השירים


1. שא הלאה את נפשי (שא הלאה את נפשי)
2. שא מזה את נפשי (שא מזה את נפשי)
3. שא נפשי עד אפסי המרחק (שא נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. שא עיניך (שא עיניך אל הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. שא ראשך צעיר יהודה (לחן גרינשפון) (שא ראשך צעיר יהודה) תווים בדף השיר
6. שא ראשך צעיר יהודה (לחן זהבי) (שא ראשך צעיר יהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. שאו זמרה (שאו זמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. שאו מרום עיניכם (שאו מרום עיניכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. שאו נס ציונה (הדגל הרמנו ראשנו זקפנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. שאו ציונה נס ודגל (לחן אידלסון) (שאו ציונה נס ודגל)
11. שאו ציונה נס ודגל (לחן ארליך) (שאו ציונה נס ודגל)
12. שאו ציונה נס ודגל (לחן ויסבלום) (שאו ציונה נס ודגל) תווים בדף השיר
13. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. שאו ציונה נס ודגל (לחן לא ידוע) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. שאו קולכם (שאו קולכם הריעו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. שאו שערים (לחן נאומבורג) (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. שאון התותחים נדם (שאון התותחים נדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. שאי לך מולדת (ממרומי הר תבור וגלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. שאלה אני שואל (שאלה אני שואל) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. שאלתי נביאיי (שאלתי נביאיי)
24. שאני גמל (שאני שאני על גבך גמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. שארית ישראל (שארית ישראל לא תאבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. שאת אינך (שאת אינך) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. שבו המים (שבו המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. שבו נא בסירות (שבו נא בסירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. שבוי (נתעטפו מחנותינו שינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. שבוע טוב (נוסח אילון-ברניק) (המבדיל בין קודש לחול) תווים בדף השיר
33. שבועות חג התורה (שבועות חג התורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. שבועת הלוחם (אנחנו נשבענו מולדת לכבוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. שבח למוזיקה (שבח שבח למוזיקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. שבחי הקיבוץ (הקיבוץ זה ממש עסק) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. שבחי ירושלים (ארוממך אלוהיי המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. שבי גולה (שלום שלום נריע)
39. שבי ציון (כי נדדנו בניכר)
40. שבילי אדם (שבילי אדם)
41. שבע השעון צילצל (צילצל צילצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. שבעה חתנים (היו לחותנת שבעה חתנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. שבת (בשחקים הוצתה השלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. שבת (יום שבת יום מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. שבת (שלום למלאך השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. שבת (לחן אסתר גמליאלית) (חופי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. שבת (לחן גדעון ברץ) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. שבת (לחן גולדמן) (עוד מעט ירד אלינו)
50. שבת (לחן יצחק בן-צבי) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. שבת (לחן יקותיאל שור) (חופי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. שבת (לחן פטין) (חופי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. שבת (לחן קוביאס) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שבת (שישה ימי החול) (לחן אריה לבנון) (שישה ימי החול) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. שבת (שישה ימי החול) (לחן זעירא) (ששה ימי החל) תווים בדף השיר
56. שבת באה לישראל (יום מנוחה בא לעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. שבת בין השמשות (יום שבת קודש יפנה וילך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. שבת בכפר (נטו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. שבת בכפר (שער כל חצר סגור) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. שבת בכפר (לחן זהבי) (שבת היום, דממה קדושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. שבת בכפר (לחן לא ידוע) (שבת קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. שבת בכפר (לחן רבקה לבנה) (שבת היום דממה קדושה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. שבת המלכה (לחן ינובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה)
66. שבת המלכה (לחן לא ידוע) (החמה מראש האילנות נסתלקה) תווים בדף השיר
67. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. שבת המלכה (לחן פינקהוף) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. שבת המלכה (לחן רחמים עמר) (החמה מראש האילנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. שבת חדשה (יש לי שבת חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. שבת קודש על חוף ימי (לחן אנגל) (מול חוף ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. שבת קודש על חוף ימי (לחן לא ידוע) (מול חוף ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. שבתו של תינוק (הוי אבא בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. שבתי רבתי מנוחתי (שבתי רבתי מנוחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. שדות של נכר (שדות של נכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. שדי (אזרע עוד אזרע הגרעין הזהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. שדכיני יאמא (שדכיני יאמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. שה (לחן ולבה) (שיי, רעי, שה בן כשב) תווים בדף השיר
82. שה (לחן זהבי) (שיי, רעי, שב בן כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. שה (לחן נרדי) (שיי, רעי, שה בן-כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. שוב הגעתי לכינרת (שוב הגעתי לכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. שוב הרוח לה שרה (שוב הרוח לה שרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. שוב להורה (הבה נעיר ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. שוב נחיה (שוב נחיה, שוב נפרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. שובה אלינו (שובה אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. שובי השולמית (שובי שובי ונחזה בך) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. שובך (לחן כהן-מלמד) (מה שלומכם, גוזליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. שובך (לחן סתר) (מה שלומכם גוזלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. שוטי סירתי (שוטי סירתי שוטי הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. שוטי שוטי סירתי (שוטי שוטי סירתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. שוטף זורם לו פלג (שוטף זורם לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. שוטפים גלים (שוטפים גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. שוטר תנועה (שוטר תנועה בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. שולה (רוח מיבבת והסתיו בכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. שולמית (עננים שטים על הגלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. שולמית בת הרועים (אל המעין יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. שולמית שובי (שולמית שובי נא שובי) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. שום איש את מר סבלי לא ידע (שום איש את מר סבלי לא ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. שומר הגליל (אחי ישראל הוא שומר בגליל)
107. שומר לא ינום (שומר לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. שומר מה מלילה (שומר על כל דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. שומרייה (ליל ירח נח כל זרד דומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. שומרים יבנו יהודה (אחת שתיים שלוש ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. שומרים על משמר (הו-הו שומרים על משמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. שוע (שוע לך לבית הספר)
115. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. שועלים מייללים (שועלים מייללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. שועלים קטנים (שועלים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. שופר (אל ראש הר עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. שופר מלחמה (שופר מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. שור דודי (שור דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. שורה ביילע (היה הייתה לי דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. שוש (יה, תביטו איזה יופי השמיים, כמו חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. שושן הערבה (תרגום ליבושיצקי) (ילד ראה על עין-מים)
125. שושן הערבה (תרגום פסח קפלן) (ראה ילד על העין)
126. שושנה (בקצה העיר ברחוב אפור) תווים בדף השיר
127. שושנה (שושנה שושנה שושנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. שושנה בגני אסטוריה (שושנה בגני אסטוריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. שושנה וצביה (דיו דיו דיו דיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
131. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. שושנת יעקב (לחן האדמו"ר ממודזיץ') (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. שושנת ישראל - פזמור לפורים (שושנת ישראל מתפרחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
136. שושנת ישראל (לחן מירון) (חג פורים... שושנת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. שושנת ישראל (לחן נרדי) (שושנת ישראל מתפרחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. שושנת תימן (את לי תפוח ורימון) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. שחור עבים מעל הקרת (שחור עבים מעל הקרת)
140. שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. שחורה אני ונאווה (לחן לברי מ"המטאטא") (שחורה אני ונאווה בשדמות כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. שחורה אני ונאווה (לחן לברי מתוך "שיר השירים") (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. שחורה אני ונאווה (לחן לוי-תנאי) (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. שחקו נא טף שלי (שחקו נא טף שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. שחרחורת (אמרי נא לי מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. שחרחורת לי מצאתי (שחרחורת לי מצאתי)
149. שט ברוחות (שט ברוחות מרעננות) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. שטח ההפקר (ודאי ישנם כאן לוחמים אשר זוכרים עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. שי (אעולל כגפן שארית הרחש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. שי לבובה (באמתחת יש לי מחט) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. שי לחייל (לחן לא ידוע) (זכור יום יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. שי לחייל (לחן נרדי) (זכור יום יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. שי ניתן לי (שי ניתן לי כד של חרס) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. שיא הכיף (אז בין החבר'ה הוויכוח התעורר) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. שיבולים (חד חד מחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. שיבולים המלאות (שיבולים המלאות משכו מטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. שיבת ציון (מה זאת עיני תראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. שייבנה בית המקדש (שייבנה בית המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. שיירה שלנו (שוב יוצא הזמר אל הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. שיירה שלנו (לחן ולדמן) (שוב יוצא הזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. שיירת הרים (רון צליל רון צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. שיכון הוותיקים (נרים כוס תה חריף) תווים בדף השיר
167. שיכור (קצת משקה, רבותי, אין טוב מזה!) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. שילומים (אם לא הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. שים שלום (שים שים שים שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. שים שלום (שים שלום טובה וברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. שים שלום (שים שלום טובה וברכה, חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. שימו לה בפה (שימו לה בפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
174. שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. שיק בלסק (שיק בלסק תומיד אליגנט) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. שיר אביב (אביב אביב סביב מרהיב) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. שיר אביב (אט זורמת בנפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. שיר אביב (אלפי קולות ירונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. שיר אביב (בואו טף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. שיר אביב (האח מה ייף ינהר היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. שיר אביב (החורף כבר חלף לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. שיר אביב (זיו זיו זיו, שמש אור)
183. שיר אביב (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. שיר אביב (להב ירקרק גח זרע שנטמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. שיר אביב (עם קרן של זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. שיר אביב (רטט עובר על פני הגן)
187. שיר אביב (שור בשמי התכול זוהרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. שיר אהבה (חלמתי את שירת הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. שיר אהבה (טנגו) (עבר היום, הערב בא ומתלבט)
191. שיר אהבה רוסי (מול גדר ליד הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. שיר אוסטרלי (מאוסטרליה, דודה)
193. שיר אלטלנה (אנחנו יצאנו לדרך)
194. שיר אלייך (סתיו בחלונות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. שיר אם לבנה (על שדות יום זרח) תווים בדף השיר
196. שיר אנשי פקיעין (מדוע אל תשאלוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. שיר אסיף (ארץ דגן ותירוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. שיר אסירי עכו (לחן לא ידוע 1) (בין איילת למטולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. שיר אסירי עכו (לחן לא ידוע 2) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. שיר אסירי רומא (הרחק ממך מולדתנו)
202. שיר אפור (אפור, אפור הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
203. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. שיר בוקר (אור אור!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
205. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. שיר בוקר (בוקע יום צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. שיר בוקר (הבנות עם בוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. שיר בוקר (עבר הליל היום נעור) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. שיר בית חרושת (הן ביתם לא בחושך) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. שיר בית"ר (ביתר מגוב ריקבון ועפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. שיר בני-חיל (בשמים קול הרעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. שִׁיר בִּן-נוּן (על הרי גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. שיר ג'בתא (כי אזכור ימים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. שיר גדוד הנהגים (ארצנו הקטנטונת עזבנו אותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. שיר גדודי הבוקעים (הנה תוקפים, מתקדמים ופורצים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. שיר געגועים (לכפר סבא) (אנוכי, ליבתי מתעלפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. שיר גשם (גשם גשם גשם גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. שיר גשם (ירד הגשם כרצונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. שיר דייג (יוצא דייג לפועלו)
221. שיר ה"אליף" הבא לכדורי (את הכרך היום עזבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. שיר ה"זקס" (או טו טו זה עסק ביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. שיר ה5 מ. ט. [5MT] (ומי נוסע שם בחולות)
224. שיר האביב (ראו מתקרב האביב)
225. שיר האדמה (את אדמה הנותנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. שיר האדמה (לחן בן-חיים) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. שיר האדמה (לחן זהבי) (גבע סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. שיר האיכר הנודד (נוסח שלונסקי) (מקוסטינה אל ראש פינה)
231. שיר האילן (מן הבוקר עד הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
232. שיר האל"ף-בי"ת (אל"ף בי"ת בי"ת ובי"ת) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. שיר האם (על עתיד אני חולמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. שיר האמונה (לעד חיה בלבבנו)
235. שיר האמונה (פה נעבוד צורנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. שיר האן.ק.ו.ד. (מי בולש במטבח ללא הרף) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. שיר האנייה (זה לא אכפת מאין ומדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. שיר האסיר (שמש באה וזורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. שיר האתת (בלילות חשכה ממגדל ובריכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. שיר האתתים (באחד הימים מימי הדמים)
241. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. שיר הבובות (צעצועים כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. שיר הבוצרים (נא בצורו מלוא הטנא)
245. שיר הבוקר (בשמיים גיל וצחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. שיר הבוקר (הבוקר בא, הכל נעור.) תווים בדף השיר
247. שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. שיר הבחורים (זה שיר הבחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. שיר הבית"רייאדה (שבועת אמונים כי בית"ר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. שיר הבנות (עם תום השנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. שיר הבנות אצל המכשפה (מתגעשת ורועשת עבודה קל מהרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
252. שיר הבצורת (מגדות ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. שיר הבציר (פה נפצח, שירו שירו נא, קטן וגדול!)
254. שיר הבריגדה (בחורים יהודים)
255. שיר הבריגדה (כאז בימי קדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. שיר הבריגדה היהודית (כוח, כוח, אנו כוח)
257. שיר הבריונים (ליטשה, ליטשה צורי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
258. שיר הבריונים (לחן לא ידוע1) (קמנו שבנו צעירי אונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. שיר הבריונים (לחן לא ידוע2) (קמנו, שבנו, צעירי אונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. שיר הבריכה (קדימה קדימה קדימה לבריכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. שיר הברית (תקעו כף לברית ניצחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. שיר הגאולה (אומר לצפון תני) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. שיר הגאולה (קומו הגולים, הסירו עולכם)
264. שיר הגבורה (ארשתיך אדמת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. שיר הגדוד (גדוד חיילים יהודים כאן צועד) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. שיר הגדוד הראשון (נוסעת רכבת, זוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. שיר הגדנ"עים (הדרך רב לפנינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. שיר הגורדונאים (שיר חן על כל שפתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
269. שיר הגורן (ליל רד על גורן) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. שיר הגחליליות (שיר לא נעים נגרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. שיר הגליל (ההרים הרמים השפלות הברוכות) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. שיר הגליל (ליל בהיר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. שיר הגמדים (האח, האח)
274. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. שיר הגננים (שים שלום לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. שיר הגר (דרך דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. שיר הגשם (בואו עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. שיר הגשם (גיל, גיל, נטפים) תווים בדף השיר
279. שיר הגשר (לילה סגריר שמי חורף קודרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. שיר הדגל (אל תגידו כי איננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. שיר הדובון (יש לי דובון עגול עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. שיר הדוור (הנה הנה הדוארן) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. שיר הדייגים (עם שחר אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. שיר הדנייפר (אצל זה החוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. שיר הדרור (אנחנו אבן היסוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. שיר הדרור (הגיעה השעה, שעת גורל הגיעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
288. שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
289. שיר ההסתדרות (אם אתם רוצים זאת)
290. שיר ההפלגה (כל זה היה, היה היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. שיר ההתישבות (הצופים והצופות בטלנים היו) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. שיר הוותיק (עור חליל, עורה כינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
293. שיר הוותיקים (הדרכים במדבר הכירוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. שיר הזאב מ"כיפה אדומה" (את עיניי אני מסתיר)
295. שיר הזורע (יום שמש עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
296. שיר הזזת הכוסות (התוכל להעביר את זה מבלי לטעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. שיר החבורה (אם תראה חבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. שיר החבלנים (כבר הליל יורד ועוטף את ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. שיר החוזרים ללא בית (ניפגשה בקצה המשעול) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. שיר החוצבים (חצוב נא בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. שיר החורף (חורף בא הידד הידד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
302. שיר החורף (יזעף לו החורף)
303. שיר החורף (לחן גרינשפון) (חורף בא הידד, הידד) תווים בדף השיר
304. שיר החורף (מתוך הצרצר והנמלים) (הו רוח רוח חדל) תווים בדף השיר
305. שיר החורשים (פלחי המחרשת עלי גיא ותל) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. שיר החי"ל (דמנו נהר ואשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
307. שיר החידות (מה, מה מתוק מדבש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
308. שיר החייטים (אנו אומני החוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. שיר החייל העברי (אפלה תבל אופפת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
310. שיר החירות (עורו אחים ראש נזקופה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
311. שיר החירות (לחן סמבורסקי) (פנינו אל השמש העולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
312. שיר החירות (לחן פרסקוף) (פנינו אל השמש העולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. שיר החלוץ (בבית חייתי כפריץ)
314. שיר החלוץ (מעילי בלוי קרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. שיר החלוצים (לחן גלדשטיין) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
316. שיר החלוצים (לחן לא ידוע 1) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
317. שיר החלוצים (לחן לא ידוע 2) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. שיר החלוצים (לחן עממי רוסי 1) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
319. שיר החלוצים (לחן עממי רוסי2) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. שיר החמסין (כלה חציר ועשב)
321. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
322. שיר החתול (היה חתול בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. שיר הטיול (צועדים בשבילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. שיר הטיול למבצר הארבל (סביב הכול רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. שיר הטייל (על גב תרמיל צנוע ובידי מקל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. שיר הטיפה (מעשה בבחור שחיפש לו כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. שיר הטרקטור (טרה טה טה) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. שיר היובל (יספר נא פלאה ויושר בשירים) תווים בדף השיר
330. שיר היין (אם עבר היום ולא שתית) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. שיר היין (הבה אחים נשתה יין) תווים בדף השיר
332. שיר היין (שותה אדם כוס ראשונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. שיר הילד נסים (איפה אני צמחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. שיר הילדים הפליטים (אב נידח ואם אובדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. שיר הילולה לבני נוח (שתו נא שתו נא ושכרו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. שיר הים (רוחות הים מזמזמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. שיר הימאים (הפלג תפליג לה ספינתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. שיר היסמין (בנימינה בנימינה)
340. שיר היער (אלונים בהדר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
341. שיר היער והגלות (יער יער) תווים בדף השיר
342. שיר הישיבה (בראשית הייתה מחשבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. שיר הכבוד (אנעים זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. שיר הכביש (כביש לבן ומבריק מה לך חכינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. שיר הכד (בחלוני השמש רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. שיר הכדוריסטים (מני הר שפלה ועמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. שיר הכורים (חפור חופרים קברנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. שיר הכינוס (ממושב קיבוץ וקרת)
350. שיר הכינרת (קיני אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. שיר הכיפה האדומה (לגבעה אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. שיר הכלב (מה איום ומה נורא) תווים בדף השיר
353. שיר הכנס (יד נושיטה)
354. שיר הכפתורים (במשחק חשקה נפשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. שיר הלגיון (ברעום עוד הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. שיר הלגיונות (צבא, צבא, מה טובו אהליך!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
357. שיר הלחם (הסתכלו מוצג מעניין) קובץ להאזנה - בדף השיר
358. שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
359. שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
360. שיר הלחם (מתרגם לא ידוע 2) (אל אדיר, לך נשירה עזרתנו אתה בלבד)
361. שיר הלחם (מתרגם לא ידוע) (אלוהים לך נזמרה)
362. שיר הלחם (תרגום יצחק לבני) (לחן ורשבסקי) (אל כביר זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. שיר הלחם (תרגום יצחק לבני) (לחן עממי אוקראיני) (אל כביר זמירות ננעימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. שיר הלחם (תרגום משה בסוק) (אל גדול, שירים ננעימה)
365. שיר הלחם (תרגום פסח קפלן) (אל כביר לך שירים)
366. שיר הלך (לחן אידלזון) (הילקוט על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. שיר הלך (לחן לא ידוע) (הילקוט על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. שיר הלך (לחן רייהר) (הילקוט על השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. שיר הלפיד (לחן קירש) (כשריפה גואה מיער) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. שיר המבול (לבדנו, לבדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
372. שיר המגן והמרי (בלילה באין אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
373. שיר המושב (נולדתי במושבה ראש פינה)
374. שיר המושבניק (הי מושבניק הבט קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
375. שיר המזג (הלך עם רדת יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
376. שיר המחנה (ארוחת בוקר מצוינת)
377. שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
378. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
379. שיר המים (לחן ורדינה שלונסקי) (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. שיר המים (לחן עממי ספרדי-יהודי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
381. שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. שיר המכבי הצעיר (מכבים הן פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. שיר המכבים (מן ההר ומן העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
384. שיר המכתב (שלום לאמא בן יקר כותב לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. שיר המלחים (בנמל סירה עוגנת)
386. שיר המנון לרחובות (מחולות דוראן עד הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. שיר המסכות (זקן ארוך לי עד ברכיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
388. שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
391. שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
392. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 1) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. שיר המעלות (לחן עממי-אשכנזי 2) (שיר המעלות)
394. שיר המעמרים (לחן עמירן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
396. שיר המעפילים (לנו מטולטלי הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. שיר המקצוע (בעיר שנים ישבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שיר המרגלים (הוי אחימן ענק) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שיר המרד (אל נא תחתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
400. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
401. שיר המרד (שירו אחים את שיר המרד) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
403. שיר המשטרה (את הלא יודעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שיר המשמרת (מולדת חמסינית חולית ומסולעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שיר המשפט (בבוכרה היפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. שיר המשתה (הי הִגבירו שירו את שירת הבר) תווים בדף השיר
407. שיר המתנדבים (שמע את השעט של חיל מתנדבינו)
408. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
409. שיר הנהג (עוד אזכור ימי הטנדר אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
410. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
411. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שיר הנוטעים בברגיאת (בגליל כאן בביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
413. שיר הנוטרת (סער קסם יז אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. שיר הנול (חוט חלק) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שיר הנוער (הולכים ובאים) תווים בדף השיר
416. שיר הנוער (העולם חלון פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. שיר הנוער (רב לך נדוד בחושך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
418. שיר הנוער האנטיפאשיסטי (נקום, נלחם, מבלי חוס ורחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
419. שיר הנוער הווייטנאמי (מהרים ויערות נגרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. שיר הנוער הכובש (לנו לא נתן האל) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. שיר הנוער העובד האיטלקי (בעוז ומרץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
422. שיר הניצחון (הידד הידד הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. שיר הניצחון (יד ביד קדימה צעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. שיר הניצחון (עת נתן השם ניצחון בקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. שיר הניקיון (יש ידיד טוב לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
426. שיר הנמל (למרחקים מפליגות הספינות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
427. שיר הנמל (גרסאות היתוליות) (למרחקים מפליגות הספינות) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
429. שיר הנפט (כבר הלילה ירד על אזור חוליקאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
430. שיר הנרקיס (בתוך ביצה גדלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
431. שיר הנשק (נשקנו עלום ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. שיר הסביונים (סביונים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
434. שיר הסולידריות (קדימה ואל שכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
435. שיר הסוללים (עורו שורו מכבים סוללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
436. שיר הסיירים (לנו קוראים המשעול והרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
437. שיר הסינים (ארצנו ארץ סין) קובץ להאזנה - בדף השיר
438. שיר הספורט (החמה פזרי קרניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
439. שיר הספורט (כל הנכון לעמל מפעלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
440. שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
441. שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
442. שיר הספר (אם לרות שיער ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
443. שיר הספר (ספר לנו הו מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
444. שיר הספר והמחברת (לי נתנו נתנו כבר ספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
445. שיר הסריסים (נעמוד בתור מפנים ומאחור) קובץ להאזנה - בדף השיר
446. שיר העבודה (אדם שחר)
447. שיר העבודה (כחול ים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
448. שיר העבודה (מי איש היודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
449. שיר העבודה (קול שבח קול רינה)
450. שיר העבודה והמלאכה (לחן ולבה) (מי יצילנו מרעב?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
451. שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב) קובץ להאזנה - בדף השיר
452. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
453. שיר העגלון (הסתכלי השכם בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
454. שיר העגלון (מעונן הכרמל וקודר העגלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
455. שיר העדלאידע (די אני קבצן מסכן)
456. שיר העולים (בארץ, בארץ, בארץ חמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
457. שיר העולים (הנוף מרהיב דמיון) קובץ להאזנה - בדף השיר
458. שיר העולים (מארבע כנפות הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
459. שיר העיטור (לחן נסימוב) (דרך פנו הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
460. שיר העיטור (לחן עמירן) (דרך פנו הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
461. שיר העלבון (אך עלבון עלבון כה מר) תווים בדף השיר
462. שיר העלם (את עולה משעולך) קובץ להאזנה - בדף השיר
463. שיר העלם (לחן סמבורסקי) (ערב כבר גלש מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
464. שיר העלם (לחן צרטלי) (ערב כבר ירד מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
465. שיר העמק (זה הזמן עשה אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
466. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
467. שיר העמק (לחן מקס ינובסקי) (באה מנוחה ליגע)
468. שיר הענק (עצוב לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
469. שיר העצבני (אני אדם שקט וגם עניו) קובץ להאזנה - בדף השיר
470. שיר הערבה (עת הרוחות בערבה שורקות באפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
471. שיר הערש לאבי (נומה נומה ראש יגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
472. שיר הפגישה (יום יבוא עוד ניפגש) קובץ להאזנה - בדף השיר
473. שיר הפואמה הפדגוגית (לחן לא ידוע) (בסמטה אפילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
474. שיר הפואמה הפדגוגית (לחן רוסי) (בעבר לא מכבר הן היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
475. שיר הפועל (דגל על הרים הרימו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
476. שיר הפועלים (הנך עובד כל היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
477. שיר הפיונרים (האיר הבוקר שמש כבר זורחת)
478. שיר הפלוגה (השחר האיר והאופק רחב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
479. שיר הפלך (בכינור עמל כפרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
480. שיר הפלך (כפרי הגדול הוא כנבל רונן) קובץ להאזנה - בדף השיר
481. שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?) קובץ להאזנה - בדף השיר
482. שיר הפקחים (פקח אמור נא לנו די)
483. שיר הפרוטקציה (המנון הבחינות) (זה קל זה פשוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
484. שיר הפרטיזנים (מחנה פרטיזנים צעיר)
485. שיר הפרטיזנים (לחן האחים פוקראס) (עַיִט עַל שְׂדוֹתֵינוּ) קובץ להאזנה - בדף השיר
486. שיר הפרטיזנים (עיט על שדותינו) (עיט על שדותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
487. שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
488. שיר הפרידה (שוב עולה אל השמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
489. שיר הפשפש (מסתובב בחור צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
490. שיר הפתיחה (מתוך הצרצר והנמלים) (אופל מסתתר בין ההרים) תווים בדף השיר
491. שיר הצב (אנוכי אשאל חידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
492. שיר הצופים (קדימה אח בלי אש בלי חץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
493. שיר הצי האדום (הליל גווע השחר בוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
494. שיר הצ'יזבטרון (אם באוהל תשב או תשכב בעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
495. שיר הצינור (בטרם עלתה החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
496. שיר הציפור (על היציע לי אצא היום) תווים בדף השיר
497. שיר הצעדה ההולנדי (לה ל ל לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
498. שיר הצעיף (למה זה בצעיפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
499. שיר הצרצר (הך נבלי גרש נא את העצב) תווים בדף השיר
500. שיר הצרצר השיכור (הך נבלי גרש נא את העצב) תווים בדף השיר
501. שיר הקברניט (עם ליל חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
502. שיר הקומסומול (בשדה, בחרושת צועד קומסומול) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. שיר הקוץ (אני קוץ אני לץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
504. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
505. שיר הקציר (אך אור שחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
506. שיר הקציר (קול רינה ושיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
507. שיר הקציר (שטה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
508. שיר הרבי (צאו נא במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
509. שיר הרוח (נעים עצים לאט לאט באויר הצח והרך)
510. שיר הרועה (אחלל בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
511. שיר הרועה (מענן ברום השמש זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
512. שיר הרועים (התלקחי, אש, התלקחי!)
513. שיר הרוקדים (טרה-לה-לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
514. שיר הריחיים (סבו סבו הריחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
515. שיר הרעשן (מי ברעש מי ברעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
516. שיר הרשת (הזקן, זקן, הזקן מנהריים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
517. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
518. שיר השוטר (אלך קדימה, השוטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
519. שיר השומר (כבר דועך כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
520. שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
521. שיר השומר (מקצות הגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
522. שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
523. שיר השומרים (מבוקר עד ערב)
524. שיר השורה (לחן זעירא) (הוי, ימים ולילות לא נספורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
525. שיר השורה (לחן נוביקוב) (הוי ימים ולילות לא נספורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
526. שיר השייט (עזבתי יבשת, גנים ופרחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
527. שיר השיכור (הראוני את הדרך לביתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
528. שיר השיכור (לפנים הייתי איש נכבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
529. שיר השיכור (לחן בראון) (הדרך נראית לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
530. שיר השיכור (לחן עממי רוסי) (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
531. שיר השירים (לחן נסימוב) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
532. שיר השירים אשר לשלמה (הנה הסתו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
533. שיר השירים אשר לשלמה (לחן מאיר בן יהודה) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
534. שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
535. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
536. שיר השירים לשיכורים (שימעו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
537. שיר השלושה (אנחנו יצאנו עם שחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
538. שיר השפופים (כי מיום בו נוצרתי)
539. שיר השפשיף (רק עוד שני כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
540. שיר השריון (משורינים ומהירים טנקינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
541. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
542. שיר התוצרת (פרי הארץ תוצרתה)
543. שיר התותחנים בבריגדה (לא כל אחד)
544. שיר התזמורת (כינור התרוננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
545. שיר התימניות (אש בוערת בעיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
546. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
547. שיר התעופה (בארצנו גבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
548. שיר ורקוד (שיר ורקוד ואל תנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
549. שיר חדווה (קומו נא זקן ונער)
550. שיר חובבי הטבע (חובב טבע זהו איש) קובץ להאזנה - בדף השיר
551. שיר חורב (שוב הדרכים נושאות דרומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
552. שיר חורף (בלילה אנה זה בני)
553. שיר חורף (גשמים יורדים, גשמים נוטפים)
554. שיר חורף (הוללו סופות הוללו)
555. שיר חייל קטון (סוס אביר לרכוב חנית עץ ביד)
556. שיר חיילי הביצות (מסביב צופיות עינינו)
557. שיר חלוצים (גם היום כתמול שלשום) קובץ להאזנה - בדף השיר
558. שיר חנוכה (היום פנה הערב רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
559. שיר חסיד (חסיד אני יצור שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
560. שיר ידעתי (לחן בראון) (שיר ידעתי שיר מזמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
561. שיר ידעתי (לחן ולבה) (שיר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
562. שיר ידעתי (לחן שלמה צפריר) (שיר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
563. שיר יום יומי לתלמידים (אך פקחת את עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
564. שיר יונים (שורו שורו לשמי השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
565. שיר יין (הבה נרימה ידיד כוסותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
566. שיר יין (כולי עמוס יגון וסבל)
567. שיר יין (כוס נישא רעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
568. שיר ילדים (השמש כאמש הועם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
569. שיר ילדים (כל היום טיילתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
570. שיר כ"ה השנים (מגבול צפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
571. שיר כביש הגבורה (הולמים פטישים) קובץ להאזנה - בדף השיר
572. שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
573. שיר כפור (מתרגם לא ידוע) (עם צאת כוכבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
574. שיר כפור (תרגום טשרניחובסקי) (עם ליל האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
575. שיר כפרי (ראו הערב ניצת) קובץ להאזנה - בדף השיר
576. שיר לאדמה (אור השמש אך יופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
577. שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
578. שיר לבניית הגדר הצפונית (עבדנו בגבול הצפוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
579. שיר לגן הירק (פעם יצא לרקוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
580. שיר לדודו (עלי נסים ונפלאות שקרונו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
581. שיר לוחמי מחתרת בכלא (שחור ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
582. שיר לוחמים וייטנאמי (קא סיאנג סיאנג) קובץ להאזנה - בדף השיר
583. שיר לחברת קדימה (מי זאת הנשקפה)
584. שיר לחופש (הידד מה נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
585. שיר לחמוטל (מה אוכלה חמוטל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
586. שיר לחנוכה (בואו בואו ילדים) תווים בדף השיר
587. שיר ליום הולדת (היום יום הולדת מה נעים וטוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
588. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
589. שיר ליום כלולות (יש דפים ביומן של הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
590. שיר ליום שבת (היום שבת היום שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
591. שיר ליוסי נוי (והנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
592. שיר ליורה (לחן בנימין עומר) (מי יודע מה יקרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
593. שיר ליורה (לחן עזרא גבאי) (מי יודע מה יקרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
594. שיר לכבוד הזמיר (שיר לכבוד הזמיר)
595. שיר לכותל (פרצנו דרך שער אריות) תווים בדף השיר
596. שיר לכת (האזינו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
597. שיר לכת (שא לרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
598. שיר לכת (שמאל שמאל שמאל ימין שמאל)
599. שיר לכת צבאי (כאן צעדנו צעדנו בימי קדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
600. שיר לכת של צ'אפאייב (השמים עב הקדירו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
601. שיר למולדת (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר
602. שיר למולדת (‏הוי ,אמא, זכרי ושמרי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
603. שיר למולדת (עלה, עמי, על אדמתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
604. שיר למורה (אם מורה הינו שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
605. שיר למורה (לבית הספר הילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
606. שיר למחר (שירו נא שירת הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
607. שיר למלח (גל אל גל קוצף בצחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
608. שיר למפלגה (שלום ואחווה נישאים על דגלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
609. שיר למשמרת (בעוז [?] שירתנו מושרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
610. שיר למשמרת (עת בארץ ניצנים ינצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
611. שיר לנוער בכפרים (מן האוהל שיר יריע) תווים בדף השיר
612. שיר לנטע (בוקר שבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
613. שיר לנמל (שחף צורח סער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
614. שיר לעולה (לחן אדל) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
615. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
616. שיר לעמק (שיר לעמק שיר להר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
617. שיר לעמק (לחן דגנית) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
618. שיר לעמק (לחן זעירא) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
619. שיר לפלחה (שיר לפלחה שיר נשירה) תווים בדף השיר
620. שיר לפסח (מעבדות גו ולב) תווים בדף השיר
621. שיר לצבר (צמח פלא שם צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
622. שיר לצעידה (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
623. שיר לקיבוץ בנגב (שם הרחק הרחק בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
624. שיר לקרן הקיימת (ביום שישי אל בית הספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
625. שיר לשבת (חיש חולפים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
626. שיר לשמש (שמש שמש היגלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
627. שיר לתעודה (הוי הביטו התבוננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
628. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
629. שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
630. שיר מגיני מסדה (הסופה מה משתוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר
631. שיר מוכר הכופתאות (תרגום לוינסון) (לא אדם אחד אכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
632. שיר מוכר הסברס (מי רוצה לטעום) קובץ להאזנה - בדף השיר
633. שיר מוכר העוגות (כעכים חמים הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
634. שיר מולדת (אם תרצו אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
635. שיר מזמור לפנסיונר (מאז כי עטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
636. שיר מזמור לפרטיזנית (קור עולה מתוך הליל)
637. שיר מזמור על מקי סכינאי (כלב מים לו שיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
638. שיר מחול (אביב בלב זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
639. שיר מחול (יד אל יד הזמר רן) קובץ להאזנה - בדף השיר
640. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
641. שיר מחול לילדי עין חרוד (באחו כל ציץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
642. שיר מחוסר העבודה (בבוקר בערב) תווים בדף השיר
643. שיר מחמר הגמלים (גמל גמלי, עמל עמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
644. שיר מחנה בן שמן (החוגים והלגיון התאחדו יחדיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
645. שיר מחנות הריכוז (עגומה הביצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
646. שיר מים (שורו שורו בני הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
647. שיר מלחי בית"ר (קדימה גדודי מלחים לבית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
648. שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
649. שיר מלחים (למה בוכה את ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
650. שיר מעפילים (שטה אנייה בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
651. שיר מעפילים (לחן נרדי) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
652. שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
653. שיר משמר הגבול (הכפר ישן הרים צופים מנגד) קובץ להאזנה - בדף השיר
654. שיר נודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
655. שיר נושאי הדגל (עלה השיר ועם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
656. שיר ניגרי (מה מר ניאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
657. שיר נשיר לאמא (שיר נשיר לאמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
658. שיר סובייטי (לא סיעות בני עורב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
659. שיר סיום (מתוך הצרצר והנמלים) (נבל שיר על עתיד מאיר) תווים בדף השיר
660. שיר סיום הגן (לחן ביק) (שלום לך, גננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
661. שיר סיום הגן (לחן לא ידוע) (שלום לך גננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
662. שיר סיירי גולני (לדרך חבריה קורץ המרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר
663. שיר סתווים (דולה דולה)
664. שיר סתיו (בבוא הסתיו לבי יתאו) קובץ להאזנה - בדף השיר
665. שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
666. שיר עבודה (לחן אנהלט) (עורו אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
667. שיר עוזרת הבית (סדרן סדרן הו למה למה) קובץ להאזנה - בדף השיר
668. שיר על הגיבורים (איך בשדה פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
669. שיר על לא כלום (היה ערב בשום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
670. שיר על נער שהלך (אמרו נא לי אמרו עצי היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
671. שיר על עץ (שיר על עץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
672. שיר על פרח (הו נערה כד על שכמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
673. שיר עם שוודי (פינת מולדתי היפה בתבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
674. שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
675. שיר עצמאות (על חירות עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
676. שיר ערב (בא השמש רגע היקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
677. שיר ערב (הנה קול צלצול נשמע)
678. שיר ערבי (בדמי הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
679. שיר ערבית (שיר ערבית נשמע מול זרמי נהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
680. שיר ערש (בא הלילה הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
681. שיר ערש (הירדמי ילדה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
682. שיר ערש (כבר כבה הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
683. שיר ערש (לאט לך, ציפורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
684. שיר ערש (לילה טוב, הירדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
685. שיר ערש (ממרומי שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
686. שיר ערש (מעשה מקדם)
687. שיר ערש (נום בני נום כבר נדם כל היקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
688. שיר ערש (נום נום בני היקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
689. שיר ערש (נומה בני אל בכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
690. שיר ערש (נומה ילדי ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
691. שיר ערש (נומה ילדי נום וגדל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
692. שיר ערש (נומה, ילד, נום נום נומה, ילד חן, שכב דום)
693. שיר ערש (נומי נומי די לנוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
694. שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
695. שיר ערש (נומי נומי נומי נים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
696. שיר ערש (נומי נומי נים ילדתי) תווים בדף השיר
697. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
698. שיר ערש (עץ צומח בגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
699. שיר ערש (רד השמש ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
700. שיר ערש (שכב ברוך עריסתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
701. שיר ערש (שן עצום עיניים)
702. שיר ערש (תחת ערש בני הרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
703. שיר ערש (לחן אפרים בן חיים) (שבי נא אמא על ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
704. שיר ערש (לחן גרינשפון) (משמים שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
705. שיר ערש (לחן זהבי) (הירדמי ילדה קטנטונת)
706. שיר ערש (לחן לא ידוע) (שבי נא אמא על ידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
707. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
708. שיר ערש (לחן נסימוב) (ערב בא והירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
709. שיר ערש (לחן עמירן) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
710. שיר ערש (לחן עממי ספרדי יהודי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
711. שיר ערש (לחן קרצ'בסקי) (משמים שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
712. שיר ערש (מתוך הצרצר והנמלים) (שוב עבר לו יום גדול) תווים בדף השיר
713. שיר ערש (נוסח לויטס) (רד הליל על תבל) תווים בדף השיר
714. שיר ערש (תרגום אברהם לוינסון) (עננים קודרים יזעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
715. שיר ערש (תרגום אוריאל אופק) (עננים שחורים ירוצו)
716. שיר ערש (תרגום משה בסוק) (דוהרים, דולקים עבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
717. שיר ערש (תרגום משה סחר) (עננים חולפים בשחק)
718. שיר ערש טורקי (כל תינוק הוא מיבב) קובץ להאזנה - בדף השיר
719. שיר ערש יהודי (לחן לא ידוע) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
720. שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
721. שיר ערש כפרי (נומה ילד חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
722. שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
723. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
724. שיר ערש לבובה (הסו כלב ודובון) קובץ להאזנה - בדף השיר
725. שיר ערש לבובה (נומי נומי נים)
726. שיר ערש לשליקט (שלי,שלי, שליקט) תווים בדף השיר
727. שיר ערש לתרזה (לחן בראון) (לילה לילה נום ננס) קובץ להאזנה - בדף השיר
728. שיר ערש לתרזה (לחן זעירא) (מהלך לו נום ננס) תווים בדף השיר
729. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
730. שיר ערש על הים (נומה בני אין לבכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
731. שיר ערש עתיק (נטה היום ואלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
732. שיר עשור (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
733. שיר עשור לישראל (עמוד העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
734. שיר פאר (שיר פאר לשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
735. שיר פועלים (אוי אוי ואבוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
736. שיר פורים (בחוץ גיל ורעש)
737. שיר פלוגה (אנו הולכים בשורה מלוכדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
738. שיר פסטיבל בוקרשט (באים הננו מקצות חלד)
739. שיר פרטיזנים (בדרך לא דרך ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
740. שיר פרידה (הנה בא זה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
741. שיר פרידה למנזר (עברו הימים חלפו בלי חזור) קובץ להאזנה - בדף השיר
742. שיר ציד (גח קרן השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
743. שיר צינה (עת גלי פיאצטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
744. שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
745. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
746. שיר קיסריה (להיות בני חורין נולדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
747. שיר קפריסין (אנו חותרים ועולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
748. שיר קפריסין (ברכה לך מולדת מעבר לתיל)
749. שיר רוכל היויו (אקרמנאה לומפפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
750. שיר רונו נא (קוֹרֵא הַזֶּמֶר לְרִקּוּדֵנוּ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
751. שיר רועה (על גבעה יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
752. שיר רועי (צאנה צאני לכנה רוצנה)
753. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
754. שיר רועים (הצהריים כבר הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
755. שיר רועים (רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
756. שיר ריקוד (כף ידך הושיטי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
757. שיר שבת (יום שישי וגם שבת הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
758. שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
759. שיר שלום (במרום כבר השמש עלינו האירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
760. שיר שלושת האחים (בראשית נסעו שלושה אחים)
761. שיר שלעתיד לבוא (מה יהיה עם ר' ישראל חסידנו)
762. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
763. שיר תהילה לבית הספר (לימוד זה דבר משכיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
764. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
765. שיר תל-חי (לחן גרינשפון) (חרמשים לכם מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
766. שיר תל-חי (לחן לא ידוע) (חרמשים לכם מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
767. שיר תפילה (אל רחום וחנון שמע תפילתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
768. שיר תקומה (שוב היום חורין הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
769. שירה הנוער (שירה, הנוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
770. שירה של מירה'לה (זר וסמוי מעין אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
771. שירו השיר (שירו השיר על תירוש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
772. שירו לאדוניי (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
773. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
774. שירו לאל (שירו לאל ספרו עלילותיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
775. שירו לה' שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
776. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
777. שירו נא (שירו נא היום)
778. שירו נא המשוררים (שירו נא המשוררים) קובץ להאזנה - בדף השיר
779. שירו פעם ועוד פעם (מה האבל והצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
780. שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
781. שירו שירו ברננה (שירו שירו ברננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
782. שירו שירו יחד (שירו שירו יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
783. שירו של מוק הקטן (קשה מנת חלקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
784. שירי לי נערה (שירי לי נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
785. שירי מחמוד (ואחד קהוה ברד תנין) קובץ להאזנה - בדף השיר
786. שירלי טמפל (שירלי טמפל קופצת ככה)
787. שירת אנשי החיל (ג'וני היה שם וג'ים החייל)
788. שירת אסיר (מכלאי מבור שבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
789. שירת בית הספר (בבית ספרנו לימודינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
790. שירת גשם (יושב מרום בשמיים)
791. שירת דבורה (שמעו מלכים, האזינו רוזנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
792. שירת האביב (שורו נא שורו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
793. שירת האהוב (על שפת ים סוער)
794. שירת הבוצרים (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
795. שירת הגליל (בלילה בסאון שנות עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
796. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
797. שירת הזמיר (העולם כולו תפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
798. שירת הזמיר (תוגת חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
799. שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
800. שירת החליל (עם צאת החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
801. שירת הטוחן (לנדוד, לנדוד, תשוקת טוחן) קובץ להאזנה - בדף השיר
802. שירת הכובש (אחים נעפילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
803. שירת הכפר (ישתפך ויזרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
804. שירת המטאטא (אוי מה רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
805. שירת הנודד (הי, ציוניוני הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
806. שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
807. שירת העיוור (שמעו לי, שמעו לי, אחי בני עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
808. שירת העמק (הוי בחור ממושבות יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
809. שירת הציפורים ביער (אל היער יצא יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
810. שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
811. שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
812. שירת השומר (הולם צעדי בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
813. שירת התקומה (עתה אחרי אלפי שני גלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
814. שירת חורף (היערה בני בחצות הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
815. שירת יתום (שם בגן שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
816. שירת לאה (הכו בתוף הכו בתוף הו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
817. שירת לילה (באפילה הם מתכנסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
818. שירת סתיו (מהר, אהה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
819. שירת עמל עולה אל על בגיל (שירת עמל עולה אל על בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
820. שירת ערש (בליל מנוחה ודומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
821. שירת ערש (נומה נומה נומה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
822. שירת ערש (לחן גרינשפון) (בליל מנוחה ודומיה) תווים בדף השיר
823. שירת קציר (אל גדול אתה ישענו)
824. שירת רועה (הי הי קום רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
825. שירת שומר (לחן לא ידוע) (מושבה נחה בעמק) תווים בדף השיר
826. שירת שומר (לחן שלמה רביץ) (מושבה נחה בעמק) תווים בדף השיר
827. שירתנו (לא שאננים וחוגגים) תווים בדף השיר
828. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
829. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
830. שישו ושמחו בשמחת חג (שישו ושמחו בשמחת חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
831. שישו ושמחו בשמחת תורה (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
832. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
833. שכב בני (שכב בני, אמך על מיטתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
834. שכב בני (שכב בני, שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
835. שכב הירדם (לחן לא ידוע) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
836. שכב הירדם (לחן עממי יידי 1) (שכב, הרדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
837. שכב הירדם (לחן עממי יידי 2) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
838. שכב הירדם (לחן עממי יידי 3) (שכב הירדם בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
839. שכב הירדם (לחן עממי יידי 4) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
840. שכב הירדם (לחן עממי יידי 5) (שכב הירדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
841. שכב הירדם (לחן קרצ'בסקי) (שכב, הירדם, בן לי יקיר) תווים בדף השיר
842. שכב והירדם (שכב והירדם, בן יקיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
843. שכבי נומי בובה יפה (לחן "משה בתיבה") (שכבי נומי בובה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
844. שכבי נומי בובה יפה (לחן לא ידוע) (שכבי נומי בובה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
845. שכנתי השחרחורת (ביום קיץ עם השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
846. שכרני נוף (שכרני נוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
847. שלוות נועם (שלוות נועם) קובץ להאזנה - בדף השיר
848. שלום (אני בבית פה יושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
849. שלום (לחן גרינשפון) (שלום שלום שלום אומר היום) תווים בדף השיר
850. שלום חברים (שלום חברים) קובץ להאזנה - בדף השיר
851. שלום חיפה האדמדומת (שלום שלום חיפה האדמדומת) קובץ להאזנה - בדף השיר
852. שלום ילדים (שלום ילדים שלום ילדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
853. שלום ילדים טובים (שלום ילדים טובים) קובץ להאזנה - בדף השיר
854. שלום כוכב הערב (שלום כוכב הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
855. שלום לבוא שבת (שלום לבוא שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
856. שלום לבית ספרנו (שלום שלום לבית ספרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
857. שלום לגן (גמרתי את הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
858. שלום ליער הירוק (שלום ליער הירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
859. שלום לך יום השביעי (שלום לך יום השביעי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
860. שלום לך קריית חמד (ערב במעגן) (ברון אחים פצחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
861. שלום לכפר מולדת (שלום עליך כפר מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
862. שלום מולדתי (נכון הגדוד ליום הפדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
863. שלום עירי נוחמה (נשיר ידידי מחר אלי קרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
864. שלום עליכם (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
865. שלום עליכם (לחן אהרונוביץ) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
866. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
867. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
868. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
869. שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
870. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
871. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
872. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
873. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
874. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
875. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
876. שלום עליכם (לחן עממי אשכנזי) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
877. שלום עליכם יהודי (שלום עליכם יהודי) תווים בדף השיר
878. שלומי אמוני אזרו גבורה (שלומי אמוני אזרו גבורה)
879. שלומיאל הגולם (שלומיאל הגולם קוראים לי)
880. שלוש נסיעות (נסעו לתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
881. שלוש עוגות (ל ל שלוש עוגות)
882. שלוש עוגות (לה לה שלוש עוגות)
883. שלוש עזים (שלוש עזים עזים שחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
884. שלושה גרמנים (שלושה גרמנים ואס ואס ואס) קובץ להאזנה - בדף השיר
885. שלושה דברים כבד אהוב (שלושה דברים כבד אהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
886. שלושה הם מרבי נחת (שלושה הם מרבי נחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
887. שלושה חתולים (שלושה חתולים שוחחו בינהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
888. שלושה חתולים (שלושה חתולים, חמודים עגולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
889. שלושה מתופפים (שלושה מתופפים חזרו מן המלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
890. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
891. שלחו רגל (לחן לא ידוע) (שלחו רגל, פצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר
892. שלחו רגל (לחן קלדרה) (שלחו רגל פצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
893. שלי (שלי הרשי לקרוא לך שלי)
894. שלי שלי קטנטונת (שלי שלי קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
895. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
896. שלי שלך (רק אנשים גאוותנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
897. שלכת (עמוק עמוק העצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
898. שם באחו (שם באחו אחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
899. שם באחו (לחן לא ידוע) (שם באחו שם באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
900. שם באחו (לחן עממי) (שם באחו שם באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
901. שם באחו על הגבע (שם באחו על הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
902. שם בארץ לימפופו (שם בארץ לימפופו) קובץ להאזנה - בדף השיר
903. שם בארצנו (שם בארצנו)
904. שם בגיא (שם בגיא שלו טיילתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
905. שם בגן (שם בגן שיחקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
906. שם בחורש עב (שם בחורש עב) תווים בדף השיר
907. שם בחורשה (שם בחורשה מעיין מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
908. שם ביער שם באחו (שם ביער שם באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
909. שם בלב הים (שתי עיני רואות הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
910. שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
911. שם במקום יבריקו הגלים (שם במקום יבריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
912. שם במקום יוריק (שם במקום יוריק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
913. שם בעיירה קטנה (שם בעיירה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
914. שם בעמק (שם בעמק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
915. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
916. שם הרחק ביער (שם בשדה לא הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
917. שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
918. שם ילדה קטנה צוחקת (רוח בחורשה חומקת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
919. שם ליד הגדר (שם ליד הגדר ליד התאנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
920. שם מעבר נהי הסער (מפרשנו לבן כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
921. שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
922. שם על יד הגבעה (שם על יד הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
923. שם על ראשי ההרים (שם על ראשי ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
924. שם על שפת הנחל (שם על שפת הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
925. שם ראיתי נערה אמה (לחן "שם בגיא") (שם ראיתי נערה אמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
926. שם ראיתי נערה אמה (לחן לא ידוע) (שם ראיתי נערה אמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
927. שם רחוק בהרים (שם רחוק רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
928. שם שועלים יש (בואי הנה, ילדתי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
929. שמאל (שמאל שמאל הרימו רגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
930. שמאל הירדן (לחן זעירא) (כעמוד שבתווך לגשר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
931. שמאל הירדן (לחן ליבשין) (כעמוד שבתווך לגשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
932. שמאל ימין (שמאל ימין נצעד ברגל) תווים בדף השיר
933. שמאל ימין (שמאל ימין קדימה בלב מאמין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
934. שמאל ימין (שמאל ימין שמאל ימין) קובץ להאזנה - בדף השיר
935. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
936. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
937. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
938. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
939. שמועות חדשות (שמועות חדשות)
940. שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
941. שמח (שמח שמח שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
942. שמחה גדולה לתימנים (שמחה גדולה לתימנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
943. שמחה לארצך (שמחה לארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
944. שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
945. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
946. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
947. שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
948. שמחו נא בשמחת התורה (שמחו נא שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
949. שמחו נא בשמחת יום השבת (שמחו נא שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
950. שמחו שישו כל בני עמנו (שמחו שישו כל בני עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
951. שמחות הציד (קול ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
952. שמחת תורה (היום היום לי חג תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
953. שמחת תורה (כל אשר נפשו טהורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
954. שמחת תורה (שמחת תורה לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
955. שמחת תורה (תרגום אילון ברניק) (היום שמחת תורה הוא לנו) תווים בדף השיר
956. שמחת תורה (תרגום לוינסון) (חג, ילדים, לבני עמנו)
957. שמחת תורה (תרגום קפלן) (שימחו אחים)
958. שמחתי (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
959. שמחתי באומרים לי (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
960. שמי הוא גרשון זק (שמי הוא גרשון זק) קובץ להאזנה - בדף השיר
961. שמי מולדת (שמי מולדת עטו זעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
962. שמן אדמה (שמן אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
963. שמע אנוש (שמע אנוש תורך הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
964. שמע בני עורה משנתך (שמע בני עורה משנתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
965. שמע נא יהודי זקן (שמע נא יהודי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
966. שמע נא עלם חמד (שמע נא עלם חמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
967. שמע רועמים כבר תופי ספרד (שמע רועמים כבר תופי ספרד)
968. שמעו אחים כלי זמר (הו שמעו אחים כלי זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
969. שמעו בנים סיפור קטן (שמעו בנים ספור קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
970. שמעו ילדים (שמעו ילדים נס גדול קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
971. שמעו כורמים האזינו יוגבים (שמעו כורמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
972. שמעו מלכים (שמעו מלכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
973. שמעו מעשה רבותי (שמעו מעשה רבותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
974. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
975. שמעו נא (שמעו נא מה קרה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
976. שמעו נא (שמעו נא שמעו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
977. שמעו נא חבריי (שמעו נא חבריי)
978. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
979. שמעי בתי (שמעי בתי אביך ידבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
980. שמעתי קול של פלג (שמעתי קול של פלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
981. שמרו שבתותיי (שימרו שבתותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
982. שמריני (אך הרגע הזה בלבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
983. שמרני מאש וממים (שמרני מאש וממים)
984. שמש אביב (שמש אביב בהרים זה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
985. שמש אור (שמש אור הענן חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
986. שמש אור זורחת לה (לחן לא ידוע - קלאסי) (שמש אור זורחת לה) תווים בדף השיר
987. שמש אור זורחת לה (לחן סמבורסקי) (שמש-אור זורחת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
988. שמש וגשם (לחן נרדי) (שמש וגשם כדכודים ולשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
989. שמש וגשם (לחן עמירן) (שמש וגשם כדכודים ולשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
990. שמש חם (שמש חם מאיר ביום) קובץ להאזנה - בדף השיר
991. שמש נחבא (שמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
992. שמש עולה (שמש עולה שם ברום)
993. שמש עולה ושוקעת (שמש עולה ושוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
994. שמש עלתה עם שחר (שמש עלתה עם שחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
995. שמש שוקע (שמש שוקע יעל ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
996. שמש שוקעת (שמש לאט לה שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
997. שמשון (לחן אידלזון) (כמנצח עם אויביו) קובץ להאזנה - בדף השיר
998. שמשון (לחן הנדל) (חושך סביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
999. שמשון בעזה (אחודה נא לכם חידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1000. שן (שן נפלה לי שן נשרה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1001. שנה חדשה (לחן נרדי) (הקיץ עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1002. שנה חדשה (לחן עמירן) (הקיץ עבר, החום הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1003. שנה טובה (רדי מרום שנה טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1004. שנה טובה (שנה טובה שנת שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1005. שנה טובה (תכלה שנה ואנחתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1006. שנה טובה (לחן אדל) (שנה הלכה שנה באה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1007. שנה טובה (לחן כהן-מלמד) (שנה הלכה שנה באה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1008. שנה טובה (לחן נרדי) (שנה הלכה, שנה באה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1009. שנה טובה ומבורכת (לאמי ולאבי)
1010. שנה טובה שנה טובה (שנה טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1011. שנה מהר נגמרת (שנה מהר נגמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1012. שנות ילדות (שנות הנוער שנות ילדות וטוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1013. שני אווזים (שני אווזים שני אווזים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1014. שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1015. שני אלונים (פעם על גדות הוואדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1016. שני חברים (היה היו שני חברים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1017. שני ליצנים (שני ליצנים רוקדים במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1018. שני מכתבים (על ניר לבן וצח כשלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1019. שני נשרים (על אלון גבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1020. שני סוסים (שני סוסים רצים מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1021. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1022. שני תל אביבים אנו (שני תל אביבים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1023. שניים סינים (שניים סינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1024. שנים תחלופנה (שנים תחלופנה ואף ימים יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1025. שנינו הגשר נבנה (שנינו הגשר נבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1026. שנינו מחכים (כבר חלף היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1027. שנת הלימודים כבר נגמרה (שנת הלימודים כבר נגמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1028. שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1029. שעון (לחן בראון) (שעון מתקתק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1030. שעון בן חיל (איזה שעון בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1031. שעון גדול (תרגום יצחק קצנלסון) (שעון גדול דופק בים-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1032. שעון גדול (תרגום פסח קפלן) (שעון גדול מכה: תיק תק תיק תק)
1033. שעונים גדולים (שעונים גדולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1034. שער (שֵׁר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1035. שער אל בנאת (שער אל בנאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1036. שער אש נדלק ברום (שער אש נדלק ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1037. שערורייה (כף סכין מזלג הרביצו בצלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1038. שערעלע (מחבר מילים לא ידוע) (תן יום אחד נשכח יומנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1039. שערעלע (נוסח אהרן אשמן) (בואו נא כל אח ורע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1040. שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1041. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1042. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1043. שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1044. שפך דם בעולם (שפך דם בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1045. שפע ברכות (שפע ברכות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1046. שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1047. שקדייה (שקדיה, שקדייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1048. שקוט, שתוק (שקוט, שתוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1049. שקט בבקשה (נוער טוהר חיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1050. שקט ככוב היה הלילה (שקט, ככוב היה הלילה)
1051. שקט שקט החנוכיה דולקת (לחן שטרנקלר) (שקט שקט החנוכיה דולקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1052. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1053. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1054. שקיעת שמש (עת השמש יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1055. שקעה חמה נפשי שקעה נפשי (לחן טוביה שלונסקי) (שקעה חמה שקעה נפשי)
1056. שקעה חמה שקעה נפשי (לחן לא ידוע) (שקעה חמה שקעה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1057. שר הממונה (שר הממונה גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
1058. שרוכי נעליים (מטייל ברנש צעיר)
1059. שרוכי נעליים (ראו נא ראו סחורתי)
1060. שרידי מחנות ההשמדה (בודדים, גלמודים)
1061. שרלוטה (שרלוטה שרלוטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1062. ששון ושמחה (Estas tierras) קובץ להאזנה - בדף השיר
1063. שתה לך יין טוקאי (שתה לך יין טוקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1064. שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1065. שתי בנות (בנות שתיים, בובותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1066. שתי ידיים לי קטנות (שתי ידיים לי קטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1067. שתי עיניה (שתי עיניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1068. שתיל קטן (שתיל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1069. שתילים במדבר באר שבע (במדבר הצהוב, הקרח) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: