השירים


1. מאו דזה-דונג (השמש עולה עולה במזרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. מאוהלי תורה (מאוהלי תורה)
3. מאופל מחתרת (מאופל מחתרת בין כבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. מאורה (הסתיו ארח) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. מאז הבוקר (מאז הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. מאחורי ההר (מאחורי ההר אחת שתיים שלוש!) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. מאחורי השער (לחן כהן מלמד) (בת יונים הומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. מאחורי השער (לחן לוי-תנאי) (בת יונים הומיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. מאחורי השער (לחן ספרדי יהודי) (בת יונים הומיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. מאי פורים? (את הזקנים אל תשאלו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. מאי קא משמע לן (תרגום ברזין) (מאי קא משמע לן)
12. מאי קא משמע לן (תרגום ברניק) (מאי קא משמע לן הגשם) תווים בדף השיר
13. מאי קא משמע לן (תרגום לוינסון) (מאי קא משמע לן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. מאי קא משמע לן (תרגום סילמן) (מאי קא משמע לן הגשם) תווים בדף השיר
15. מאין ולאן (מאין לאן העננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. מאירקה בני (תרגום אילון-ברניק) (מאיר'קה בני, מאיר'קה בני) תווים בדף השיר
17. מאירקה בני (תרגום לא ידוע) (מאירקה בני) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. מארש גולני (לא פלדה אפורה שעטה במורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. מארש הארטילריה (זה לא רעם ברקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. מארש הטנקיסטים (שריון מוצק על טנק נישא בדהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. מבאר שבע ועד דן (מבאר שבע ועד דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. מבין להקת סגל יפות (מבין להקת סגל יפות) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. מבינות גלי עופרת (מבינות גלי עופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. מבית היין אני יוצא (מבית היין אני יוצא)
25. מבשר האביב (קוקוק קוקוק)
26. מבשרי אביב (מבשרי אביב הגיעו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. מגדים (מגדים לרעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. מגל וחרב (את נשקו וחילו) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. מגלות תימן (גולת תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. מגן וגן (לחן מירון) (מגן וגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. מגן וגן (לחן עמירן) (מגן וגן מכל אילן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. מגרד לי פה (מגרד לי פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. מגרש עכברים (מגרש עכברים) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. מדגסקר (קח רגליך על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. מדוע אתמול (מדוע אתמול)
37. מדוע העולם (מדוע העולם הפוך כל כך) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. מדוע כה קודרים ימי (מדוע כה קודרים ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. מדוע שמינו (מדוע שמינו פתאום כה האירו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. מדורה (הוי מדורה עלי התלהבי)
41. מדורות הדליקו (לחן סקרלטי) (מדורות הדליקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. מדורות הדליקו (לחן פרימל) (מדורות הדליקו אש אורות הבהיקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. מדי ערב (מדי ערב אנו יוצאות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. מדינת ישראל (לחן ביק) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. מדן ועד אל עריש (מדן ועד אל עריש) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. מדרי מטה אל דרי מעלה (מדורי מטה אל דורי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. מה אוהב אליהו (מה אוהב אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. מה אומרים (לחן לבנון) (מה אומרים מה אומרים ילדינו בפורים?) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. מה אומרים (לחן נרדי) (מה אומרים מה אומרים ילדינו בפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. מה את מבשרת לנו קשת? (נוגה נוגה לי אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. מה במהרה (מה במהרה נגוזו חלפו שמחותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. מה הוא משוש חיי הצועני (מה הוא משוש חיי הצועני בחלד) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. מה הומה הלב (מה הומה הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. מה הומה לבי (מה הומה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. מה היה ברחוב מנדל (מה היה ברחוב מנדל)
62. מה הקול אני שומע (מה הקול אני שומע)
63. מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
64. מה זה נפט (מה זה נפט) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. מה טוב לי נגה (מה טוב לי נגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. מה טוב עשית (בחוץ חשוך מלא אימים) תווים בדף השיר
68. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. מה טובו (לחן בוסקוביץ) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. מה טובו (לחן מלמד) (מה טובו אוהליך יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. מה ידידות (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. מה ידידות מנוחתך (לחן היישוב הישן) (מה ידידות מנוחתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. מה יושבת לה יוכבד (מה יושבת לה יוכבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. מה יעשו החסידים (מה יעשו החסידים) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. מה יפה השיר (מה יפה השיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. מה יפים במאי פרחי החמד (מה יפים במאי פרחי החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. מה יפית חלומי (בא ליל אושר שבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. מה יפית יפת העין (מה יפית יפת העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. מה יתרון (לחן לא ידוע 1) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. מה יתרון (לחן לא ידוע 2) (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. מה לבן ומה שחור (רץ לבן, שדה שחור)
91. מה לי דרוש (מה לי דרוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. מה לי הסער (מה לי הסער)
93. מה לך חסון (מה לך חסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. מה לך מכביה (מה לך מכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. מה לעשות (כמה רע לי בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. מה מר לאהוב אהבה נכזבת (מה מר לאהוב אהבה נכזבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. מה נאוו (לחן נרדי) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. מה נאוו על ההרים (לחן ברכה צפירה) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. מה נאוו על ההרים (לחן ספיבק) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. מה נאכל (מה נאכל בסעודה של משיח)
102. מה נעים ירח (מה נעים ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. מה נעים כי בא הערב (מה נעים כי בא הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. מה נעמת יפית ילדות (מה נעמת יפית) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. מה נשתנה (מת פרעה טבע פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. מה נשתנה (לחן גרדנויץ) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. מה נשתנה (לחן שרת) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. מה נשתנה (נוסח מילים מיוחד) (מה נשתנה...אבא אבא אמור נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. מה עורר אור הנר (מה עורר אור הנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. מה עושים הפועלים? (מה עושים הפועלים?)
113. מה פירושו של אלף (מה פירושו של אלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. מה קרה (מה קרה לכלבלב יש חברה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. מה קרה לחתלתול (לחן כהן מלמד) (מה קרה לחתלתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. מה קרה לחתלתול (לחן לא ידוע) (מה קרה לחתלתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. מה קשה (מה קשה הו מה קשה)
119. מה שאנו (מה שאנו הרי אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. מה שיש לך זה מספיק (לי בעיר בחורות לרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
122. מהבהבת השלהבת (מהבהבת השלהבת) תווים בדף השיר
123. מהר חבר לגשת (מהר חבר לגשת)
124. מהר מהר מהר (נוסח ברושי) (מהר מהר מהר הושיטי לי את ידך) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. מהר מהר מהר (נוסח צוקרמן) (מהר מהר מהר חבריא להסתדר)
126. מודה אני לפניך (מודה אני לפניך)
127. מוחמד יא מוחמד (מוחמד יא מוחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. מוחמד, יא מוחמד (בלחן רוסי) (בעיראק חי מוחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. מוטו וחבליה (נולדה חווה ללא טבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. מוטי (ובכן, הגענו אל הצריף בו גר הוא, מוטי) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. מוישה ביק (מוישה ביק מוישה ביק) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. מוכרחים לסבול (כשאוהבים מוכרחים לסבול) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. מול הנחל (מול הנחל בית קט ניצב)
134. מולדתי (על משמר העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
136. מולדתי ארץ כנען (לחן רפפורט) (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. מולדתי היא ארץ כנען (מולדתי היא ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. מולדתי מולדתי (מולדתי מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. מוסקבה (עת הבוקר שמש קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. מוסקבה על תלה עוד עומדת (הצבא האדום מתקדם עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. מועדים לשמחה (מועדים לשמחה חג השבועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. מועדים לשמחה (מועדים לשמחה רוב טובה נאחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. מורנו רב חסילא (פעם אחת ביום של אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. מושב של חקלאים (יש כאן עוד מושב) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. מושי ותדי וצעצועיהם (אני שמי מושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. מושך בקשת (הו הו, אסור לגשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. מזוג ידיד (עולה הימין, יורד השמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. מזל וגמליאל (בשכונה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. מזמור לאברהם יאיר (את שפתיי כי אפתח) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. מזמור לדוד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. מזמור להורה (הורה הורה את הכל לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. מזמור לילה (את כל הכוכבים טמן)
158. מזמור למדינה (תמות שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. מזמור למנצח (מזמור למנצח ליהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) (ארוממך יהוה כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. מזמור שיר ליום השבת (טוב להודות לה') קובץ להאזנה - בדף השיר
163. מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. מחאו כף (מחאו כף מחאו כף) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. מחול דייגים (רוח ים והוד גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. מחול דמדום (כבר הנץ רימון) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. מחול האביב (יד אל יד גדול וקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. מחול הגשם (לחן נרדי) (הוי הוי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. מחול הגת (הוי נשכימה לכרמים ונלינה בכפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
172. מחול היורה (רד הגשם על הדשא)
173. מחול הכרם (הבנות צאינה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. מחול הנוער (בוקע עולה לו שיר הנוער רן) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
176. מחול השומרים (צא נא אתנו השבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. מחול השותלים (אנחנו עולים על גבעות והרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. מחול יטבתה (עורי שמש בהרים האלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. מחול למדינה (הלאה הלאה עננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. מחול לעצמאות ישראל (רוני רוני רוני המולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. מחול מסדה (מחול מסדה מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. מחול מסדה (לחן לויטס) (מחול מסדה מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. מחול עובדיה (מי עולה מן השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. מחול שוודי (הלכה לה ילדונת בנשף לרקוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. מחלקה צועדת (פנו דרך מחלקה צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. מחמד לבבי (התכלא ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. מחנה זה עניין (מחנה זה עניין רב תועלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. מחנה ל"ג בעומר (הלילות נעימים מאוד)
189. מחנה פה (???) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. מחנה קיץ (במזרח זורח ורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. מחננו (מחננו מחנה יהושע)
192. מחצבה (התדעו מי אנוכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. מחר שבת (מחר שבת, מחר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. מחרוזת (מי יודע להשחיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. מחרוזת משירי מתתיהו שלם קובץ להאזנה - בדף השיר
196. מחרוזת שירי אדמה ורועים קובץ להאזנה - בדף השיר
197. מחרוזת שירי השבויים בשבי הלגיון הירדני (בפלסטין הייתי)
198. מחרוזת שירי ילדים קובץ להאזנה - בדף השיר
199. מחרוזת שירי ילדים - ילדי מושב חרות קובץ להאזנה - בדף השיר
200. מחרוזת שירי ראשונים קובץ להאזנה - בדף השיר
201. מטוס! (מטוס נוצר, גמא את השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
202. מי אכל את הביצה (מי מי מי אכל את הביצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. מי אם לא עודד (בשעה שאי שם אבא בשורה צועד) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. מי אנחנו (לחן דיאמנט) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. מי בבית? (מי בבית עז או תיש) תווים בדף השיר
207. מי בונה ירושלים (מי בונה ירושלים? ישראל!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
208. מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
209. מי דילל את התירס (מי דילל את התירס) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. מי הוא זה (מי זה בא אל אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. מי הרג את הבולבול (מי הרג את הבולבול) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. מי ומי (מי ומי ירוץ עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. מי זאת הנשקפה (מי זאת הנשקפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. מי זאת לקראתי יורדת (מי זאת לקראתי יורדת במורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. מי זה הדליק (לחן אדמון) (מ י זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. מי זה מסתובב שם (מי זה מסתובב שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. מי זורע מי קוצר (מי זורע מי קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
223. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. מי יודע (מי יודע דרך רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. מי יודע לאכול (מי יודע לאכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. מי יודע לפקוח עיניים (מי יודע לפקוח עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. מי יודע מה קרה (מי יודע מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. מי יודע עיר לישטינא (לחן צבי נגן) (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. מי יודע קבוצת דגניה (מי יודע קבוצת דגניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. מי יודע תל אביב (מי יודע תל אביב)
232. מי יודע? (מי יודע מה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. מי יעבירני (מי יעבירני מעבר לנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
238. מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. מי יצחק הראשון (צחוק לא אצחק הראשון נתערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. מי יצחק ראשון (אין טעם, אברמל)
241. מי יש לו ריבה כזאת (מי יש לו ריבה כזאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. מי יתן מציון (מי יתן מציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. מי יתנך כאח לי (מי יתנך כאח לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. מי כאדוני אלהינו (מי כאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. מי כמוך באלים אדוניי (מי כמוך באלים אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. מי לא אהב שיבולים של זהב (מי לא אהב שיבולים של זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. מי נובח כל הזמן (בלחן רד אלינו אוירון) (מי נובח כל הזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. מי נובח כל הזמן (לחן עממי-רוסי) (מי נובח כל הזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. מי נובח כל הזמן (לחן שטרנקלר) (מי נובח כל הזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. מי עמך? אנו (מי עמך? אנו)
251. מי שם סוכר (מי שם סוכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. מי שעשה נסים (מי שעשה נסים לאבותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. מיאו מיאו (מיאו מיאו חתול מיילל) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. מיהו הבונה מיהו היוצר (מיהו הבונה מיהו היוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. מיהו המיילל ברוח (מיהו המיילל ברוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. מיכל קטנה (מיכל קטנה פיקחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. מילא (איטלקית יש צרפתית יש אנגלית יש) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. מילא (מילא אם מפגע היינו לאבני קלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. מילא (מילא ואם כל העולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. מילה בונדיי (מילה בונדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. מים התיכון ועד הודו הרחוקה (מים התיכון ועד הודו הרחוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. מים וסבון (הוי לצחצח)
265. מים כי תשתה (מים כי תשתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
267. מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. מיסיסיפי נהר קדומים (מיסיסיפי נהר קדומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. מיקי מאוס (מעוז צור ישועתי מיקי מאוס עשה פיפי)
270. מירושלים עד מתולה (מירושלים עד מתולה)
271. מירלה (אוי לא)
272. מכאן ועד לגבול (הרבה אורות בעיר המרוחקת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
273. מכבי הצעיר (מיהו אמיץ ברוח?)
274. מכבים פה בונים (מכבים פה בונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. מכורה (כי אצא אל הפלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
276. מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
277. מכל פרחי מור (לחן גרוסמן) (מכל פרחי מור) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. מכל פרחי מור (לחן לא ידוע) (מכל פרחי מור בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. מכל פרחי מור (לחן לייב גלנץ) (מכל פרחי מור בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. מכתב (שלום לך אהובת לבי רחל)
281. מכתב לבני ביתי (שלום מרגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מכתב לכלה (יונתי תמתי)
283. מכתב מאמא (שלום לך ילדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
285. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. מלאך אהבה (ציפור עומדת בודדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מלאך הפריחה (מעדן גן אשוט אלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
288. מלאך השינה (תרגום אחאי) (נרדם ישן כל פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מלאך השינה (תרגום לא ידוע) (הניצנים כבר נמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מלאך השינה (תרגום שטרן) (בגן עלה ירח)
291. מלווה מלכה (הגידה נא מה יום נקרא) תווים בדף השיר
292. מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מלחים עברים (שטה לה ספינונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מלחים צעירונים (עט אוייב על המכורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
296. מלטה (מלטה את אי פלאים)
297. מלכת הליל (מלכת הליל שוזרה חוטים) תווים בדף השיר
298. מלפפון ירוק (מלפפון צמח בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
299. ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים (ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
300. ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. ממזרח אביא זרעך (לחן אהרונוביץ) (ממזרח אביא זרעך) תווים בדף השיר
302. ממלכת בית"ר הקטנה (הרחק מן העיר בין כפרים וגנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. ממעל שמיים (ממעל שמיים)
304. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. ממעמקים (לחן משפיה) (ממעמקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. ממעמקים קראתיך (ממעמקים קראתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. ממרומים פצצה יורדת (ממרומים פצצה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. ממרחקים שב הזמיר (ממרחקים שב הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
311. מן המחתרת נעלה היום (מן המחתרת נעלה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
312. מן הקרב (מן הקרב הנה זה שבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. מן חיפה עד לג'ון (מן חיפה עד לג'ון) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. מנגינה ואלף צליל (יום גדול וכחול רקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. מנגינה לי (מנגינה לי ונגינה לי מימים משכבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. מנגינה לי (לחן לא ידוע) (מנגינה לי ונגינה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
318. מנגינה מהגדוד הראשון של הפלמ"ח 1 ([ללא מילים]) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. מנגינה מהגדוד הראשון של הפלמ"ח 2 ([ללא מילים]) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. מנגינה נשכחת (הניגון חוזר בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
321. מנגינת סתו (כדורי אבל בחדר) תווים בדף השיר
322. מנהג חדש (לחן "ניצני שלום") (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
323. מנהג חדש (לחן אהרון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. מנהג חדש (לחן אלמן) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. מנהג חדש (לחן אנגל) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. מנהג חדש (לחן זילברטס) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. מנהג חדש (לחן יעקובסון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. מנהג חדש (לחן לא ידוע 1) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. מנהג חדש (לחן לא ידוע 2) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. מנהל התיאטרון (רגע רגע רבותיי)
331. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
333. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
334. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
336. מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 2) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. מנורה וענפי זית (מנורה וענפי זית) תווים בדף השיר
340. מנורת ישראל (מנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. מנחת ביכורים (בשיר ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. מני שחר עדי ליל (מני שחר עדי ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. מנשב רוח (רוח צח מנשב)
345. מסביב למדורה (כבתה המדורה)
346. מסביב למדורה (מסביב המדורה יושבים פועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
348. מסדה (ימים בוכים על צווארינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. מסוף עולם עד סוף עולם (מסוף עולם עד סוף עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. מסחה (בארצנו יש מקום ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. מסידני לכרם התימנים (כבר קניתי עציצים)
352. מסך בבקשה (קהל נכבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
353. מסכות (המצילה כבר מצלצלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
354. מסכות נעשה (נייר ירוק צהוב כתום) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. מסע (לאן תיסעו לאן תלכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. מעבר לים (לחן בן חיים) (מעבר לים, מעבר לים) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. מעבר לים (לחן גרשון אפרת) (מעבר לים, מעבר לים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. מעבר לים (לחן לא ידוע 2) (מעבר לים) קובץ להאזנה - בדף השיר
359. מעבר לים (לחן לא ידוע) (מעבר לים מעבר לים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
360. מעבר לנהר (מעבר לנהר נדדנו הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. מעבר לפלג (מעבר לפלג השמש יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
362. מעגל (ילד ילד תן לי יד) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. מעוז (מעוז לדל מעוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
365. מעוז צור (לחן אליהו כוכבי) (מעוז צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
366. מעוז צור (לחן בן ישראל) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
368. מעוזה (מֵ"ם, עַיִ"ן, וָ"ו, זַיִ"ן) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. מעונה בנחושתיים (מעונה בנחושתיים כעבד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
370. מעיין זורם ורן (מעיין זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. מעפילי בית"ר (קדימה לארץ למרות המכשולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. מעשה (מעשה ישן נושן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. מעשה באברך שטבע (מעשה באברך שטבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
375. מעשה בגדי (מעשה בגדי מעשה בגדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
376. מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
377. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. מעשה ברבנו משה (מעשה ברבנו משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. מעשה ברימון זהב (רימון זהב על ראש צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
382. מעשה בשולמית (מעשה בשולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. מעשה בשני גרגירי סולת (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
384. מעשה ישן נושן (מעשה ישן נושן הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. מעשה שהיה בחמור (מעשה שהיה בחמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
386. מעשה שהיה במחנה (מעשה שהיה במחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. מעשה שהיה בפרייד (היום בביקורו של הבריגדיר)
388. מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים)
389. מעשיה (ממעל שט לו עב קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. מעשייה (לחן זהבי) (אם הקוף מכה בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. מעשייה (לחן סמבורסקי) (אם הקוף מכה בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
392. מעשייה (תרגום ברזין) (נומה נום ואספר)
393. מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
394. מפוחית (מפוחית הנעימי זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
395. מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 1) (מפוחית בין השיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
396. מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 2) (מפוחית בין השיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
397. מפוחית יתומה (כל תנועה כבר בחושך נדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
398. מפונק (מפונק הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
400. מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
401. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
402. מפרש בודד (מפרש בודד מלבין באופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. מפרש מלבין (מפרש מלבין)
404. מפרשים (היום בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. מצאוני השומרים (מצאוני השומרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. מצד אחד מצד שני (ישנם לכ למטבע שני צדדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
407. מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר)
408. מצות מצות לפסח (מצות מצות לפסח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
409. מצחצח נעליים (ואני נער תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. מציאה (לחן מירון) (חבריי מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
411. מציאה (לחן סמבורסקי) (חבריי מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. מצנפת גרב (בלוריתו כה חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. מצעד (צועדים צועדים בבטחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. מצעד החג (קול ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. מצעד פועלים (חת חת ותרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
416. מקהלת האיכרים (לא רוח קודר בערבה נהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. מקהלת העבדים (אברותיך הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. מקהלת הפלשתים (עם פרחי המור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
419. מקהלת חתולים (שני חתולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. מקהלת חתולים (שני חתולים, לבן ואפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. מקהלת נוגנים (לחן עממי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
422. מקהלת נוגנים (לחן לוי-תנאי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. מקהלת נוגנים (לחן צבי קפלן) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
425. מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. מקום מנוחתי (תרגום ברזין) (במקום ההדסים יפרחו)
427. מקום שם ארזים (מקום שם ארזים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
428. מקטרתי (מקטרתי לי תפארתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
429. מקצות הים (מקצות הים פתאום שרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
430. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
431. מר חשוון (הדגים באים לחוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. מר מייללת הרוח (מר מייללת הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. מר סעדיה קם בבוקר (מר סעדיה קם בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
434. מרבד הקסמים (בתימן, הו בתימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
435. מרגלית מצפצפים עלייך (מרגלית מצפצפים עלייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
436. מרגניות (בחורשה על אמת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
437. מרגנית חיננית (מרגנית חיננית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
438. מרד כושים (מרד כושים יש בקובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
439. מרד מרד נכריז כאן (מרד מרד נכריז כאן)
440. מרחק ים שקוע באופל (מרחק ים שקוע באופל) קובץ להאזנה - בדף השיר
441. מר-חשון (עוד שר תשרי איתן ימלוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
442. מרי זגה (מרי זגו דרידום) קובץ להאזנה - בדף השיר
443. מרים (על חוף כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
444. מרים בת ניסים (זה היה בעדן לפני ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
445. מרים ושמעון (אלבש את שמלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
446. מרים מנהריה (אי אי אי מריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
447. מרכוס (בארצות שונות כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
448. מרכז העלייה (ואני המסכן מרכז עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
449. מרש האבל (די די די די) קובץ להאזנה - בדף השיר
450. מרש החיילות (דום עמוד קדימה צעוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
451. מרש החלוצים (הוי ארצנו היא קטנטונת) תווים בדף השיר
452. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
453. מרש העמל (כה נעמול ונשא את העול) תווים בדף השיר
454. מרש הפועל (שעל שעל דורכת רגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
455. מרש עצוב (כל הרוחות עייפו מלכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
456. משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
457. משאת נפשי (לחן היימן קאהן) (שמש אביב נטה ימה) תווים בדף השיר
458. משאת נפשי (לחן לא ידוע) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
459. משבוקע ארבע עשרה בניסן (משבוקע ארבע עשרה בניסן) קובץ להאזנה - בדף השיר
460. משדות הכינרת (משדות הכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
461. משה בגשם (אל הרחוב משה יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
462. משה ביק (משה ביק משה ביק) קובץ להאזנה - בדף השיר
463. משה בתיבה (לחן גויטיין) (דומם שטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
464. משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
465. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
466. משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
467. משחק בחול (נשחק במשחקים)
468. משחק במספרים (חד שניים ושלושה) קובץ להאזנה - בדף השיר
469. משחק נסיעות (הסוס היא יונה והעגלון הוא דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
470. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
471. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
472. משיח (בירושלים גר סבא חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
473. משירי גדוד מגיני השפה (בארצנו הלאומית)
474. משירי הרועים (פעמון מצלצל בוקר טוב ומבורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
475. משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
476. משלוח מנות (אש בפנים, בעין זיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
477. משלט עזוב (כוכב ראשון עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
478. משמר החוף (נשיר נא אחים על השיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
479. משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר
480. משמר הירדן (לחן גרמני) (כשאון רעם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
481. משמר הירדן (לחן לא ידוע) (כקול רעם בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
482. משמר הירדן (לחן ליפטמן) (כקול רעם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
483. משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים) תווים בדף השיר
484. משנכנס אדר (לחן מירון) (משנכנס אדר מרבין בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
485. משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
486. משנכנס חודש ניסן (משנכנס חודש ניסן)
487. משפחת התרנגולים (הנה אמא תרנגולת,) תווים בדף השיר
488. משקה מהולל הוא התה (משקה מהולל זה קוראים לו התה) קובץ להאזנה - בדף השיר
489. משתמט הייתי חיים עשיתי (משתמט הייתי חיים עשיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
490. מתחומי העמדה (מתחומי העמדה אחשוב עלייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
491. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
492. מתי נגיע למחנה (עוד מעט נגיע למחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
493. מתי נתראה (חביבי חביבי)
494. מתי שר החלוץ (מתי, מתי שר החלוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
495. מתי? (בחוץ גווע סתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
496. מתיי (הם בלבד נותרו לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
497. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
498. מתן תורה (לחן כהן-מלמד) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
499. מתן תורה (לחן מסורתי) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
500. מתנועע הספן (מתנועע הספן מתנועע) קובץ להאזנה - בדף השיר
501. מתקדמת ספינתנו (מתקדמת ספינתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
502. מתקן שמשיות (מתקן שמשיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. מתקתק שעון (תיק תק) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: