. בא החורף (לחן משה דפנא) (בא החורף לעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בא הכלב (בא הכלב למטבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. בא יום הולדת (לשלמה בא יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. בא יום שבת (בא יום שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. בא יומי להיפרד (בא יומי להיפרד) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. בא נפוליון (בא נפוליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. בא פרש בליל דמי (בא פרש בליל דמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. באב אל וואד (פה אני עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. באבו שושה (באבו שושה יש שם משק) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. באבוד רשעים רינה (באבוד רשעים רינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. באביב (למרגלות גבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. באביב פרחים יפים ינצו (באביב פרחים יפים ינצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. באגוזים נשחקה (לחן גלדשטיין) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. באגוזים נשחקה (לחן לא ידוע) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. באה באה התזמורת (באה באה התזמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. באוזני הילד (משונה כבדייה)
32. באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. באופל ליל (באופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. באחרית הימים (אדם מזרח, הבוקר אור)
35. באחרית הימים (וגר זאב עם כבש)
36. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. באילנות גני (באילנות גני זמירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. באילניה השחר עלה (באילניה השחר עלה)
39. באים ימי החורף (באים ימי החורף)
40. באלפי ידיים (ארץ מולדת עודך צעירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. באמבטיה חמה (באמבטיה חמה)
42. באנו אל האי (באנו אל האי) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. באנו בשירה זמרה (באנו בשירה זמרה)
44. באנו הנה (באנו הנה בני בלי בית) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. באנו על כנפי נשרים (באנו על כנפי נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. באנייה (על יד התורן נעצב)
47. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. בארץ גושן (בארץ גושן פנה יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. בארץ המוקיונים (בארץ המוקיונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. בארץ הצבי (פה בארץ הצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. בארץ ישראל (לחן אנגל) (בארץ ישראל ילדתי הנאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. בארץ ישראל (לחן לא ידוע) (בארץ ישראל ילדתי הנאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. בארץ ישראל (לחן שתיל) (בארץ ישראל ילדתי הנאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. בארץ ישראל קרוב לחורשה (בארץ ישראל קרוב לחורשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. בארצי כל רגב פז (בארצי כל רגב פז)
60. בארצנו אור וזיו (לחן נרדי) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. בארצנו אור וזיו (לחן קפלן) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. בארצנו בארצנו (בארצנו בארצנו מספרים ושחים)
63. באשמורת הבוקר (באשמורת הבוקר)
64. באת ובמחרשת (באת ובמחרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. בבוא היום (בבוא היום והם יחזורו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. בבוקר (בוקר בוקר בא אל היער פה)
67. בבוקר (על יד הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. בבית ישבתי במנוחה (בבית ישבתי במנוחה במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. בבית ספרנו (בבית ספרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. בבציר (שלום לך גינתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. בבריכה (בבריכה טובים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בגאון יישא נהר מימיו (בגאון יישא נהר מימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. בגבולות המדבר (אי שם על גבולות המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בגווע שירת יום (בגווע שירת יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בגינה (בגינה יום יום עבדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בגינה (בערוגת הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. בגינה קטנה (בגינה קטנה באמת באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. בגינת הירק (לא שבת ולא חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. בגינת התות (נא הקשיבו פעוטים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. בגינת פרחים (בגינת פרחים רחבת ידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. בגינתנו הקטנטנה (בגינתנו הקטנטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. בגליל העליון (בגליל העליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. בגליל העליון (בגליל העליון בגליל העליון בצפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. בגליל העליון (לחן יואל חיות) (בגליל העליון)
89. בגלל אבות (בגלל אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. בגן הדסה (כאן מתחילים החיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. בגן שכולו עדן (בגן שכולו עדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. בדמדומי ערב (בדמדומי ערב)
93. בדמדומיו שקע היום (בדמדומיו שקע) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. בדמי הליל (הלבנה אורה זורעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. בדמעות ליוונו אימותינו (בדמעות ליוונו אימותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. בדרך הגדולה (ענבלים במרעה ושריקות) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. בדרך לאילת (לחן מאיר נוי) (קצת דרומה לבאר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. בדרך לאילת (לחן עממי) (קצת דרומה לבאר שבע)
100. בדרך לווגיס (מלוצרנו אל וגיס) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. בדרך לקיסריה (לוהטת השמש ולוהט החול) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. בדרך מוצפת (בדרך מוצפת אור שמש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. בדרך צפונה (הנה הדרך עוד נמשכת ועוברת פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
104. בדרך שם צועדת (בדרך שם צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. בהלל ובשירים (בהלל ובשירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. בהר (לילות של סיוון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. בהר אפרים ביקנעם (בהר אפרים ביקנעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. בהר אפרים ביקנעם (לחן זעירא) (בהר אפרים ביקנעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. בהר בגיא (בהר בגיא בירק שדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. בהר בגיא (נוסח בני עקיבא) (בהר, בגיא, בירקרק שדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. בהר בעמק וברכסים (בהר בעמק וברכסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. בהר ובגיא שם ינעים הזמיר (בהר ובגיא שם ינעים הזמיר)
113. בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. בהרי הכרמל (בהרי הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. בהרים (שלובי יד וזרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. בו במעדר (בו במעדר בו עיסית כפיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. בוא אליי פרפר נחמד (לחן "רד אלינו אוירון") (בּוֹא אֵלַי פַּרְפָּר נֶחְמָד) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. בוא אליי פרפר נחמד (לחן הופמן) (בוא אליי פרפר נחמד)
119. בוא אליי פרפר נחמד (לחן עממי-רוסי) (בוא אליי פרפר נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. בוא אליי פרפר נחמד (לחן שטרנקלר) (בוא אלי פרפר נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. בוא בוא חבר (בוא בוא חבר)
122. בוא בול עץ (בוא בול עץ בוא בול עץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. בוא בשלום טל (גשם חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. בוא האביב (בוא האביב לזיו ורון) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. בוא יבוא היום (בוא יבוא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. בוא יבוא יום אור (בוא יבוא יום אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. בוא נא הנה אתה חלוץ (בוא נא הנה אתה חלוץ)
130. בוא נלך לרותי (בוא נלך לרותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. בוא שלום (בוא, שלום! הבא מרגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. בואה-נא חורש (בואה-נא, חורש) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. בואו אחים (בואו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. בואו הנה ילדים (בואו הנה ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. בואו ונספר (בואו ונספר מעלות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. בואו ונקים סוכה (בואו בואו חברים ונקים סוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. בואו ילדים (בואו ילדים)
139. בואו לחולל (בואו לחולל נערה ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. בואו לשולחן (לחן דון-יחיא) (בואו בואו לשולחן) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. בואו לשולחן (לחן לוי-תנאי) (בואו לשולחן לאכול) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. בואו תראו (בואו תראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. בואי אמי בואי הנה (בואי, אמי, בואי הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. בואי בשלום (בואי בשלום עטרת בעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. בואי ילדה לרקוד אתי (בואי ילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. בואנה הבנות (בואנה בואנה הבנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. בובה (לי בובה קטנטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. בובה בובה בובתי (אמא לי הבטיחה לתת לי מתנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. בובה בובתי (רוצי רוצי בובתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. בובה ועגלתה (לחן נרדי) (בי, בתי, בובתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. בובה ועגלתה (לחן סמבורסקי) (בי ביתי בובתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. בובה ימימה (אני בובה ושמי ימימה-מה) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. בובתי (היא חולה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. בוגי ווגי מחבש (למה עצובים פנינו) תווים בדף השיר
155. בולבוסין (יום ראשון בולבוס) תווים בדף השיר
156. בולגריה (אייכם, אייכם עיני התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
157. בום דלידה (בום דלידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. בומזי בום (הלכה בומזי אל העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. בונים אנו היכל פז (בונים אנו היכל פז) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. בונים אנו כפר חדש (בונים אנו כפר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. בונים סוכה (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. בוקי בוקי (בוקי בוקי בקבוקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. בוקי בוקי (גרסת אברהם ברושי) (בוקי בוקי בקבוקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. בוקר (מפאת קדים עולה השמש ומנסר ברקיע האור)
166. בוקר אור (בוקר אור בוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. בוקר בא (בוקר בא לעבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. בוקר בא (עורו, עורו, עורו-רו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. בוקר בא (לחן אברהם מינדלין) (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. בוקר בא (לחן יצחק פאר) (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. בוקר בוקר מצלצלים (בוקר בוקר מצלצלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. בוקר טוב (בוקר טוב לאמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. בוקר טוב גברת (בוקר טוב גברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. בוקר טוב הגיע (לחן גרמני) (בוקר טוב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. בוקר טוב הגיע (לחן מערבי) (בוקר טוב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
177. בוקר קיץ (לחן לא ידוע) (בוקר התעורר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. בוקר קיץ (לחן מינקובסקי) (בוקר התעורר) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. בוקר תעירני דמעתי (בוקר תעירני דמעתי)
180. בוקר, בוקר (בוקר בוקר בוקר אור זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. בוקרי לכיש (בין לכיש ועזקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. בורגני וחלוץ עני (אלף - אווזים אוכל הבורגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. בזכותם קיים (לחן לא ידוע) (העולם בזכותו של מי) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. בזכותם קיים (לחן סמבורסקי) (העולם, בזכותו של מי קיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. בחבוק חשיכה את הליל (בחבוק חשיכה את הליל)
186. בחג האסיף (הדס ולולב, ערבה ואתרוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. בחג הסוכות (סוכה יפה בניתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. בחג השבועות (בחג השבועות נתבשר ישועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. בחג השדה (בחג השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. בחג חירותנו (בחג חירותנו נשיר שירת הדור) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. בחוץ לארץ בעיר ברלינה (בחוץ לארץ בעיר ברלינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. בחור טוב (המדריך שלנו הוא בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
193. בחור יפה הנני (בחור יפה הנני)
194. בחור מפולין (תרגום אילון-ברניק) (אמי הלכה השוקה לקנות לה גחלים) תווים בדף השיר
195. בחור מפולין (תרגום לא ידוע) (אמי הלכה השוקה לקנות פחמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. בחורה זה ספר (יש אומרים שאישה זהו פרח)
197. בחורה יצאה לטייל (בחורה יצאה לטייל) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. בחורי לאן תיסע (בחורי לאן תיסע)
199. בחורף (החורף הגיע יידום הן הניר)
200. בחורף (החורף ישליך קרח עז)
201. בחורש קבוע (בחורש קבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. בחורשה (לרגע ניתן לי לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. בחורשה על גבעות השומרון (כחום היום על מעיין זך) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. בחזית שכונת התקווה (אם תרצה לראות אותי)
205. בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. בחיי ובחייך (אם אתה אילן צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. בחלומי (לחן "שם באחו") (כל הלילה כרובי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. בחלומי (לחן אידלזון) (כל הלילה כרובי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. בחלומי (לחן מינקובסקי) (כל הלילה כרובי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. בחלומי (לחן עממי יידי) (כל הלילה כרובי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. בחלון (חלוני תמיד פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
212. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. בחמישה עשר בשבט (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. בחמישה עשר בשבט (לחן נחום נרדי) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
216. בחמישה עשר בשבט (לחן עלי הלפרין) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. בחמישה עשר בשבט (לחן צבי נגן) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. בחצוצרה (בחצוצרה טרו רה רה רה) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. בחצות הלילה (בחצות הלילה עם צאת הכוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. בחצר יש באר (בחצר יש באר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
221. בחרמש ובמגל (בחרמש ובמגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. בט"ו בשבט (בבוקר נצא)
223. ביד רמה (לחן אדמון) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. ביד רמה (לחן ביק) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. ביד רמה (לחן כהן-מלמד) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. ביד רמה (לחן נרדי) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. ביהודה ובגליל (ביהודה ובגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. ביום בהיר שכולו אור (ביום בהיר שכולו אור)
229. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. ביום השבת (אם עמלתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
231. ביום סגריר (אח, ביום סגריר) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. ביום קיץ יום חום (ביום קיץ יום חום) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. ביום קיץ יום חום (לחן כהנוביץ) (ביום קיץ יום חום) תווים בדף השיר
234. ביטול זמן (היסטוריה למדתי אפס) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. בייקאל (בארץ עפרות המתכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. ביכורים (ארץ דבש זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. ביכורים (ביכורים ביכורים ביכורים הבאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. ביכורים (ביכורים ביכורים לעמך ביכורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. ביכורים (גם אנחנו פה הבאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
240. ביכורים (רנן עולה מכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
241. ביכורים ראשית הפרי (ביכורים ראשית הפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. בילבוקה (אל דופין צרפת)
243. בים (חם, חם, חם, הו-הו, מה חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. בים בם (בים בם בים בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
245. בים בם (כאשר אנו שלומי אמונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. בים בתל-אביב (בים בתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. בים התיכון (על פני הים הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. בימים ההם (ההם ההם בימים ההם)
249. בין גבולות (בין גבולות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
250. בין גבעות הרי אפרים (בין גבעות הרי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. בין הגלים (בין הגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. בין ההרים רוחות נושבים (בין ההרים רוחות נושבים)
253. בין החוחים (בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
254. בין העצים הירקרקים (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
255. בין העצים הירקרקים (לחן אלמן) (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. בין העצים הירקרקים (לחן מילנר) (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
257. בין הקוצים והנהלולים (בין הקוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. בין הר וגיא ארוצה (בין הר וגיא ארוצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. בין הרי אפרים (לחן 1) (בין הרי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. בין הרי אפרים (לחן 2) (בין הרי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. בין הרי הגליל (בין הרי הגליל הלכתי שולל)
262. בין הרי ירושלים (בין הרי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. בין הרים (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. בין הרים ובין סלעים (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. בין הרים ובין סלעים (לחן "אביגיל") (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. בין הרים מעיין נובע (בין הרים מעין נובע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. בין הררי טירול (בין הררי טירול) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. בין חגווי הסלע (לחן מלודז') (בין חגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. בין חולות מדבר (בין חולות מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. בין חורבות ירושלים (בין חורבות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. בין יערות הכרמל (בין יערות הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. בין כרמי תמנתה (בין כרמי תמנתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. בין נהר פרת (לחן אדמון) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. בין נהר פרת (לחן נובקובסקי) (בין נהר פרת)
276. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. בין עופרת לעופרת (בגלעד שוטפים עינות המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. בין עצי האורן (בין עצי האורן עומד איש קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. בין ערביים (בין ערביים לטף רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. בין ערביים (היא היתה פועלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. בין פרחי אביב (לי הב תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
282. בין פרחי הגן (בין פרחי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
283. בין צופים ובין צופות (בין צופים ובין צופות)
284. בין שחק ובין מים (בין שחק ובין מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. בין שלוש ובין ארבע (גרסת בי"ס כדורי) (בין שלוש ובין ארבע נוחרים אליפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. בינינו ובינם (בין השומרים)
287. ביער אורן רך (מרחב שחום ירוק אי שם שעריו פתח) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. ביער ביער (ביער ביער ביער אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. ביער שם (ביער שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. ביער שם (פתחי פתחי ילדה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
291. בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. בית הורים (שם אל מקום נהר הסווני) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. בית החינוך (השנה שנת תרצ"ה)
294. בית הספר מלמדנו (בית הספר מלמדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
295. בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. בית יעקב (לכו ונעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. בית ספרנו (בית ספרנו לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. בית עולם (דומם נעו האלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. בית פה נבנה (בית פה נבנה, האח!) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. בית קט (בית קט אני יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
301. בית קט בסין (בית קט בסין סין סין) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. בית קט ואפור (בית קט ואפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. בית שבע (בית שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. בית שלנו (פעם חרשו כאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
305. בית"רי צועד (בית"רי צועד צועד צועד) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
307. בכור עמל (בכור עמל)
308. בכל דור ודור (בכל דור ודור חייבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
312. בכל זאת יש בה משהו (אם לסלון נכנסת פתע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
313. בכל שבועיים (בכל שבועיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. בכפר רחוק רחוק (בכפר רחוק רחוק)
315. בכפרי החביב (בכפרי החביב יש כבר אגדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
316. בכרם אבא (בכרם אבא חלון פתוח)
317. בכרם השקדים (השקדים בכרמי התקשטו בלבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
318. בכרם תימן (בכרם תימן ירח שט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
319. בכרמי תימן (כאשר עלה ירח בשיקמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
320. בלב הליל (בלב הליל בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. בלב ים (רועש גועש הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
322. בלב ים סוער פרוע (בלב ים סוער פרוע)
323. בלב מדבר (איכה נשבר שודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. בלב שדה (בלב שדה באר עומדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. בלבושך האפור (אהבתיך בלבושך האפור)
326. בלגן בלגן (בלגן בלגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. בלדה (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. בלדה (לחן משה וילנסקי) (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. בלדה 178 (אוטובוסים נחפזים)
330. בלדה אירית (על בת חמודות) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. בלדה כושית (שוט ונחושתיים)
332. בלדה עכברית (האהבה מתת שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. בלדה על הנגב (רבות שוררנו על הנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. בלדה על מוטקה (ירד הערב על יקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. בלדה על פרטיזן (היה זה בלילה קר ולבן) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. בלדייה בלדייה (בלדיה בלדיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. בלונדינית (את בוודאי זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. בלז (כי אזכר)
339. בלי אהבה (אלייך המלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. בליטא יש צרות (בליטא יש צרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. בליל ביום (בליל ביום) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. בליל המגור (בליל המגור)
343. בליל סופה (מבעד לאשנבי את ראשי אוציאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. בלילה (בלילה בלילה כה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
345. בלילה (עם חלומי) תווים בדף השיר
346. בלילה בא המבשר (בלילה בא המבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. בלילה בלי כוכב (בלילה בלי כוכב)
348. בלילות אפלים (בלילות אפלים בין שדות וכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. בלילות לא שנת (מה לאה הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
350. בלילות מוסקבה (דומיה בגן רחש לא נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. בלילות תחת שמי מוסקבה (היקום דומם פה בליל אביב)
352. בללייקה (אשיר לך בללייקה)
353. בלעדך (בלעדך יונתי השמש לא יזרח)
354. במבינה בובתי (במבינה בובתי הביני) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. במגדיאל במגדיאל (במגדיאל במגדיאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. במדבר (מן העמק מן הכפר)
357. במדינת הגמדים (במדינת הגמדים רעש מהומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. במולדת (במולדת שרים שיר חדווה ויגון)
359. במולדת (רצועת ארץ קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
360. במוצאי יום מנוחה (במוצאי יום מנוחה שלח תשבי לנאנחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
361. במוצאי יום מנוחה (לחן כהן-מלמד) (במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רווחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
362. במוצאי יום מנוחה (לחן לא ידוע) (במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רווחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. במורד נהר הוולגה (במורד נהר הוולגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
364. במזל טוב (במזל טוב נברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
365. במחול (ילדים, במשחק זה נבחר פה במקום ירק דשא יקר)
366. במחול ובמפעל (רגל רגל רומי חולי) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. במחנה ראשון לציון 1939 (ההמנון, ההמנון)
369. במחפורת (אש בוערת באח הקטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
371. במטבח בפינה (במטבח בפינה יושבת לה אישה זקנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
372. במלוך עלינו יפתח (במלוך עלינו יפתח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
373. במסתרים תבכה נפשי (במסתרים תבכה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
374. במעגל (אחת, שתיים, שלוש, ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
375. במעגל (בואו בואו ילדים נרקוד במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
376. במעגל (במעגל במעגל עמדו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. במעגל (במעגל נסתובב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
378. במעגל (לחן "יונה פעמונה") (אחת, שתיים, שלוש, ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. במעיין (במעיין עיני צופה) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. במפחה (במפחה ליד שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. במפרץ ספינה עוגנת (במפרץ ספינה עוגנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. במקהלה (במקהלה אחיי הבה נשמחה)
383. במקום הארז (במקום הארז נושק עבי רום)
384. במקום שם מים זכים (במקום שם מים זכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
386. במקומותינו יש בית דין (תרגום ברנר) (במקומותינו יש בית דין)
387. במקטפה (במקטפה, במקטפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
388. במקלחת (במקלחת במקלחת מתקלחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. במרחב (עליזים וקלילים הרוחות נישאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. במרחב שדות (במרחב שדות שיח עמד)
391. במרחביה (עד מקום תאבד עין תשתרענה) תווים בדף השיר
392. במרתף במכרה (במרתף במכרה)
393. במשלט (המשלט שקט הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
394. במשלט בגליל (במשלט בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. במשמרת (שוב עם דמדומי הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. במשעולי ההר (במשעולי ההר לגבם שקיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. במשתה מואר (במשתה מואר) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. בן אחד המלכים (בן אחד המלכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
399. בן איכר אנוכי (בן איכר אנוכי)
400. בן בלי גג (בן בלי גג הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. בן גוריון רוקד בלט (בן גוריון רוקד בלט) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. בן דוד בקריה (היה היה אדם אחד ושמו היה שמריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. בן המלך (פתחו השער עמדו כה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
404. בן השומר (מה תציץ כוכבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
405. בן השומר (לחן ביק) (מה תציץ כוכבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. בן חמד ובת חן (בן חמד הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
407. בן כוכב (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
408. בן לוקח בת (בן לוקח בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. בן לעמא עניא (בן לעמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
410. בן עשרים (בן עשרים עשרים ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
411. בן שש עשרה הייתי (בן שש עשרה הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. בנאות מרעה (בדד ארעה צאני) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
416. בנו גשר (בנו גשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
417. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. בנות עלינה (ערב כבר ירד) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. בנות תענך (צל ערבית חמק מן התבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. בני גלעד (לחן לא ידוע 1) (לפני שנים רבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. בני גלעד (לחן לא ידוע 2) (לפני שנים רבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
422. בני ההר (על סלעי מגור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
423. בני המן (פרשנ-פרשנדתא) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. בני הקשיבה (בני הקשיבה לך אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. בני חם אומרים (מחופי נחל פרת) תווים בדף השיר
426. בני מולדת (בני מולדת אנו יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
427. בני סין ורוסיה (בני סין ורוסיה לנצח אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. בני צאני (רועה צאן קטן היה חי) תווים בדף השיר
429. בני, התדע (בני התדע)
430. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
431. בניין החומה (סנבלטים רבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
432. בנים ובנות שמעו האזינו (בנים ובנות, שמעו, האזינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. בנמל (עת יום יפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
434. בנתיבות מדבר (ים חולות היא הציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
435. בסוכה (פינתי שאננה) תווים בדף השיר
436. בסוכה קטנה (בסוכה קטנה ביישוב נידח) קובץ להאזנה - בדף השיר
437. בסירה (משיפול אופק כהה) קובץ להאזנה - בדף השיר
438. בסתיו (תם הקיץ, בא הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
439. בסתר צל הבכאים (בסתר צל הבכאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
440. בעבודה (בעבודה, בעבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
441. בעבודתנו (בעבודתנו, בעבודתנו)
442. בעדן ילדים (יש מקום בעדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
443. בעדר לי שייה (בעדר לי שייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
444. בעוז וביטחון (בעוז וביטחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
445. בעולם הגדול (בעולם הגדול בחלק אסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
446. בעיירה סמוכה לכאן (בעיירה סמוכה לכאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
447. בעל העגלה (לדרך אצא בעגלה גדושה) קובץ להאזנה - בדף השיר
448. בעל העגלה (תרגום אילון ברניק) (לדרך לי אצא בעגלת משא) תווים בדף השיר
449. בעל עגלה (רכוב על דוכני)
450. בעלי דבשות (הנה באה שם גמלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
451. בעלי מלאכה (מי לי עושה שולחן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
452. בעלי מלאכה (פה כולנו בעלי מלאכה)
453. בעלייה ינום הגג (בעלייה ינום הגג) תווים בדף השיר
454. בעלייה תחת גג (בית מט, עלייה רק) תווים בדף השיר
455. בעמדה (בעמדה ובמשמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
456. בעמדה ליד הקיר (בעמדה ליד הקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
457. בעמק בית שאן (בעמק בית שאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
458. בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
459. בעמקים ועל גבעות (הנה אילן וגדי ועוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
460. בערב מי יבוא? (בערב מי יבוא אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
461. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
462. בערבות לכיש (בנוף קדומים בגבולות של ציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
463. בערוב היום (בין עבי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
464. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
465. בפנות יומי לשקוע (בפנות יומי לשקוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
466. בפתח תקווה הייתי (בפתח תקווה הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
467. בצאת (על ראשי ברכת אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
468. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
469. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
470. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 3) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
471. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
472. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
473. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
474. בצאת ישראל מקשטיליה (בצאת ישראל מקשטיליה) קובץ להאזנה - בדף השיר
475. בצאתי מביתי (בצאתי מביתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
476. בציר (בציר בציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
477. בציר (לפרי הגפן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
478. בציר (נצא אלי כרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
479. בצל זית (לא גזע כי פקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
480. בצפון הרחק (בצפון הרחק יש כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
481. בקבר (בתולה בימי קדם הייתה)
482. בקול ששון (על בנים על בנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
483. בקום ישראל (בקום ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
484. בקיצור ולעניין (כל כינוס רבותי, כל עצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
485. בקן בית אלפא (אולי נעבוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
486. בקצה החדר (בקצה החדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
487. בקצווי הכרך (רעב ושוד וכוס של יין) קובץ להאזנה - בדף השיר
488. בקרב (היינו לבוז וללעג)
489. בר יוחאי (לחן עממי יידי) (בר יוחאי בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
490. בר יוחאי (לחן עממי ספרדי-יהודי) (בר יוחאי נמשחת אשריך) קובץ להאזנה - בדף השיר
491. בר כוכבא (איש היה בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
492. בר כוכבא (גיבור היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
493. בראש השנה (בראש השנה יכתבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
494. ברדיצ'בסקי הוא מדריך (ברדיצ'בסקי הוא מדריך הנוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
495. ברווז וברווזה (ברווזה לה שטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
496. ברווז קטון (לחן זהבי) (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
497. ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
498. ברווזיים (לסבתא של אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
499. ברוך אל עליון (ברוך אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
500. ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
501. ברוך הבא נחליאלי (ברוך הבא נחליאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
502. ברוך הוא אלוהינו (ברוך הוא אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. ברוך הוא הנותן בליבנו (ברוך הוא הנותן בליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
504. ברוכים הבאים ברכנוכם (ברוכים הבאים ברכנוכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
505. ברח דודי (ברח דודי)
506. ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
507. בריוזקה (בשדה לבנונת עומדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
508. ברינה ושיר (ברינה ושיר ממחנק העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
509. ברית לחיים ולמוות (אחי לחיים ולמוות כרתנו לנצח הברית)
510. ברית לחיים ולמוות (אחי, לחיים ולמוות כרתנו בריתנו לעד)
511. ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
512. ברכבת (המולה ושאון וצלצול המצילה)
513. ברכת בוקר (רות הו רות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
514. ברכת הגליל (כי נתקע יתד בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
515. ברכת המזון (לחן אדל) (ברוך אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
516. ברכת המזון (לחן נרדי) (ברוך אל אשר ברא) קובץ להאזנה - בדף השיר
517. ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
518. ברכת הנהנין (האל ברכנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
519. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
520. ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
521. ברכת יצחק (אמר יצחק עשיו בני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
522. ברכת עם (תחזקנה ידי כל אחינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
523. ברכת פרידה למחזור ד' (למחזור אוטונומי לדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
524. ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי) (צלצל רז אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
525. ברכת שלום (תרגום פסח קפלן) (חרש אקשיב בי קול זך)
526. ברכת שנה טובה (מגבוה יון זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
527. ברלה ברלה צא החוצה (ברלה ברלה צא החוצה)
528. ברעום עוד הקול (ברעום עוד הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
529. בשביל (בדמדומי הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
530. בשבילים המתפתלים (בשבילים המתפתלים)
531. בשבע בערב (בשבע בערב תקתק השעון) קובץ להאזנה - בדף השיר
532. בשדה (הוי דרבן) תווים בדף השיר
533. בשדה (ציפור בשדה מעופפת עוף-עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
534. בשדה אל מול הספר (בשדה אל מול הספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
535. בשדה ביער (בשדה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
536. בשדה ליבנה קטן עמד לו (בשדה ליבנה קטן עמד לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
537. בשדה מרעה פרח סיגל (בשדה מרעה פרח סיגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
538. בשדה עמדה לה ערבה (בשדה עמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
539. בשדות (ביכרו נעורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
540. בשדות הומה הרוח (בשדות הומה הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
541. בשדות מישור ובכרים (בשדות מישור ובכרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
542. בשדות שטה משק נקים (בשדות שטה משק נקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
543. בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
544. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
545. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
546. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
547. בשורה טובה (לחן ביק) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
548. בשורה טובה (לחן נרדי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
549. בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
550. בשורה טובה (לחן עממי יידי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
551. בשורת אביב (עוד יש בשדה שלג צח) קובץ להאזנה - בדף השיר
552. בשחק נוצצים (בשחק נוצצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
553. בשירה על שפתיים (בשירה על שפתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
554. בשכונת התימנים (בית שכנינו נער גר בו) קובץ להאזנה - בדף השיר
555. בשפל (בסמטה צרה, בקצווי העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
556. בשרב (עדר עזים רעה בהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
557. בשרון ישנו קיבוץ קטן חביב (בשרון ישנו קיבוץ קטן חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
558. בת הבאר (עמוקה היא הבאר ונושנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
559. בת הדרום (יושב אני בדד בחוצות הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
560. בת הכרמים (לחן זהבי) (בוא נא עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
561. בת הכרמים (לחן כהן מלמד) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
562. בת הכרמים (לחן מירון) (בוא נא עלם בוא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
563. בת הצוענים (בת הצוענים באוזני לוחשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
564. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
565. בת הרים (מי דולגה חופזת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
566. בת הרים (ערב על הגיא ירד) קובץ להאזנה - בדף השיר
567. בת זקוניי השאתי (מי ידמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
568. בת זקוניי השאתי (תרגום ברזין) (הכו בתוף כלי-זמר)
569. בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
570. בת יפתח (סח יומי לערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
571. בת יפתח (שלום שלום מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
572. בת יפתח בטרם מותה (לחן זהבי) (אם עמי גם אלי מותי ישאלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
573. בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 1) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
574. בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 2) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
575. בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 3) (אל נא הגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
576. בת מדבר (הייתה זו בת מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
577. בת צורים (מי זאת צורים שוכנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
578. בת קטנטונת (נומי נומי בת קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
579. בת שבע (עת אל ענן אמריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
580. בת שבעים ובן שמונים (זוכר הוא את סבא)
581. בתוך החורשה (תלויה שם בתוך החורשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
582. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
583. בתיה ילדה רעה (אההה בתיה ילדה רעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
584. בתל אביב חזיז ורעם (בתל אביב חזיז ורעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
585. בתל אביב על החולות (לשווא תרוץ מנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: