השירים


1. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. הא לחמא עניא (לחן משה אוישר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
6. הא לך ידי (אין מועיל בצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. האביב (אביב פה)
8. האביב (עת שמש צוחקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. האביב בא לארצנו (האביב בא לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. האביב הגיע (האביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. האביב סביב מריע (לחן לוי תנאי) (האביב סביב מריע) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. האביב סביב מריע (לחן קפלן) (האביב סביב מריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. האגם החולם (צולל עמוק בתכול חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. האדון ברבור (האדון ברבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. האדם (אני חי, חי עים היקום)
17. האדם וכוכבו (כך אבא ז"ל) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. האדרת (אבא הלך אל הקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. האהבה (פה מעל לוהט ירח, הוא אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע1) (פרשה אווזה שתי הכנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע2) (פרשה אווזה שתי כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. האווזים (גי גע מי זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. האווזים (האווזים הולכים יחפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. האווזים (לחן לא ידוע) (שטים אווזים על פני המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. האווזים (לחן רבקה גוילי) (שטים אווזים על פני הפלג)
26. האוטו נוסע לתל-אביב מהר (האוטו נוסע לתל-אביב מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. האוטו שלנו (לחן רוסי) (האוטו שלנו גדול וירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. האוטו שלנו (לחן שוודי) (האוטו שלנו גדול וירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. האוניות עגנו במלטה (האניות עגנו במלטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. האוצר (ציף צף נערי) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. האזינו לקולנו (דון דון דון) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. האזינו נא חברה (האזינו נא חברה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. האח אסנת יפתי (האח אסנת יפתי)
35. האח נעים (האח נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. האח ערפילי הוד שאננים (האח ערפילי-הוד שאננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. האח ראשון לציון (האח ראשון לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. האחד במאי (לחן חתולי) (בעמק והר בגבע וגיא) תווים בדף השיר
39. האחד במאי (לחן משה ביק) (בעמק בהר בגבע בגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. האחשתרנים (אנחנו אחשתרנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. האיכר בניר (היום בהיר, איכר שר שיר) תווים בדף השיר
42. האיכר גר בכפר (האיכר גר בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. האיכר החרוץ (אני איכר, איכר חרוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. האיכר הקטן (שלום אבא שלום אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. האילן (אור ותכלת על ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. האינטרנציונל (קום התנערה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. האישה היא לא מלאך (רופאים, דוקטורים, פסיכיאטרים)
48. האל, העירה וראה (האל העירה וראה)
49. האלומות (ילדים נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. האלף בית (תרגום ברניק) (בכיריים אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. האלף בית (תרגום חזן) (בחדר צר אפל)
52. האם השלישית (אמהות שרות, אמהות שרות) תווים בדף השיר
53. האם והילד (כשאהיה לגבר, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. האמינה (המלקוש מתוק)
55. האמיני יום יבוא (היום אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. האמן לי יום יבוא (היום חבוב אתה בשבי)
57. האמנם (האמנם לא אקצור) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. האמת מאירה לעד (האמת מאירה לעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. האנייה (אנייה נפלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. האנייה (לאן את נחפזת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. האנקור (לחן אדל) (על הגדר קפץ אנקור) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. האנקור (לחן סתר) (על הגדר קפץ אנקור) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. האנקורים (בוקר בוקר אל פתחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. האסיף (מה הבשילו גן וכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. האף חשוב (לפני הולך האף) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. האפיפיור והסולטן (האפיפיור אדם קדוש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. האר האור לנו (האר האור לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. הארוך השמן והגוץ (אומרים שעוגנת ספינה בבומביי)
70. האריה המסולסל (הלך האריה לספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. האשכול (ויישאוהו על המוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. הבאים ישרש (הבאים ישרש יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. הבאנו שלום עליכם (הבאנו שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. הבאנו שלום עליכם (לחן שני) (הבאנו שלום שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. הבאת העומר (השמש במערב יורדת, שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. הבגדדי (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. הבה ונתפייסה (נוסח "המטאטא") (הבה ונתפייסה הן קומוניסטים אנו)
78. הבה ונתפייסה (נוסח "עלי כינור") (הבה ונתפייסה היה חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. הבה ונתפייסה (נוסחים עממיים) (הבה ונתפייסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. הבה ונתפייסה (תרגום לוינסון) (הבה ונתפייסה נתפייסה תה-מיחם נשתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. הבה יחד יחד כולנו (הבה יחד יחד כולנו)
82. הבה כולנו (הבה כולנו כולנו ביחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. הבה כולנו ביחד (הבה כולנו ביחד ביחד)
84. הבה לי הנער ספל (הבה לי הנער ספל) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. הבה נגילה (עמנואל הרוסי) (עז גדולה כמו גדי רוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. הבה נזמרה (הבה נזמרה יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. הבה נטיילה שולה (הבה נטיילה שולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. הבה נצא במחול (הבה נצא במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. הבה נקבלה פני אורחינו (הבה נקבלה פני אורחינו)
91. הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. הבה נריעה לאל מושיע (הבה נריעה לאל מושיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. הבה נשיר בצליל ובגיל (הבה נשיר בצליל ובגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. הבה נתחדשה (הבה נתחדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. הבה נתלכד כולנו יהודים (הבה נתלכד כולנו יהודים)
97. הבה נתפייסה (הבה נתפייסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הבה פני הרבי (הבה פני הרבי נקבל) תווים בדף השיר
99. הבה שיר נשיר בכנען (הבה שיר נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. הבו בירה ונשירה (הבו בירה ונשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הבו זמר לעמל (הבו זמר לעמל) תווים בדף השיר
103. הבו זמר קול נרימה (הבו זמר קול נרימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. הבו יד לעמל (הבו יד לעמל כי צמא המפעל) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. הבובה והבובונת (הבובה הגדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. הבובה חולה (לחן אלוטין) (הבובה התקררה) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הבובה חולה (לחן ולבה) (הוי, הבובה התקררה) תווים בדף השיר
111. הבובה חולה (לחן נסימוב) (הבובה התקררה) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הבובה חולה (לחן סמבורסקי) (הבובה התקררה) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הבובה מכינרת (בובה שלי נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הבוצרים הולכים לכרם (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. הבחורים יבוא בכם הרוח (הבחורים יבוא בכם הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. הבחורים שלנו (לחן סמבורסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. הבחורים שלנו (לחן פוסטולסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. הבט לשמאל הבט לימין (הבט לשמאל הבט לימין) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. הבט משמים וראה (הבט משמים וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. הבטחה (עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. הבטנונית (ראו הביטו הזיקית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
123. הבי יין (כי הבשילו אשכולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הבי לי שקט מעט נערה (הבי לי שקט מעט נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. הביטו וראו הגדי הלבן (הביטו וראו הגדי הלבן) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הביטו מה נקי בחדר (הביטו מה נקי בחדר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. הביטי אליי (הביטי הביטי הביטי אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הבית (ייכון הבית לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. הבית הדואג (לחן לא ידוע 1) (הגשם יורד יורד מאתמול) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הבית הדואג (לחן לא ידוע 2) (גשם יורד יורד מתמול) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הבית שלכם הוא כאן (ומדוע יש עצב)
132. הבית"רייה (פה במקום אבותיי בימים קדמונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. הביתה (אל ביתי אחזור) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הביתה (הביתה ילדים הביתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. הביתה (הר ועמק ואדי פרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. הביתה בשמחה רבה (הביתה בשמחה רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הבנאים (תוק תוק תוק תוק תוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. הבציר (מלאו מלאו הסלים מלאו מלא בענבים)
142. הבצל (פה בצל שם בצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הברד (משמים רד-רד-רד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
144. הברווזים (הברווזים השמנמנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הברז של הבית-סוהר (הברז של הבית סוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
146. הברית (אהבת ברית כרתנו בינינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הברכות (התדעו, חביבי, את כל הברכות?)
148. הגביע הוא שלנו (הגביע הוא שלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. הגד אחא (הגד אחא)
150. הגדודנים (היו ימים של תכלת ברקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. הגדי (גדי מה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. הגדי המתהדר (לחן כהן-שנוק) (עמד הגדי לפני הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. הגיברת עליזה מטיילת ברחוב (הגיברת עליזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. הגידה לי שאהבה נפשי (הגידה לי שאהבה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. הגידו חבריא מדוע (הגידו חבריא מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
157. הגידו לי (הגידו לי איכה אשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. הגידי ילדתי (הגידי ילדתי מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. הגידי לי שמך (הגידי לי שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. הגינה (קהל גננים טובים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. הגיעה העת (הגיעה העת) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. הג'יפ (הי הבט נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. הג'יפ שלי (לי יש ג'יפ כזה חמוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. הגליל ברית חיינו (הי גליל גלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. הגליל הוא שיר (הכרמל הוא הר) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. הגלילה (הגלילה הגלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. הגלילה (ועתה אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. הגלעדה (הגלעדה אל החורן) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. הגמד החכם (גמד אחד למד ולמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. הגמל (האם הסתכלת איך) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. הגמל (ציל ציל ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
173. הגמל (נוסח אשמן) (הגמל ראשו יישא אל על) תווים בדף השיר
174. הגמל (נוסח קוזובסקי) (הולך הגמל, פוסע לנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. הגמל המעופף (ליריד המזרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. הגמלת (גמלת פוסעת לאורך החוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. הגנביא בבית רבנו (הגנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. הגנן הקטן (לחן לא ידוע) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. הגננת ניצה (הגננת ניצה היא בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. הגנרל המקסיקני קסטנייטס (הגנרל המקסיקני קסטנייטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. הגנרל התימני (בשוק בצד) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. הגרלה (הגרלה הגרלה מגרילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. הגרלה (הגרלה, הגרלה, הגרלה)
186. הגשם (גשם גשם בא סוף סוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. הגשם (שר הדרור: קר לי קר) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. הגשם והילד (הו פתח נא לי ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
190. הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. הד (לחן ברנע) (זכור אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. הד (לחן סולודר) (זכור אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. הד הרים (הד הרים ענה לכול בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. הד התבור (עליזים הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. הד מדברי (זה לחמי וזה מימי) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. הדב והסנאי (דב שמן, זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. הדבורה (בגן פרח הורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. הדבורה (על סף הכוורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. הדגים (הדגים בעלי סנפירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. הדגל (לבן ותכלת הוא דגלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. הדוב הישן (בוא נא דוד ראה נא דוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
202. הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. הדוב והדבורים (מי אנחנו זום זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
204. הדובדבן פורח (הדובדבן פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
205. הדובים (בו בו בו בו בו בו בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. הדוגרת (הנה אמא הדוגרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. הדוכיפת (מי זאת הגברת) תווים בדף השיר
208. הדור החדש דור התחייה (הדור החדש דור התחייה)
209. הדחליל (אני דחליל, שומר הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. הדחליל (לחן יצחק לוי) (אני דחליל שומר הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. הדיו בקסת (הדיו בקסת)
212. הדייג (הדייג פותח זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. הדייג המסכן (זה יום תמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. הדייג העליז (הדיג העליז מול תכול הרקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. הדייג הקטן (ראו אני דייג) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. הדליקו אורות (לחן זהבי) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. הדליקו נרות (הדליקו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. הדמעה (לפני אמי עמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. הדמעה (לחן גרינשפון) (לפני אמי עמדתי) תווים בדף השיר
223. הדמעה (לחן עממי ספרדי-יהודי) (לפני אמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. הדרור (דרורי דרורי נא אמורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. הדרך נראית לי כל כך ארוכה (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. הה חה הה (הב לי יד ונרקוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. הה עפרה (הה עפרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. ההד (האח יפית הד כה) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. ההד (חיטה זקופה עומדה כיער) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. ההדרים (ההדרים עודם פורחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. ההוצ'קס הוא כלי טוב (ההוצ'קס הוא כלי טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. ההרים ינומו (ההרים ינומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. ההרים ראשימו (ההרים ראשימו)
234. הו אחי וידידי (הו, אחי וידידי הנענה ונכלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. הו אל תוגה (הו אל תוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. הו אם תאבה אז לחורז נלך (הו אם תאבה אז לחורז נלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. הו ארץ מולדת (הו ארץ מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. הו ירוקה (הייתי אז ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. הו יתנופף נס יהודה (הו יתנופף נס יהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. הו לילות ירושלים (הו לילות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. הו סוזטה (הו סוזטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. הו צלצלו במצלתיים (הו צלצלו במצלתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. הו צמדים (הו צמדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. הו רוזיטה הלוהטת (הו רוזיטה הלוהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. הו שיטה פורחת (הו שיטה פורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. הו שיכורה אני (הו שיכורה אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
247. הו תפוח תפוח (הו תפוח תפוח הו תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
248. הוא דומה לתרנגול (הוא דומה לתרנגול) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. הוא והיא על הגג (מעפולה באנו הנה יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. הוא לא יום ולא לילה (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. הוא מת זה כבר (הוא מת זה כבר) תווים בדף השיר
252. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. הואילה (הואילה)
254. הוד שבת (שובי אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. הודו הודו (הודו הודו הודו) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. הודו לאדוניי פודה גאולים (הודו לאדוניי פודה גאולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
259. הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
260. הודי חמודי (זה הודי חמודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. הודיה (גשם שדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
262. הוואלס הראשון (רועד המיתר ומרעיד את הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. הווה מוכן (הווה מוכן, שומר)
264. הוי אחו אחו (הוי אחו אחו)
265. הוי אך נעים (הוי, אך נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. הוי אמא (הוי כמה צותה לי אימא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. הוי אמא אמא (הוי אמא אמא אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. הוי אמא קרה לי אסון (הוי אמא אמא אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. הוי אמא שלי (הורם עוגנה של הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. הוי ארצי מולדתי (לחן ולבה) (הוי, ארצי מולדתי) תווים בדף השיר
271. הוי ארצי מולדתי (לחן זהבי) (הוי, ארצי מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. הוי ארצי מולדתי (לחן מחט) (הוי ארצי מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. הוי ארצי מולדתי (לחן עלי הלפרין) (הוי ארצי מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. הוי את ארץ המולדת (הוי את ארץ המולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. הוי את ארץ הקדחת (הוי את ארץ הקדחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
276. הוי את ערבה (הוי, את ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. הוי דפוק פטישי (הוי דפוק פטישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. הוי הגידו לנו (הוי הגידו לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. הוי הפלמ"ח (הוי הפלמ"ח) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. הוי הקשיבו בית"רים (הוי הקשיבו בית"רים) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. הוי וולגה (הוי וולגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
282. הוי חבל (הוי חבל חבל חבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. הוי חוסי נא (הוי חוסי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
284. הוי חלוץ עיקש (הוי חלוץ חלוץ עיקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. הוי ירדן ירדן (הוי הוי ירדן ירדן הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. הוי כמה טוב (הוי כמה טוב להיות בהפועל)
288. הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. הוי ליבבתיני (הוי ליבבתיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. הוי מרים (הוי מרים הוי מרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
291. הוי נערה נחמדת (הוי נערה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. הוי סוסי (הופ סוסי אבירי) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. הוי עד מתי (הוי עד מתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
294. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
295. הוי ערש מולדת (הוי ערש מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. הוי פיצי פיצי (הוי פיצי פיצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. הוי קומי לך רעייתי (הוי קומי לך רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. הוי קורנסי (הוי קורנסי)
299. הוי רועה (הוי רועה קולך בשיר תנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. הוי רננו (הוי הוי רננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. הוי שדה ירוק (הוי שדה ירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. הוי שושנה (הוי שושנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. הוי תיו למידבאנה (הוי תיו למידבאנה)
304. הולכים אנחנו לשומרון (הולכים אנחנו לשומרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
305. הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. הולכת לה חיילת (הולכת לה חיילת) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. הוללו חוללו רוחות זעם (הוללו חוללו רוחות זעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
308. הומים רוחות (הומים רוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
309. הופ הופ הופ סוסי (הופ הופ הופ סוסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. הוצמך (קנו עניבות שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. הורה (אל הארץ בא חלוץ)
312. הורה (הבה נרקדה נא הורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. הורה (הבה נרקדה נא הורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. הורה (הבו יד גבות ישרו) קובץ להאזנה - בדף השיר
315. הורה (הבונים בחומה ההולכים אלי עמל)
316. הורה (הי הרמוניקה הרניני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
317. הורה (חולו מחול ההורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
318. הורה (כל סלע כל רגב)
319. הורה (נטה חבר השכם הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. הורה (עלי שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. הורה (ליום הנמל) (ישתבר ויתרומם) תווים בדף השיר
322. הורה [הך ברגל] (לחן לברי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. הורה [הך ברגל] (לחן נרדי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
324. הורה אגדתי (השמחה בלב יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. הורה אור (מה לנו דמי ועצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. הורה אילת (שיירה פונה אילתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. הורה אין דבר (לחן ברומברג) (הגבר הגבר האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. הורה אין דבר (לחן נרדי) (הגבר הגבר האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. הורה אש (קומו נא צאו נא והבעירו) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. הורה אש תוקד (שיר נשירה בהילולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. הורה בלהט קובץ להאזנה - בדף השיר
332. הורה בנכר (אל עצבת, בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
333. הורה גלילית (הורה גלילית סוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. הורה דברת (הבו יין הבו זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. הורה דקל (כסירה אל חוף חותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
336. הורה הגלילה (קומה בואה הגלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. הורה הסופה (רוח רוח רוח חול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. הורה הרים (לשדות אבואה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
339. הורה התזכורה (התזכורה התזכורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. הורה חדשה (עד שחר פה נלחשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. הורה חיילית (השתלבו כבר הידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. הורה חסידית (עוד נרקודה נעלוזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. הורה חסידית ארצי-ישראלית () קובץ להאזנה - בדף השיר
345. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
346. הורה יחדיו (הי, הציתו השלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. הורה כאן (היש עוד אש בנפש?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
348. הורה כינרת (כחולה היא הכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. הורה ל"ג בעומר (רדו לנגב יא שבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. הורה להקות (הקרה זה ברכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. הורה לעבודה (לעבודה להגנה לקיבוץ להכשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
353. הורה מולדת (הורה הורה את הכול לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
354. הורה מזרע (הורה מזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. הורה מלחים (האח מלחים האח ספנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. הורה מלכדת (טירי דירי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. הורה ממטרה (רון קילוח בצינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
359. הורה משמר העמק קובץ להאזנה - בדף השיר
360. הורה משמרות (דרכנו היחידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. הורה נגב (הוי ענק) קובץ להאזנה - בדף השיר
362. הורה נגב (הורה הורה ברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. הורה נהלל (משתמט אני הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. הורה נהלל (נוסח עמנואל הרוסי) (לילה לילה עת יגיח)
365. הורה נוגה תווים בדף השיר
366. הורה נען (מה שמחה ומה הסאן)
367. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. הורה נתגבר (אם קשה לפרקים קצת הדרך) תווים בדף השיר
369. הורה סוערת (הורה סוערת הורה בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. הורה סוערת (לא ללימודים הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. הורה ערב (דש אני זורע) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. הורה פלמ"ח (לארצנו בא אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. הורה שישים (בואו, בואו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
375. הורה של "שמן" (איזה פלא איזה פלא)
376. הורה שלהבת (במדבר משתולל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. הורה שלישייה (שניים רעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
378. הורה שפיים (ראו אנחנו בני שפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. הורה תלם (ארץ, ארץ זו מורשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
380. הורסי הורסי אל תבכה (הורסי הורסי אל תבכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
382. הורתנו כסופה תגבר (הורתנו כסופה תגבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. הושט היד (הושט היד וקרא לאח) קובץ להאזנה - בדף השיר
384. הושיטי לי ידך (תן לי את ידך) קובץ להאזנה - בדף השיר
385. הזורע (על יד הנחל טרקטור זחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
386. הזורעים (החורשים חורשים בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
387. הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
388. הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
390. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
391. הזכרה בגן שמואל (אהה לצרה)
392. הזמיר (הזמיר בא מארצות חום)
393. הזמיר (הזמיר, הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
394. הזמנה להורה (מעגל הנה נסגורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. הזקן (כשלראשונה זקן צמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. הזקן רק ייתן פקודה (מסביבנו משטמה גועשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. הזרקור (בלילה יש עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. החבצלת (שמש קיץ עוד לוהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
399. החבצלת בשרון (החבצלת בשרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. החגב והנמלה (חגב עליז שעף ורן בקיץ שם בגן)
401. החוגא (אך יעור ביום)
402. החוגיסט (לכל אדם יש איזה קו של דמות או אופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. החופש (חופש, חופש כבר ניתן)
405. החופש הגדול (מה לי ספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. החופש תם (ושוב נראה הסתיו יורד כחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
407. החוצפה מותרת (לארצנו אל תלעג) קובץ להאזנה - בדף השיר
408. החורנה (החורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. החורף הגיע (החורף הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. החטיבה מחכה (החטיבה ניצבת)
411. החייל האלמוני (גל אבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. החייל זקוק לקצת מזל (החייל זקוק לקצת מזל) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. החייל לא ישכח (נשכח כינויים של קרבות שהיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. החייל נפתלי (שנפתלי חייל מוצלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. החילזון (אל נא, אל נא תמהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
416. החיש קיבוץ (החיש קיבוץ)
417. החלום נשאני (החלום נשאני ציונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. החלוצים (החלוצים ביד חרוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
419. החלוצים והשומרים (החלוצים והשומרים)
420. החליל (החליל הוא פשוט ועדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
421. החליל (חליל קטן אבא נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
422. החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. החמה החלה לחמם (החמה החלה לחמם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
424. החמה מעל שלחה קרניה (החמה מעל שלחה קרניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. החמור (היה היה חמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. החמורה ברחה (לחן לא ידוע) (היה הייתה חמורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
427. החמורה ברחה (לחן עממי אנגלי) (החמורה ברחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. החמורים (חמור גדול נוער בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
429. החמציץ (חדל הגשם, יום בהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
430. החנוכה הראשונה (מארץ יוון נשלחו חיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
431. החצוצרה (ט-טרר-טרר ט-ט-ט) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. החרגול (על גבעול מטפס לו החרגול) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. החרגול מצטער (לאדון חרגול)
434. החריש (את אתי מחרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
435. החשמונאים הקטנים (חשמונאים בני חיל אנו) תווים בדף השיר
436. החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
437. החתול (החתול הולך בנחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
438. החתול והעכבר (עכבר עכבר הישמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
439. החתול על הגג (בבקתה על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
440. החתלתולה (לחן לא ידוע 1) (חתלתולה יש בבית לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
441. החתלתולה (לחן לא ידוע 2) (חתלתולה יש בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
442. החתלתולה (לחן שטרנקלר) (חתלתולה יש לנו בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
443. הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
444. הט אזנך הקשבת (לי לי לי אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
445. הטוחן הזקן (ימים חלפו, שנים נקפו)
446. הטוחן העליז (על פלג זך) קובץ להאזנה - בדף השיר
447. הטיול (עם השחר הקיצונו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
448. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
449. הטלה (לחן יעקבי) (הידעתם טלה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
450. הטלה (לחן עממי רוסי) (הידעתם טלה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
451. הטנדר נוסע (הדרך כה רחוק רחוק ומשתרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
452. הטרמפ (הנה אנחנו מחכים לטרמפ הפעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
453. הי בריקו (הי בריקו בריקו בריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
454. הי גדיים (הי גדיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
455. הי דז'אנקויה (כשנוסעים לסבסטופול) קובץ להאזנה - בדף השיר
456. הי דלייה (הי דלייה דלייה חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
457. הי הו (הי הו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
458. הי החופש (הי החופש) קובץ להאזנה - בדף השיר
459. הי הרמוניקה (הי הרמוניקה נגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
460. הי יחד (הי יחד הי יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
461. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
462. הי נרקודה (קלו קלו רגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
463. הי עלמות (עלמות עלמות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
464. הי קברניט (הי קברניט) קובץ להאזנה - בדף השיר
465. הי רחוב (הי רחוב ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
466. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
467. היא יצאה (היא יצאה אל המרפסת) קובץ להאזנה - בדף השיר
468. היא עזבה בית אבא ואמא (היא עזבה בית אבא ואמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
469. היא עמדה בחלון (היא עמדה בחלון והביטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
470. היא תבוא (היא תבוא בלי פיג'מה) קובץ להאזנה - בדף השיר
471. היאור (על המים, על היאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
472. היאספו עדרי צאן (היאספו עדרי צאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
473. היד (נוחי, נוחי, יד אוהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
474. הידד הגיעה עת אביב (לחן אדל) (הידד הגיעה עת אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
475. הידד הגיעה עת אביב (לחן ורד) (הידד הגיעה עת אביב) תווים בדף השיר
476. הידד הידד שוטרים עברים (הידד הידד שוטרים עברים)
477. הידד הרי הגליל (שחר יחץ שיאי חרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
478. הידיים העובדות (ראיתיכן בעמק ובהרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
479. הידיים הקטנות (הידיים הקטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
480. הידיים על הכתפיים (הידיים על הכתפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
481. הידעו הדמעות (הידעו הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
482. הידעת השמעת (הידעת השמעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
483. היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
484. היה גמל ערבה (היה גמל ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
485. היה האביב (היה האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
486. היה היה איכר זקן בזמרין (היה היה איכר זקן בזמרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
487. היה היה בשדה רועה (היה היה בשדה רועה) תווים בדף השיר
488. היה היה חכם (היה היה חכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
489. היה היה טוחן עליז (היה היה טוחן עליז)
490. היה היה ילד קטן (היה היה ילד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
491. היה היה כפר (היה היה כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
492. היה היה מיתר (היה היה ברוך קסם רון) קובץ להאזנה - בדף השיר
493. היה היה מעשה (היה היה מעשה) תווים בדף השיר
494. היה היה ענק (היה היה ענק איום) קובץ להאזנה - בדף השיר
495. היה היה פלמ"חניק (היה היה פלמ"חניק) קובץ להאזנה - בדף השיר
496. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
497. היה היו לי ימים טובים (הי היו לי ימים טובים) קובץ להאזנה - בדף השיר
498. היה הייתה שרה קטנה (היה הייתה שרה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
499. היה זה בליל ירח (היה זה בליל ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
500. היה זה יום אביב (היה זה יום אביב בהיר)
501. היה זה מזמן (היה זה מזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
502. היה זה נטשה בליל (היה זה נטשה בליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. היה זה שומר (היה זה שומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
504. היה לי עוף (היה לי עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
505. היה לנו שופר זהב (היה לנו שופר זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
506. היה מעשה אי פעם (היה מעשה אי פעם)
507. היהודי הנודד (מורדף ומודח) קובץ להאזנה - בדף השיר
508. היו זמנים (יבוא היום ועוד תשב אל מול האח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
509. היו ימים (איך אשכח אותך ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
510. היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
511. היו שומרים בקבוצה (היו שומרים בקבוצה)
512. היום אוצרות גשמים (היום אוצרות גשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
513. היום אכלנו חמיצה (גילה רינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
514. היום אנו כאן (כן היום אנו כאן)
515. היום אנחנו צועדים קדימה (שלום פינת נעורים נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
516. היום אני שר (היום אני שר לכוכב ולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
517. היום את חוגגת (היום את חוגגת) קובץ להאזנה - בדף השיר
518. היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
519. היום הרת עולם (היום הרת עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
520. היום יום הולדת (היום יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
521. היום יום שישי (היום יום שישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
522. היום לפנינו גדול (עם השחר אחא יצאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
523. היום נהיה לאחרים (היום נהיה לאחרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
524. היום עבר קצין מכר (היום עבר קצין מכר)
525. היום פורים הידד (היום פורים הידד) קובץ להאזנה - בדף השיר
526. היום פורים לנו (לחן גראד) (היום פורים לנו) תווים בדף השיר
527. היום פורים לנו (לחן גרינשפון) (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
528. היום פורים נחוגה (היום פורים נחוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
529. היום קיבלתי חום (היום היום היום קיבלתי חום) קובץ להאזנה - בדף השיר
530. היונים עפות (יונים עפות בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
531. היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
532. היורה (היורה היורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
533. היורה (היורה היורה היורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
534. היורה שמע נא (היורה שמע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
535. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
536. היטנות (במרחב הכפר גדלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
537. היי ארורה (היי ארורה)
538. היי ויווה (היי ויווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
539. היי תפוח (הי תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
540. היידי סיגרה (היידי סיגרה היידי גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
541. היין הוא משקה יקר מכסף (היין הוא משקה יקר מכסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
542. היית כזה (היית כזה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
543. הייתה צעירה בכינרת (הייתה צעירה בכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
544. היכון (בכרם בניר בעיר ובכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
545. היכון! (היכון היכון העם איתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
546. הילד בשדה חיטים (נאות אתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
547. הילד החולה (על יד הערש) קובץ להאזנה - בדף השיר
548. הילד החרוץ (ילד, ילד, בואה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
549. הילד והוורד (ורד ורד ורד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
550. הילד והנרקיס (לחן לא ידוע) (נרקיס, נרקיס, פרח חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
551. הילד והנרקיס (לחן נסימוב) (נרקיס נרקיס פרח חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
552. הילד והציפור (ציפורי היפה)
553. הילד והקשת (הנה הנה גשת בשמיים קשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
554. הילד ופרחו (ציץ נתנו לי ונטעתיהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
555. הילד רואה (הילד רואה)
556. הילדה בשדה (הילדה בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
557. הילדים (נחנו ילדים)
558. הילולים ואיחולים לארץ אבות (יפה נוף עיר משושי)
559. הילולת הביכורים (קול קורא מחצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
560. הים (שמים ומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
561. הים בתל-אביב (הים בתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
562. הימים חולפים (הימים חולפים שנה עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
563. הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
564. הינחם בן נעים (הינחם בן נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
565. היפופייה צ'אי צ'אי (היפופייה צ'אי צ'אי) קובץ להאזנה - בדף השיר
566. הירדן (על חופי ירדן ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
567. הירדן (לחן יוסף ירון) (הירדן מתלחש בלאט) קובץ להאזנה - בדף השיר
568. הירדן (לחן לא ידוע) (הירדן מתלחש בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר
569. הירח הצהוב (הירח הצהוב לטייל יצא ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
570. הירח משתפך אל תוך הים (הירח משתפך אל תוך הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
571. הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
572. היש כעוללי (לחן אידלזון) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
573. היש כעוללי (לחן סמבורסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
574. היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
575. היתה ארצי (לא עוד יצהל עדרי בגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
576. היתול (ידידי בא אל הכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
577. היתום (ערב נוצצים הכוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
578. היתום (תרגום חיים אריה חזן) (כוכבים אורם הגיהו)
579. הך ברגל (לחן גרינשפון) (הך ברגל מטה מעלה) תווים בדף השיר
580. הך ברגל (לחן לא ידוע) (הך ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
581. הך הך בתוף (הך הך בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
582. הך הך הך פטיש (הך הך) קובץ להאזנה - בדף השיר
583. הך הך פטישון (הך הך פטישון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
584. הך הך פטישי (הך הך פטישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
585. הך הפטיש (הך בפטיש וינופץ נא הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
586. הכבאים (הנה באים הכבאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
587. הכבשה (כבשה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
588. הכד (ראיתיך עם כד צמוד אל השפתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
589. הכד השבור (הלכה בדרך נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
590. הכדור (אוצה רוץ כדור מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
591. הכדור (הכדור למעלה עף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
592. הכדור (הנה ילד הנה רוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
593. הכדור אבד (כדור היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
594. הכדור המבולבל (הכדור המבולבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
595. הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר
596. הכה שאול באלפיו (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
597. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
598. הכוכב (לחן לא ידוע) (הגידה נא לי כוכב כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
599. הכוכב (לחן קטה יעקב) (הגידה נא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
600. הכושית והקוף (אצים רצים דחק ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
601. הכותל (ארץ צבי ברוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
602. הכל חולף עם הרוח (אם רבותי שירים לכם אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
603. הכל כשהיה (כרמלה בואי ואגלה לך רז) קובץ להאזנה - בדף השיר
604. הכל נראה לי כה טוב וקרוב (הכל נראה לי כה טוב וקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
605. הכלב (יום וליל אני שומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
606. הכלב השומר (הב הב הב) קובץ להאזנה - בדף השיר
607. הכלב נובח (הכלב נובח הישמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
608. הכניסיני - רומנס על משתמט (הכניסיני תחת כנפך)
609. הכניסיני (לחן אבידום) (הכניסיני תחת כנפך)
610. הכניסיני (לחן אידלזון) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
611. הכניסיני (לחן אלמן) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
612. הכניסיני (לחן אפרים בן-חיים) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
613. הכניסיני (לחן ישראל אלטר) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
614. הכניסיני (לחן עממי) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
615. הכניסיני (לחן פאול בן-חיים) (הכניסיני תחת כנפך)
616. הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
617. הכרזת חג (יבורך יבורך כל הבא) תווים בדף השיר
618. הכרם בסתיו (כרם כרם כרם מה העצב כך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
619. הכרמלה (נעלה מן הגולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
620. הכרמלה (נצא אלי מרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
621. הלאה הלאה (נצאה בשיר על שפתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
622. הלאה הלאה (בלחן אריה אריה) (נצאה בשיר על שפתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
623. הלהטוטנים (במישור לאורך גנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
624. הלוחם (הלוחם שנפל לא נפל) קובץ להאזנה - בדף השיר
625. הלוך הלכה החבריא (הלוך הלכה החבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
626. הלוך ילך ובכה (הלוך ילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
627. הלוך נלך במים (הלוך נלך במים) קובץ להאזנה - בדף השיר
628. הלוך תלך (הלוך תלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
629. הלחם קודם למוסר (אתם המתחסדים בשם שמיים)
630. הלטאה (ילד קטן ילד שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
631. הליבנה (בשדה בניר ליבנה צומח) קובץ להאזנה - בדף השיר
632. הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
633. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
634. הלילות שרים (הלילות שרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
635. הליצן (ליצן אני עליז יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
636. הליצנים (בים בים בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
637. הליצנים (לה-לה-לה אנחנו ליצנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
638. הלך דודי לרעות צאנו (הלך דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
639. הלך דייג למעיין (הלך דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
640. הלך נפש (היום הלך והחשיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
641. הלכה דוניה (הלכה דוניה למטבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
642. הלכתי לי ברחוב (הלכתי לי ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
643. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
644. הלכתי לי לשוח (נוסח ראש פינה ומנחמיה) (הלכתי לי לשוח חל חל חל חל חל) קובץ להאזנה - בדף השיר
645. הללו לגשם (לחורש ולזורע) קובץ להאזנה - בדף השיר
646. הללו לדבורה (הללו הודו יה כי הגדיל עשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
647. הללו שבת אחים (הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
648. הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
649. הללויה (הגיע עת אביב בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
650. הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
651. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
652. הללויה (הללויה עוד ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
653. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
654. הללויה (לחן הייס) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
655. הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
656. הללויה (לחן לא ידוע 1) (הללוהו הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
657. הללויה (לחן לא ידוע 2) (הללוהו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
658. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
659. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
660. הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
661. הללויה אמן (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
662. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
663. הללויה הללויה שבת אחים (הללויה הללויה שבת אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
664. הללויה מאפסיים (הללויה מאפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
665. הללויה שבחו לשמו (הללויה שבחו לשמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
666. הללי אלוהייך ציון (הללי אלוהייך ציון)
667. הם יצאו לשדות (הם יצאו לשדות בין ערביים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
668. הם לא ישברו אותנו (הם לא ישברו אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
669. המאושר (מה לי רכוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
670. המבדיל (לחן שלמה רביץ) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
671. המבדיל (לחן תימני) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
672. המבדיל בין קודש לחול (לחן אשכנזי + שיר מקומי) (המבדיל בין קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
673. המבדיל בין קודש לחול (לחן אשכנזי 1) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
674. המבדיל בין קודש לחול (לחן אשכנזי 2) (המבדיל בין קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
675. המבדיל בין קודש לחול (לחן בבלי) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
676. המבדיל בין קודש לחול (לחן לויטס) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
677. המבדיל בין קודש לחול (לחן ניסן כהן מלמד) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
678. המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 1) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
679. המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 2) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
680. המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 3) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
681. המבשלת (המבשלת המבשלת מה תבשלי לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
682. המגדל הראשון (בהרי בגלבוע חרון יעשן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
683. המגרפה (מגרפה הייתה במקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
684. המדורה (במגרש הרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר
685. המדורה (לחן לא ידוע 1) (ל"ג בעומר צאו מעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
686. המדורה (לחן לא ידוע 2) (ל"ג בעומר צאו מעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
687. המדורה (לחן נרדי) (ל"ג בעומר צאו מעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
688. המדיינים (המדיינים לוחצים את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
689. המו גלים (המו גלים)
690. המון צהל (המון צהל המון המה הריע) קובץ להאזנה - בדף השיר
691. המוסד חרוץ מאוד (המוסד חרוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
692. המורה אמר (המורה אמר עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
693. המורה לטבע והגברת רבקה (המורה לטבע והגברת רבקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
694. המחברת (מה רוגזת מה כועסת) קובץ להאזנה - בדף השיר
695. המחול (תן ידיים כה וכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
696. המחול במדבר (הט נא אוזן הוי אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
697. המחרשה (המחרשה היא אבן הראשה)
698. המחרשה (הקורנס נופל כבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
699. המחרשה (לחן הדסה שרמן) (הקרנס נופל כבד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
700. המחשבת חופשית (המחשבת חופשית ומי יגלנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
701. המטר (מי חופף ראשי עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
702. המטר (קר לי קר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
703. המטרונום (טה טה טה חביבנו מלצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
704. המכבים (המכבים היו גיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
705. המכבים הצעירים (המכבים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
706. המכונית (לחן גרינשפון) (קול מעמק קול מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
707. המכונית (לחן הופמן) (קול מעמק קול מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
708. המכונית (לחן נרדי) (קול מעמק ומהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
709. המכסה שמים בעבים (המכסה שמים בעבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
710. המכשפה (חנה'לה ילדה טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
711. המלחים (עת בשלום לחוף נגיע)
712. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
713. המנגן (שם מחוץ לכפר איש מסכן אין אונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
714. המנון ביה"ס ארלוזורוב, קריית חיים (בית ספרנו ארלוזורוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
715. המנון בני מצדה (עלי עלי שלהבת שלהבת אדומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
716. המנון ברית המועצות (רפובליקות חופש בברית לא מופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
717. המנון גדוד הבוקעים (מן הנגב הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
718. המנון גדוד מגני השפה (התדעו מי אנוכי?) קובץ להאזנה - בדף השיר
719. המנון ה"פושטים" (הוי הכרס זה דבר קדוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
720. המנון ה"קומקום" (יהודי, ידידי)
721. המנון ה-אי.טי.אס (חיילות גאה ורם ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
722. המנון הבריאות (צעד הנוער עז וקל) קובץ להאזנה - בדף השיר
723. המנון הגבעטרון (גבעטרון הן כך כונינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
724. המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
725. המנון הגימנסיה העברית לבנות בלודז' (כוחנו עוד לא תם) קובץ להאזנה - בדף השיר
726. המנון החוגיסטרון (רבים חשבו שמתנו)
727. המנון החי"ש (הפלוגה בסך צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
728. המנון החפרים (עזבנו בית אי שם במולדת)
729. המנון הטראסק (הנה באנו דרך פנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
730. המנון הכשרת מעוז (מרחוק מעוז צועדת)
731. המנון המחלקה המסייעת (אנחנו מחלקת סיוע)
732. המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
733. המנון המשוטט (נבוז לשאון העיר)
734. המנון הנוער בגטו (מזמורנו נמלא צער)
735. המנון הנוער במחתרת הגטו (שיר יש לנו)
736. המנון הנוער הדמוקרטי (נוער כל עם וארץ) (נוער כל עם וארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
737. המנון הנוער הדמוקרטי (צו שלום ילכדנו) (צו שלום ילכדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
738. המנון הנוער הדמוקרטי (רוח אחת תלכדנו) (רוח אחת תלכדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
739. המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
740. המנון הנוער היהודי (תרגום בנימין טנא) (מצעדנו רב בו צער)
741. המנון הנוער המרקסיסטי (צועדות פלוגות של הנוער המרקסיסטי) קובץ להאזנה - בדף השיר
742. המנון העופר (בעדת הצבאים)
743. המנון הפלמ"ח (לחן "הלוך הלכה החבריא") (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
744. המנון הפלמ"ח (לחן "סמרה הופ") (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
745. המנון הפלמ"ח (לחן זהבי) (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
746. המנון הצבא העברי (הבה נקום)
747. המנון הצופים (היה נכון למלא חובתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
748. המנון הראל (בשמך צעדנו לעיר הנצורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
749. המנון התנועה המאוחדת (אנחנו נולדנו לרצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
750. המנון ויצ"ו בולגריה (הידד הידד)
751. המנון חבר הקבוצות (טושטשו גבולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
752. המנון חדרה (חדרה, לבשי נא בגדי חמודות)
753. המנון חודש הארגון (מעמלים עד מתבגרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
754. המנון חטיבה שבע (צהלי ורוני חטיבה שבע)
755. המנון חיל האוויר (כה עלינו ממחתרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
756. המנון חיל הנוער (מכל ארבע רוחות ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
757. המנון חיפה (יפה נוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
758. המנון חמשת האותות (עת הנחנו ידינו ברטט) תווים בדף השיר
759. המנון ל"הפועל" (שירת המרד עולה מזדמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
760. המנון לבאר אורה (אור ירוק בוקע חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
761. המנון לבאר שבע (עיר מדבר חוגגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
762. המנון להקת אילן (היא תופיע, היא תופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
763. המנון להקת כרמל (להרים מדבר וים) קובץ להאזנה - בדף השיר
764. המנון לט"ו בשבט (שאו ברכה בני ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
765. המנון לט"ו בשבט (לחן אפרים בן-חיים) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
766. המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
767. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
768. המנון למשורר (לאן את צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
769. המנון לנמל תל-אביב (לחן גראד) (עלו עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
770. המנון לנמל תל-אביב (לחן לא ידוע) (עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
771. המנון לפרי הדר (שיר, שיר, שיר הדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
772. המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
773. המנון לקופסה (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
774. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
775. המנון מהעיר אל הכפר (בוקר, נוהרת שמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
776. המנון מפ"ם (כל אשר בלבם) קובץ להאזנה - בדף השיר
777. המנון מקווה (יש מקום בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
778. המנון משמר השרון (בראשית הייתה הקדחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
779. המנון נווה הקיץ (לנווה בבוא החופש) קובץ להאזנה - בדף השיר
780. המנון נטורי קרתא (אדושם הוא מלכנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
781. המנון סיירת חטיבה 9 (מן הכפר ומן הקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
782. המנון קלוסובה (מי לנו, מה לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
783. המנון קן ימייה (סיסמה יש לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
784. המנון תנועת "גורדוניה" (קומו אחים גורדונאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
785. המנון תנועת הבונים (נרימה את דגלנו)
786. המנוניאדה (God save the king)
787. המעפיל (הבערה התלקחה אדמת יה הזדעזעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
788. המעפיל (המשעול צר)
789. המעפיל החדש (אמא ראי שם בין השיחים)
790. המעפילים (אל ראש ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
791. המעפילים (לחן אידלזון) (אל ראש ההר)
792. המעפילים (לחן גרינשפון) (אל ראש ההר) תווים בדף השיר
793. המפרש (מי אני? רק מפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
794. המפרש (מפרש בודד מלבין באופק)
795. המצב בארץ הוא קשה (המצב בארץ הוא קשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
796. המצב קשה (המחסן סגור) קובץ להאזנה - בדף השיר
797. המקלחת (מי זה כאן הבכיין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
798. המקק (מקק שמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
799. המרדף אחר הנעורים (את סוסי המהיר שוב רתמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
800. המריאו האוזים (מביצה המריאו, מאפסי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
801. המרסייז (נלך בנים של המולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
802. המשוטים (מטה מעלה מעלה מטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
803. המשיח (לראשונה יבוא אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
804. המשיח מנהיגנו (המשיח מנהיגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
805. המשקה (אוקירך, משקה, ואכבדך) תווים בדף השיר
806. המת במלחמה (אט מצלצל פעמון ערב)
807. המתנדבים לספר (אפור אלמוני הוא גדודנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
808. הן אמרתי (הן אמרתי אמרתי אמרתי לך) תווים בדף השיר
809. הן אפשר (בשלכת נושב כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
810. הן הוא הבטיח לי (הן הוא הבטיח לי) תווים בדף השיר
811. הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
812. הן לזקן (אנו עוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
813. הן ליבנו (הן ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
814. הנאווה (הנאווה הנאווה השיבי אהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
815. הנאווה בבנות (הנאווה בבנות אנא האירי פנייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
816. הנבל בכינורות (הנבל בכינורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
817. הנגר הקטן (הנני אומן מהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
818. הנדנדה (כל היום הכלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
819. הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
820. הנה אנחנו שומרי התיל (הנה אנחנו שומרי התיל)
821. הנה אקח (הנה אקח)
822. הנה בא החופש (הנה בא כבר זמן החופש)
823. הנה בא היום (הנה בא היום לו קיווינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
824. הנה בא יום רע ומר (מאן ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
825. הנה ברכו (שיר המעלות הנה ברכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
826. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
827. הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
828. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
829. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
830. הנה הסתיו עבר (לחן לא ידוע) (הנה הסתיו עבר)
831. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
832. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
833. הנה זמיר (מבין עלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
834. הנה חיפושית (הנה חיפושית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
835. הנה ימים באים (הנה ימים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
836. הנה ככה הנה ככה (הנה ככה) קובץ להאזנה - בדף השיר
837. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) (הנה לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר
838. הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
839. הנה מה טוב (הנה מה טוב בין שיבולי קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
840. הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
841. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
842. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
843. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
844. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
845. הנה מה טוב (לחן עממי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
846. הנה נגמרה פרשת נדודינו (הנה נגמרה פרשת נדודינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
847. הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
848. הנהג היזהר (הנהג היזהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
849. הנהג שלנו חברמן (הנהג שלנו חברמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
850. הנודד (לחן אנגל) (נודד עני) תווים בדף השיר
851. הנודד (לחן צונזר) (נודד עני דופק פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
852. הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
853. הנחש (מהרו פה עמדו פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
854. הניגון עתיק הוא (הימים קצרים הם והעת עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
855. הניחי האקדח (היה היה בחור זריז) קובץ להאזנה - בדף השיר
856. הניפגש (מבט פוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר
857. הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
858. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
859. הניקיון (הכל בבית הספר חשוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
860. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
861. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
862. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
863. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
864. הנך יפה רעייתי (לחן כהן מלמד) (הינך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
865. הנך יפה רעייתי (לחן מינדלין) (הו, הנך יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
866. הננו חומה (הי, הי, הננו חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
867. הננו חסידים (הננו חסידים יראים) קובץ להאזנה - בדף השיר
868. הנני חסיד ותיק (הנני חסיד ותיק)
869. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
870. הנני מוכן ומזומן לקיים (הנני מוכן ומזומן לקיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
871. הנני קולע סלים (הנני קולע סלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
872. הנער ביער (משה הנער תועה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
873. הנער על הדולפין (בחלום תחפש את האושר) קובץ להאזנה - בדף השיר
874. הנערים הספנים (מול הסיפון הכוכבים זורחים דומם) קובץ להאזנה - בדף השיר
875. הנרות הדקיקים (הנרות הדקיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
876. הנרות הללו (הנרות הנרות)
877. הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
878. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
879. הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
880. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
881. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
882. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
883. הנרות הללו (לחן לא ידוע 4) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
884. הנרות הללו (לחן לא ידוע 5) (הנרות הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
885. הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
886. הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
887. הנרות הללו (לחן ניסן כהן מלמד 2) (הנרות, הנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
888. הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
889. הנרקיס (בוקר סתיו זה אך הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
890. הנרקיס (כוסית זהב זהב טהור) קובץ להאזנה - בדף השיר
891. הנרקיס (לפני שנים היה נרקיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
892. הנרקיס הבדד (נרקיס אחד, נאה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
893. הנרקיס מלך הביצה (לי פריחה לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
894. הנשרים (הנשרים לכם אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
895. הס דום (שיר מקומי) (הס דום אל תרימו קול) קובץ להאזנה - בדף השיר
896. הס דום (תרגום אילון-ברניק) (הס דום אל תשמיעו קול)
897. הס דום (תרגום לוינסון) (הס דום נא להישקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
898. הסבי עיניך מנגדי (הסבי עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר
899. הסביבון (סביבון סביבון סביבון סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
900. הסביבונים (ציל-ציל-ציל בפעמונים)
901. הסביבונים (צליל צליל צליל בפעמונים)
902. הסביון (סב סב סב יון יון יון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
903. הסבל (יתברך הרחמן)
904. הסבל (שלום לכם שלום שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
905. הסבתא בנגב (אני והסבתא ישבנו בצוותא) קובץ להאזנה - בדף השיר
906. הסבתא גיטל (הסבתא גיטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
907. הסדריות (__) קובץ להאזנה - בדף השיר
908. הסהר יתגא (הסהר יתגא) קובץ להאזנה - בדף השיר
909. הסו הסו (הסו הסו אל שאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
910. הסוכה (סוכה קטנה אבי בנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
911. הסירה מה יפה (הסירה מה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
912. הסירים על הקיר (הסירים על הקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
913. הסכת ושמע אחא (הסכת ושמע אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר
914. הסמבה רק הסמבה (כן אתמול ראיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
915. הסנאי (אחת שתיים שלוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
916. הסנה (הסנה בוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
917. הספינות (זכה התכלת ושלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
918. הספנים (באונייה קוראים לי דוב המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
919. הספר הלבן (אם ילבין ספרכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
920. הסקוטי (Mary Mary) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
921. הסתוונית (עננים כיסו שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
922. הסתכלו נא על הכביש (הסתכלו נא על הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
923. הסתת הזקן (שם מעבר לבית)
924. העבר אין (העבר אין)
925. העברת ידך (העברת ידך בליטוף מפוזר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
926. העגלון (לאן תיסע? לטחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
927. העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
928. העובדים החרוצים (לחן לא ידוע) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
929. העובדים החרוצים (לחן לוי-תנאי) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
930. העולים והשותלים (מי אלה העולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
931. העולם בחאקי (דן חביבי, גד חביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
932. העולם הוא כגן (העולם הוא כגן)
933. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
934. העורב מבשר חורף (קרע קרע קרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
935. העז (עיזה עיזה עיזתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
936. העז הקטנה (לי עז קטנה)
937. העיוור (עיוור אין עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
938. העיוור ובנו (עיוור עיוור אין עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
939. העיירה אוכלה (אחים העיירה אוכלה)
940. העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
941. העיניים אורנה אורנה (העיניים אורנה אורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
942. העיפרון הוא ברוגז (העיפרון הוא ברוגז) קובץ להאזנה - בדף השיר
943. העיקר הוא להעיז (העיקר הוא להעיז) קובץ להאזנה - בדף השיר
944. העלייה ירושליימה (אחד אחד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
945. העלמה (דום טוותה העלמה בפלך) תווים בדף השיר
946. העלמה והמוות (עצב שוכן בזרועות כרמינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
947. העלמה על העין (שאבי שאבי מן המעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
948. העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
949. הענן הגרגרן (לפתע פתאום) קובץ להאזנה - בדף השיר
950. העפרוני (מתרגם טשרניחובסקי) (אל דומי אל דום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
951. העפרוני (מתרגם יוסף אחאי) (קולך מה ירנין) קובץ להאזנה - בדף השיר
952. העץ והזמיר (שר לו חרש זמיר קט בין ענפי עץ תפוח)
953. העצלן (דוד הוא עצלן גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
954. הערב (מני רוכסי התל) קובץ להאזנה - בדף השיר
955. העת לכם אתם (העת לכם אתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
956. הפגישה (שוב נציג לכם הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
957. הפטיש דופק (השעה כבר שש ורבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
958. הפיות שנת פז עוממת (הפיות)
959. הפילוסוף (תרגום אילון-ברניק) (קרב הלום הפילוסוף) תווים בדף השיר
960. הפילוסוף (תרגום סילמן) (בוא הנה הפילוסוף) תווים בדף השיר
961. הפילוסוף (תרגום שלונסקי) (תא שמע, הפילוזוף)
962. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
963. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
964. הפלג (שמעתי המיית פלג)
965. הפלוגה (מי שיש לו שתי רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
966. הפלוגה במצעד (שירו חבריא רננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
967. הפלמ"חניק מחפש את המחר (הנה הערב כבר ירד על המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
968. הפסקה לארוחה (הפסקה לארוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
969. הפעמון (בדירתנו עומד שעון) קובץ להאזנה - בדף השיר
970. הפעמונית (כך פעמונית בגיא תרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
971. הפרג (אך יגיע ירח זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
972. הפרדס (בחורף בוקר חורף בוקר צח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
973. הפרה אוכלת (הפרה אוכלת תבן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
974. הפרוטה והירח (הביטי נא אל הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
975. הפרות ברפת (הפרות ברפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
976. הפרות הן אוכלות (הפרות הן אוכלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
977. הפרח הכחול (יצאתי לשדה)
978. הפרח הלבן (בסער וסופות בייסורי הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
979. הפרח לפרפר (לחן אפרת) (פרפר פרפר פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
980. הפרח לפרפר (לחן גרינשפון) (פרפר, פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
981. הפרח לפרפר (לחן נרדי) (פרפר, פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
982. הפרח לפרפר (לחן פינקהוף) (פרפר פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
983. הפרח מו-לי (פרח נוי עליז וצח) קובץ להאזנה - בדף השיר
984. הפרידה (מה קשה היא הפרידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
985. הפרידה (צו ניתן - אותה מזרחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
986. הפרסק (שם בכרם שם בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
987. הפרפר לפרח (לחן ולבה) (שלום לך פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
988. הפרפר לפרח (לחן נרדי) (שלום לך פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
989. הפשוש (פשוש זעיר צרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
990. הצאר ניקולאי (הצאר ניקוליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
991. הצב (בגן הירקות) קובץ להאזנה - בדף השיר
992. הצבוע (על ההר על הר גלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
993. הצבי הרכן קרניך (צבי הרכן קרניך) קובץ להאזנה - בדף השיר
994. הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
995. הצבר (הוי מה אמיץ הוא הצבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
996. הצהרה אני אמסורה (הצהרה אני אמסורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
997. הצועני נגן (הצועני שזוף העור) קובץ להאזנה - בדף השיר
998. הצוענים (אני שחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
999. הצופות במחנה (אנחנו הצופות כך הולכות לטייל)
1000. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1001. הציפור (אתמול פתחתי דלתי סוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1002. הציפור (בקר טוב, בקר טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1003. הציפור (ציפור קטנה עומדה על עץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1004. הציפור (ציפור קטנטונת קלה ויפה) תווים בדף השיר
1005. הציפור (תוך גני ציפור קטנה) תווים בדף השיר
1006. הציפור בכלוב (נפלת הוי ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1007. הציפור והילד (אנא ילד ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1008. הציפור והילד (לחן לא ידוע 2) (בן טיפס על עץ עבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1009. הציפור מעופפת (הציפור מעופפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1010. הציפורים (את הציפורים שמעו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1011. הציפורים ביער (הציפורים ביער)
1012. הציפורים ביער (הציפורים ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1013. הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1014. הציפורת (הציפורת סלסלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1015. הצעצועים משחקים (הפסנתר עצוב כי הוא עומד סגור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1016. הצפון שלנו (הצפון שלנו הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1017. הצפירה (הצפירה, הצפירה)
1018. הצפצפה (בלבלובה עומדת לה הצפצפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1019. הצפרדע (לצפרדע ארבע רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1020. הצפרדע (צפרדע צפרדע עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1021. הצפרדע (קוה-קוה-קוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1022. הצפרדע (שם בבריכה אתה שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1023. הצפרדעונת קוואקיה (לחן דאוס) (בביצה על קצה אייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1024. הצפרדעונת קוואקייה (לחן עומר) (בביצה על קצה אייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1025. הצפרדעים (הצפרדעים, הצפרדעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1026. הקדוש ברוך הוא נטע אילן (הקדוש-ברוך-הוא נטע אילן) תווים בדף השיר
1027. הקדושה (כעני על דלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1028. הקוזאקים (קוזקים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1029. הקומביין (הקומביין קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1030. הקונציון (הרי אני בחור שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1031. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1032. הקוצרים בשדות מולדת (הקוצרים בשדות מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1033. הקוקיה (עורו ישנים עורו) תווים בדף השיר
1034. הקוקייה (גברת ציפור הקוקייה)
1035. הקוקייה (קומו ישנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1036. הקוקייה (לחן נובקובסקי) (עורו בנים עורו) תווים בדף השיר
1037. הקושיא (בעולם קושיא נשאלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1038. הקושיא הנושנה (תרגום ברניק) (שואל עולם קושיא נושנה) תווים בדף השיר
1039. הקושיא הנושנה (תרגום לא ידוע) (הכל מקשים קושיה)
1040. הקטיף (הקטיף התחיל כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1041. הקטנטנה הסמיקה (הקטנטנה הסמיקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1042. הקטר (הקטר נושף עשן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1043. הקטר (לקטר בקול שאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1044. הקימונו מדינה (הקימונו מדינה)
1045. הקיפוד (יש לי מחט אין לי חוט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1046. הקיפוד (לחן יצחק לוי) (רצה הקיפוד עם מישהו לרקוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1047. הקיפוד (לחן רבינא) (רצה הקיפוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1048. הקיץ עבר (בואו רעיי הקיץ עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1049. הקיצו (הקיצו נא הקטנים)
1050. הקן הזה (טיפות שעות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1051. הקסם השחור (נוגה הלבנה ודולקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1052. הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1053. הקציר (החרמש נניף בקצב) תווים בדף השיר
1054. הקרב האחרון (רוח אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1055. הקרן הקיימת לישראל (לנו ארץ חמודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1056. הקשב נא לעצת חכם (הקשב-נא לעצת חכם) תווים בדף השיר
1057. הקשביה (הקשביה הקשביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1058. הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1059. הר סיני (הר סיני עשן לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1060. הרבה נשים (יש לנו שם בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1061. הרבי אלימלך (תרגום אילון-ברניק) (כשערך ר' אלימלך) תווים בדף השיר
1062. הרבי אלימלך (תרגום ברזין) (שב מגלותו רב מלך)
1063. הרגליים להרים (אל על העיניים נושאות מבט שמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1064. הרהורי לילה (ידעתי כי בכיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1065. הרוח (הרוח בא מקצה עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1066. הרוח (רוח רוח רוח קל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1067. הרוח המבשרת (אני הרוח קל כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1068. הרוח השובבה (בקול רעש ושאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1069. הרועה (הרועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1070. הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1071. הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1072. הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1073. הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1074. הרועה הגלילי (לחן בן-ברוך) (על ראש סלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1075. הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1076. הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1077. הרחמן (רבותיי מי עוד כמוני)
1078. הרחק במדבר (הרחק במדבר צומח לו תמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1079. הרחק הרחק (הרחק בלב האפריקנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1080. הרחק הרחק ביער (הרחק הרחק ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1081. הרחק הרחק ממרומים (הרחק הרחק ממרומים)
1082. הרי אני חסיד (הרי אני חסיד עליז ושמח)
1083. הרי יהודה (הרי יהודה התלולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1084. הרים הגבוהים ליעלים (הרים הגבוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1085. הריעו לאלף הספר (הריעו לאלף הספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1086. הרכבת (אכבה לי את הנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1087. הרכבת (הרכבת מקשקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1088. הרכבת (לקטר שני פנסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1089. הרכבת (רכבת ארוכה עוברת בסך) תווים בדף השיר
1090. הרכבת (לחן הופמן) (הרכבת מקשקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1091. הרכבת מתקרבת (הרכבת מתקרבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1092. הרמוניקה (רע טוב היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1093. הרנינו גויים (הרנינו גויים עמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1094. הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1095. הרעשן (לי רעשן ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1096. הרף מדאגה (הרף מדאגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1097. הרצל טרומפלדור וז'בוטינסקי (הרצל וטרומפלדור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1098. הרקפת (הרקפת הרקפת נרדמה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1099. הרקפת (הרקפת קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1100. הרקפת (לחן הנדל) (לא נרקיסים אף לא כלניות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1101. הרקפת (לחן נרדי) (הגידי צמח חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1102. הרקפת (לחן סטוצ'בסקי) (מתחת לסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1103. הרקפת (לחן עממי יידי) (מתחת לסלע צומחת לפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1104. הרשות (הרשות באמת נתונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1105. הרשי נא לי (הרשי נא לי ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1106. השבועה (אחים אחיות לעמל בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1107. השבועה (אנחנו אשר פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1108. השבועה (המנון פועלי ציון) (מתרגם לא ידוע) (ידינו למזרח בשבועה נרימה)
1109. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום גלב) (ידינו לצד מזרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1110. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום יוסף מזל) (מזרחה ידינו נישאה נישבעה)
1111. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום יצחק בן-צבי) (ידינו מזרחה נרים ונישבע)
1112. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) (ידינו מזרחה נרים ונשבענו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1113. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום פסח קפלן) (נרימה ידינו נישבע לאדוניי)
1114. השבועה (תרגום לא ידוע) (ידינו מזרחה נרים ונישבעה)
1115. השבת (ושמרו בני ישראל את השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1116. השבת האחרונה (זאת רק אומר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1117. השדות החרושים (השדות החרושים זרועים ומחרישים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1118. השדכנים (אצים, רצים, טסים, נצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1119. השה התועה (לחן הופמן) (לבין הרים תעה השה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1120. השה התועה (לחן שרה לוי) (לְבֵין הָרִים תָּעָה הַשֶּׂה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1121. השואבות (ליל כי אצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1122. השואבות (מן השממה, מן המדבר,) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1123. השומר הדתי (השומר הדתי יחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1124. השומר הצעיר (השומר הצעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1125. השועל (השועל הבא מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1126. השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1127. השועל והתרנגול (השועל הלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1128. השופר (תקעו הריעו בחודש) תווים בדף השיר
1129. השורה מה ארוכה (משל יותם) (השורה מה ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1130. השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1131. השושנה (לחן מראשון לציון) (על אם הדרך שמה מתגוללת)
1132. השושנה (לחן עיראקי) (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1133. השותפים (פזמון דואט) (באתי הנה מאוקראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1134. השחמחמונת (יום של קיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1135. השחפני (שלום לחיים אשר יקרו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1136. השחקים (השחקים כה בהירים)
1137. השחרור (לו נשב מול האש הבוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1138. השי לחפירה הגיעני (השי לחפירה הגיעני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1139. השיבולים פנימה (ראינו עמלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1140. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1141. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1142. השיבנו (לחן לבנדובסקי 2) (השיבנו אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1143. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1144. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1145. השיבני על כני (בזכות אברהם אהובך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1146. השיר לאדמה (לחן ג'וריני) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1147. השיר לאדמה (לחן זעירא) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1148. השיר לאדמה (לחן לא ידוע) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1149. השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1150. השיר לאדמה (לחן סמבורסקי) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1151. השיר לדור עולה (לחן אפרים בן-חיים) (השיר לדור עולה יורש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1152. השיר לדור עולה (לחן פוסטולסקי) (השיר לדור עולה יורש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1153. השיר לנח"ל (מי בולע דרכים לאורכן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1154. השיר לספרד (מיהו איזה הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1155. השכל ודעת לבד (השכל ודעת לבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1156. השלג הראשון (חושו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1157. השלולית (שלולית זוך)
1158. השלייגרים (אלפיים שנה חיכינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1159. השלכת (בא הנה רוח סתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1160. השמח בחלקו (יש לי יש ביזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1161. השמחה (הוי, בגינה ובגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1162. השמחה (שמחה את נוצרת בעדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1163. השמיימה (השמיימה בעוד רגע ימריא מטוסנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1164. השמיעו נא קול רננה (השמיעו נא קול רננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1165. השם-יתברך עץ שלח (השם-יתברך עץ שלח) תווים בדף השיר
1166. השמלה הסגולה (הבוקר יבוא הבוקר יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1167. השמעת את אשר קרה בקייטנה (השמעת השמעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1168. השמעת השמעת (השמעת השמעת)
1169. השמש בים שוקע (השמש לים שוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1170. השמש כבר נוטה למטה (השמש כבר נוטה)
1171. השנים שעברו (השנים שעברו בין אביב לענן) תווים בדף השיר
1172. השעון (יש לנו שעון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1173. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1174. השעון (לחן סמבורסקי) (שעון מתקתק בחול ובחג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1175. השעון עייף (טיק טיק טק אני עייף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1176. השעיני ראש (השעיני ראש, עצמי עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1177. השפן הקטן (השפן הקטן שכח לסגור הדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1178. השקד (מתחיל שקד פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1179. השקדיה (השמחה בגן רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1180. השקדיה (שקדיה צעירה חמודה ורכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1181. השקדייה (עם אור השחר, סוף אשמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1182. השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1183. השקדייה (לחן כוכבי) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1184. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1185. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) (השקיפה ממעון קדשך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1186. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1187. השרשרת (כיצד עושים שרשרת)
1188. התאהבתי בחייל (התאהבתי בחייל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1189. התאהבתי בך (התאהבתי בך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1190. התאספו הפרטיזנים (התאספו הפרטיזנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1191. התאספו פועלים מכל המקומות (התאספו פועלים מכל המקומות)
1192. התבואה בגורן (לחן ביק) (התבואה בגורן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1193. התבואה בגורן (לחן עממי) (התבואה בגורן) תווים בדף השיר
1194. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1195. התגייסנה בחורות (התגייסנה בחורות לאיי.טי.אס) קובץ להאזנה - בדף השיר
1196. התדע ילד (התדע ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1197. התדעו זאת הילדים (התדעו זאת הילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1198. התוף (בפינה מונח התוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1199. התור (בארץ הקדם תור תור תור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1200. התותחנים (בוערת אש לבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1201. התזכור? (התזכור עוד את ליל הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1202. התזמורת (בכינור דובה ודוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1203. התזמורת (התזמורת, התזמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1204. התחרבנת (התחרבנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1205. התישמע תפילתנו (התישמע תפילתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1206. התלהבות ורצון (בהתלהבות וברצון)
1207. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1208. התעני (רעד את) קובץ להאזנה - בדף השיר
1209. התפוחים אינם נופלים (שלח הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1210. התקדרו שמים (התקדרו שמים ושמש הסתתרה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1211. התקווה (אם גם קור קיפאון יפיץ החורף)
1212. התקציב והריבה (מעוז חיים קיבוץ הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1213. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1214. התרועה על הוולגה (רוב זמירות על הוולגה הושרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1215. התרמיל נעמוס על גבנו (התרמיל נעמוס על גבנו)
1216. התרנגול קורא בבוקר (התרנגול קורא בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1217. התרנגול שלי נפטר (התרנגול שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1218. התרנגולת והדג (מעבר לגדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1219. התרצו לדעת (התרצו לדעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1220. התשמעי (התשמעי צליל כסף) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: