השירים


1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. הפרפר לפרח (לחן נרדי) (שלום לך פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. הפרח לפרפר (לחן נרדי) (פרפר, פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. קן ציפור (לחן נרדי) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. הגידו לי (הגידו לי איכה אשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. הגינה (קהל גננים טובים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. שמש נחבא (שמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. פז כולה רז כולה (פז כולה, רז כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. בין הרים (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. פרוש כנפיך ערב (פרוש כנפיך ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. שלום עירי נוחמה (נשיר ידידי מחר אלי קרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. פזמורת חיילים (חברה לצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. בשדה ביער (בשדה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. חיילים היינו (חיילים היינו בלי מדים וסרט) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אגלי טל (אגלי טל ירעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. שיר הלגיונות (צבא, צבא, מה טובו אהליך!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. יהודים רוקדים (יד על שכם שימו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. שאי לך מולדת (ממרומי הר תבור וגלבוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. שיבת ציון (מה זאת עיני תראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. שירו נא המשוררים (שירו נא המשוררים) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. ערב בכפר (צללים ירדו נטו על גבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. ענה לי (ענה, כי קול השיר חולף עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. שועלים מייללים (שועלים מייללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. שיר השורה (לחן זעירא) (הוי, ימים ולילות לא נספורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. ציפורים ודובדבן (לחן נרדי) (ציץ, ציץ, צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. ציפור בגן (קול ציפור הוא על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. דב (לחן נרדי) (בא, בא - מי הבא?) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אילה (לחן נרדי) (אילה ועופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ציפורים ודבורה (לחן נרדי) (רדפוה, תפשוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. מאחורי השער (לחן ספרדי יהודי) (בת יונים הומיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. שה (לחן נרדי) (שיי, רעי, שה בן-כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מושי ותדי וצעצועיהם (אני שמי מושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. לכבוד שבת (לחן נרדי) (אמי יצאה אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. בגינת הירק (לא שבת ולא חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. כרכרי (הוי, כרכרי, בן-בדיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. המכונית (לחן נרדי) (קול מעמק ומהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ברכת המזון (לחן נרדי) (ברוך אל אשר ברא) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. היום יום שישי (היום יום שישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. ביום סגריר (אח, ביום סגריר) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. פרח של אור (הפעם נשירה על פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אז הזמר אזמרה (אז הזמר אזמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. סבלי הוולגה (על שפת וולגה הסוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. יום יבוא אחים (יום יבוא אחים, נחזורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. שם ילדה קטנה צוחקת (רוח בחורשה חומקת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. עוד אזכור (עוד אזכור יום סתיו שוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. ערבה פרשה כנפיים (ערבה פרשה כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. עם הליל ספינה מפלגת (עם הליל ספינה מפלגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. רוח רד מן ההרים (רוח רד מן ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. שם בלב הים (שתי עיני רואות הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. נשוטה נשוטה (נשוטה, נשוטה, החוף מתרחק לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. הזמיר (הזמיר, הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. חיטה זהובה (אשוח בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. אסירי סיביר (השמש שוקעת צוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. עגורים יפים (עגורים יפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. הוי את ערבה (הוי, את ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. אילת (בין הרים צורי האופל נערמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. סער הרשע (סער הרשע ייליל על ראשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. שיר ערש (ממרומי שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. זרמו גלים פלג זרום (לחן יידי) (זרמו גלים, פלג זרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. על השדות הרחבים (על השדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. אחד שבילנו (אחד שבילנו בתבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. מדוע כה קודרים ימי (מדוע כה קודרים ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. יום עובר וליל חומק (‏איזה רוח! רוח סער רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. תחת עץ ירוק (תחת עץ ירוק יושבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. מלאך אהבה (ציפור עומדת בודדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. המנון קלוסובה (מי לנו, מה לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. נטוף נטפה הדמעה (נטוף נטפה הדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) (ידינו מזרחה נרים ונשבענו) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. נדודים (לילה לילה אפן) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. המתנדבים לספר (אפור אלמוני הוא גדודנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. המעפילים (אל ראש ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. אנחנו (נבנה ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. בין גבולות (בין גבולות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. בין עופרת לעופרת (בגלעד שוטפים עינות המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. הידעו הדמעות (הידעו הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. המנון הפלמ"ח (לחן זהבי) (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הרכבת (אכבה לי את הנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. חיילים אלמונים (חיילים אלמונים הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
131. כלניות (לחן סמבורסקי) (הו פנו דרך, דרך לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. מחנה קיץ (במזרח זורח ורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. מלפפון ירוק (מלפפון צמח בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
138. עגבניה (הוי, הוי, הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
142. פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. פתחו את השער (לחן נרדי) (פתחו את השער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
144. אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
145. ריח דבש וריח מנטה (ריח דבש וריח מנטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
146. שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. שיר החי"ל (דמנו נהר ואשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
150. שיר החירות (לחן סמבורסקי) (פנינו אל השמש העולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. שיר הנמל (למרחקים מפליגות הספינות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. האינטרנציונל (קום התנערה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
156. בוא שלום (בוא, שלום! הבא מרגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. בני ההר (על סלעי מגור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. לשמש אחים (לשמש אחים ולחופש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. עולם חדש (עולם חדש נברא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. המנון ל"הפועל" (שירת המרד עולה מזדמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. המנון הנוער הדמוקרטי (רוח אחת תלכדנו) (רוח אחת תלכדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. שיר המרד (אל נא תחתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. לנו השמש (לנו השמש, לנו הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. אל נשכח את הצחוק (אם בחורף סוערת הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. עתיד יפה (עתיד יפה מזהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. אבא נלחם לחופש (ואבא אמר עוד לפני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. קדימה (מתנוסס הנס על תורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
172. קום נקומה (‏קום נקומה בני העוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
173. על בריקדות (על בריקדות קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
175. דני דן (שמי הוא דני דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. אלי חופי אדמת מולדת (אלי חופי אדמת מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. המפרש (מי אני? רק מפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
179. אם בנמל קשה (אם בנמל קשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. סואן בדמי הליל (סואן בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
185. עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
186. למרחקים כי נפליגה (למרחקים כי נפליגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
188. דומם אחים (דומם, אחים, העוגן הורם) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. למפלסי נתיבות (למפלסי נתיבות בגלים סוערים) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. עולים (בחשאי ספינה גוששת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. ג'ק נורא בחל במים (ג'ק נורא בחל במים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
193. גלי ים (לחן 1) (גלי גלי גלי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. אם כינרת (ניע נוע עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. מזוג ידיד (עולה הימין, יורד השמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. שיר קיסריה (להיות בני חורין נולדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
197. רוח, ענן (רוח ענן השמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. אופניים (קל כנשר סוס ברזלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. נדנדה (לחן סמבורסקי) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. פרש (לחן סמבורסקי) (רוץ, בן סוסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. זמר (לחן נרדי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
203. נרות שבת (לחן כהן-מלמד) (נרות שבת, נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. דרור יקרא (לחן תימני) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי יהודי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. ביד רמה (לחן אדמון) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
209. לשנה טובה שקדייה (לחן אידלזון) (לשנה טובה שקדייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג יפה כל כך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
212. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. בר כוכבא (איש היה בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
216. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. שנה טובה (לחן נרדי) (שנה הלכה, שנה באה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
218. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
221. שיר המסכות (זקן ארוך לי עד ברכיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
222. שיר הרעשן (מי ברעש מי ברעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
223. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. שיר לעמק (שיר לעמק שיר להר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. הוי ערש מולדת (הוי ערש מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. האוטו שלנו (לחן שוודי) (האוטו שלנו גדול וירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
231. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
232. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
233. לילדה ביער (צוחקת צמרת היער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. בעדן ילדים (יש מקום בעדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
236. דני גיבור (לחן למפל) (אמא אמרה לי דני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. האילן (אור ותכלת על ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
238. שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. גינה לי (גינה, גינה, גינה לי, פינה במסתרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
240. אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
241. שכב בני (שכב בני, שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
242. החתול על הגג (בבקתה על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
243. שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
245. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
246. בגינה (בערוגת הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. שכב הירדם (לחן עממי יידי 1) (שכב, הרדם, בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
248. הודי חמודי (זה הודי חמודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
249. דונם פה ודונם שם (אספר לך הילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
250. מר-חשון (עוד שר תשרי איתן ימלוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
251. אל השמש (שמש, שמש בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
253. פרחי הצבעונים (מי לא יכיר אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. שיר אביב (אט זורמת בנפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
256. היום נהיה לאחרים (היום נהיה לאחרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. יום טוב לנו (לחן עממי) (יום טוב לנו, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. גן חיות של פורים (כל הרחוב הוא גן חיות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
260. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. פורים פורימאטו (זה פורים פורימאטו) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. פזמון לפורים (שישו, גילו) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. קן ציפור (לחן אורי גבעון) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
267. השדכנים (אצים, רצים, טסים, נצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
268. תל אביביה ב' (ימינה ימינה, שמאלה שמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. יקבי ראשון לציון (כשנמות יקברו אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. שושנה וצביה (דיו דיו דיו דיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. נא הגידי ילדתי (נא הגידי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
272. הצוענים (אני שחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. זמר לפורים (לחן מערבי) (חור כרפס ותכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
274. כשהרבי רוקד (כשהרבי רוקד) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. קסם על ים כינרת (קסם על ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. הורה אגדתי (השמחה בלב יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
279. אל תירא (אל תירא, עבדי יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
281. הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
282. סוסים (בא האביב, שמש חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
283. אליעזר ורבקה (נערה טובה יפת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
284. ליל י"א באדר (ליל יו"ד-אל"ף באדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
286. בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
287. שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. שיר הסריסים (נעמוד בתור מפנים ומאחור) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. ליצן קטן נחמד (ליצן קטן נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
290. הילד החרוץ (ילד, ילד, בואה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
291. מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
292. שיר השיכור (לחן עממי רוסי) (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
293. וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. אהבת הדסה (לחן עממי טורקי) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
295. הוא והיא על הגג (מעפולה באנו הנה יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. עולם הפוך (בקיץ קר, בחורף חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
298. איזה פלא (איזה פלא, איזה פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. אצבע משולשת (מסתובב העולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
300. תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
301. החוצפה מותרת (לארצנו אל תלעג) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. על יד המחנה (פעם אחת בחור נסע אל הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. מה לעשות (כמה רע לי בעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
304. ערב שח (ערב שח על פי הבאר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. רחל על העין (רחל עמדה על העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
306. ברכת עם (תחזקנה ידי כל אחינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
307. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
308. שיר הרשת (הזקן, זקן, הזקן מנהריים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
309. נהיה כולנו חלוצים וחלוצות (נהיה כולנו חלוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
310. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
311. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
312. הורה נהלל (משתמט אני הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
314. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
315. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
316. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
317. גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
318. אל החורש (אל החורש הקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
319. בוקר בא (בוקר בא לעבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. ערב שבת (את האבק מכל פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
321. זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
323. בארץ הצבי (פה בארץ הצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
324. שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
325. שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
327. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
330. קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
331. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
334. שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
335. חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
336. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
337. אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
338. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
339. העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
340. על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
341. חמישה (חמישה יצאו מולדת לבנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. מרים בת ניסים (זה היה בעדן לפני ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
343. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
346. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
347. אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
349. מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
350. אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
351. זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
353. הקיפוד (לחן רבינא) (רצה הקיפוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
354. למולדתי (למולדתי הבאת אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
355. אם הופלנו (אם הופלנו - לא נבהלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. כפרי (על כתף הר פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
357. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
358. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
359. לא ביום ולא בלילה (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
360. אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
361. בואנה הבנות (בואנה בואנה הבנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
362. שיר לחמוטל (מה אוכלה חמוטל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
363. יוחנן וגבריאל (יוחנן וגבריאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
364. לילה דממה (לילה, דממה) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. שלכת (עמוק עמוק העצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
366. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
367. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
369. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
370. שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. אנחנו שרים לך (אנחנו שרים לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
372. שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
375. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
376. שירה הנוער (שירה, הנוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
377. שיר העבודה (כחול ים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
378. שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
379. תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
380. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
381. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
383. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
384. שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
385. ניצנים (ניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
386. שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
387. באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
388. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
389. מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
390. אביב במולדת (חג, מה ייף הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שמש אור זורחת לה (לחן סמבורסקי) (שמש-אור זורחת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
392. הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. בים (חם, חם, חם, הו-הו, מה חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
394. יום יום אל הים (יום יום אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
395. קשה לשוח (לחן סמבורסקי) (הה, כמה קשה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
396. לנו עדר בשדה (לחן סמבורסקי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. על ראש הכרמל (על ראש הכרמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שיר הניקיון (יש ידיד טוב לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
399. מעשייה (לחן סמבורסקי) (אם הקוף מכה בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. כיפורים (מה לך נזעף, כועס) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. יש לי אח קטן (לחן סמבורסקי) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
403. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
405. חד גדיא (האזינו חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
406. יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
407. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
408. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת (רבותי, ההיסטוריה חוזרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. יצאנו אט (יצאנו אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
411. הקרב האחרון (רוח אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
412. הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
413. הן אפשר (בשלכת נושב כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
414. איה (במשעול הרץ הגיאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
415. תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
416. שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. בכרם תימן (בכרם תימן ירח שט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
418. המשיח (לראשונה יבוא אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
420. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
422. הללויה (הגיע עת אביב בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
424. בוא בשלום טל (גשם חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. אל הכוכב (כוכב קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
426. ארץ שלי (על דרכנו אור) תווים בדף השיר
427. בחלון (חלוני תמיד פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
428. בשדה (הוי דרבן) תווים בדף השיר
429. גשם משמים רד (גשם משמים רד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
430. שיר הגשם (בואו עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
431. חולה (אל החולה נעפילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. הוי ארצי מולדתי (לחן זהבי) (הוי, ארצי מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. הציפור (תוך גני ציפור קטנה) תווים בדף השיר
434. עם צאת השבת (כוכב ניצת) תווים בדף השיר
435. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
436. סוכתי (סוכתי הסוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
437. האסיף (מה הבשילו גן וכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
438. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
439. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
440. מהבהבת השלהבת (מהבהבת השלהבת) תווים בדף השיר
441. לחנוכה (זה יום חג הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
442. שתיל קטן (שתיל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
443. שיר לנטע (בוקר שבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
444. בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
445. יום פורים (לחן ולבה) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
446. שיר לפסח (מעבדות גו ולב) תווים בדף השיר
447. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר, ל"ג בעומר חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
448. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
449. יום הגז (הנה בא כבר יום הגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
450. קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
451. ביכורים (רנן עולה מכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
452. לביכורים תרומה (כל ירק גן) תווים בדף השיר
453. חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
454. יום אחד (כל ימינו כעשן) תווים בדף השיר
455. אביב (בפרוס אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
456. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
457. הירדן (על חופי ירדן ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
458. כלניות (כלניות, כלניות) תווים בדף השיר
459. שה (לחן ולבה) (שיי, רעי, שה בן כשב) תווים בדף השיר
460. שיר בוקר (אור אור!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
461. שיר ידעתי (לחן ולבה) (שיר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
462. מרגנית חיננית (מרגנית חיננית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
463. קוקיה (קו קו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
464. לי טלה קטן (לי טלה, טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
465. סתיו (לחן ולבה) (רוח סתיו נשאה בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
466. עורו (עורו הבחורים) תווים בדף השיר
467. כינרת (כינרת כנרת, כינור) תווים בדף השיר
468. כל העם (מי יכה אויב בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
469. שיר הריחיים (סבו סבו הריחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
470. רוח (לחן ולבה) (איזה רוח, איזה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
471. הפרפר לפרח (לחן ולבה) (שלום לך פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
472. הברד (משמים רד-רד-רד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
473. הורה הרים (לשדות אבואה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
474. הורה כאן (היש עוד אש בנפש?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
475. תפילת בוקר (שבח ומזמור) תווים בדף השיר
476. מקהלת נוגנים (לחן עממי) (יוסי בכינור, פסי בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
477. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
478. רמי רם רץ לגן (מי זה כאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
479. נחש הנייר (אהוד עשה לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
480. הכדור (הכדור למעלה עף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
481. במעגל (אחת, שתיים, שלוש, ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
482. המחול (תן ידיים כה וכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
483. יום הולדת (פנו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
484. יוצאים אנחנו (לחן ולבה) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
485. על ראש החרמון (לחן ולבה) (על ראש החרמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
486. דוד ירח בשמים (לחן ולבה) (דוד ירח בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
487. הבובה חולה (לחן ולבה) (הוי, הבובה התקררה) תווים בדף השיר
488. דב (לחן ולבה) (בא, בא - מי הבא?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
489. שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
490. דב (לחן סמבורסקי) (בא, בא – מי הבא?) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
491. אביב, אביב (תכלת ושמש ואור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
492. בין פרחי אביב (לי הב תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
493. עורה ישראל (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
494. שיר עם שוודי (פינת מולדתי היפה בתבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
495. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
496. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
497. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
498. אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
499. העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
500. אני נושא עמי (אני נושא עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
501. הורה שישים (בואו, בואו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
502. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
503. שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
504. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
505. אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
506. שיר החלוצים (לחן לא ידוע 1) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
507. האמיני יום יבוא (היום אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
508. ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי) (היערה היערה היערה בקשת וחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
509. אש, אש! (אש, אש על כל תל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
510. אבטיח (לחן עממי 1) (אבטיח אבטיח) קובץ להאזנה - בדף השיר
511. שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
512. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
513. אבינועם (על הגבעה הסמוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
514. מגדים (מגדים לרעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
515. לקוצרים הידד (מי טלולה תחול לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
516. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
517. שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
518. דגל ישראל (לחן נרדי) (יום זה ישראל ניצח) קובץ להאזנה - בדף השיר
519. לא פעם, בקיץ (לא פעם, בקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
520. רחובות (מי יזכור, מי ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר
521. סירתי (לחן עממי ספרדי יהודי) (שוטי, סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
522. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
523. הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
524. שיר ערש (לחן עממי ספרדי יהודי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
525. פזמון ליקינתון (לילה לילה מסתכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
526. בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
527. עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
528. צ'יזבאט (האש מפצחת זרדים בדממה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
529. זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
530. בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
531. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
532. יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
533. ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
534. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
535. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
536. שלום לבוא שבת (שלום לבוא שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
537. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
538. אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (לחן לוי-תנאי) (אכלו ילדים, לחם "תוצרת") קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
539. כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
540. אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
541. שבת בכפר (נטו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
542. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
543. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
544. האלומות (ילדים נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
545. בואה-נא חורש (בואה-נא, חורש) קובץ להאזנה - בדף השיר
546. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
547. לי טלה (לחן עמירן) (לי טלה, טליון קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
548. זמרי לי (זמרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
549. שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
550. שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
551. רחובות את ביהודה (רחובות את ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
552. אדמה, עבודה (לחן זהבי) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
553. נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
554. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
555. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
556. שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
557. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
558. לי בדיר טלה קטן (לחן בנימין עומר) (יש בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
559. היד (נוחי, נוחי, יד אוהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
560. הוי ארצי מולדתי (לחן ולבה) (הוי, ארצי מולדתי) תווים בדף השיר
561. דין דן (היה הייתה צבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
562. עגבניה אדמוניה (איפה היית, עגבניה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
563. אל הביצה (אל הביצה באומץ רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
564. אני פרח קטן (אני פרח קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
565. על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
566. אורחת גמלים (דין דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
567. לחד גדיא (לחד גדיא נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
568. נירה וחנהל'ה (נירה וחנהל'ה) קובץ להאזנה - בדף השיר
569. החופש הגדול (מה לי ספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
570. כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
571. טיילתי בעמק (טיילתי בעמק, צמאתי מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
572. שם בחורשה (שם בחורשה מעיין מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
573. על פסים וגלגלים (לחן לא ידוע 1) (על פסים וגלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
574. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
575. שני מכתבים (על ניר לבן וצח כשלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
576. בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
577. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
578. פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
579. מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
580. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
581. במקטפה (במקטפה, במקטפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
582. מי דילל את התירס (מי דילל את התירס) קובץ להאזנה - בדף השיר
583. על הרכב (על הרכב העמסתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
584. אביב (כלנית הופיעה שמחה כל עין רואה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
585. שיר לעמק (לחן דגנית) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
586. דגל ישראל (לחן ולבה) (יום זה ישראל ניצח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
587. כיתתנו בלילה צועדת (לחן ולבה) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
588. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
589. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
590. שי (אעולל כגפן שארית הרחש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
591. שיר אלייך (סתיו בחלונות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
592. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
593. למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
594. למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
595. אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
596. שתי בנות (בנות שתיים, בובותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
597. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
598. המגדל הראשון (בהרי בגלבוע חרון יעשן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
599. קטונו מאוד (קטונו מאוד, מכל עם נפלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
600. ערבית (אט מצלצל פעמון ערבית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
601. הריעו לאלף הספר (הריעו לאלף הספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
602. דוד עצוב (בא היום אלינו דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
603. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
604. נצאה, נגורה שאננים (נצאה נגורה שאננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
605. הורה [הך ברגל] (לחן נרדי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
606. אל עריש (שהיית אל עריש בוגדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
607. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
608. הציפור (אתמול פתחתי דלתי סוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
609. זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
610. חזק (תמיד, בים איבה רותח) תווים בדף השיר
611. לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
612. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
613. שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
614. נפשי הומה (נפשי הומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
615. ליל זהב (אי הטל שלן בשערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
616. צליל זוגים (צליל זוגים וצל הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
617. מגל וחרב (את נשקו וחילו) קובץ להאזנה - בדף השיר
618. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
619. מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
620. דרך נתיבה (יצאו, יצאו לדרך בחוריים) קובץ להאזנה - בדף השיר
621. יורה יקר (יורה יקר השקה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
622. הגדודנים (היו ימים של תכלת ברקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
623. שנינו מחכים (כבר חלף היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
624. בגבולות המדבר (אי שם על גבולות המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
625. עוז ואייל (עוז, עוז, עוז ואייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
626. על יד הפירמידות (אי-שמה שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
627. השבועה (אנחנו אשר פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
628. החלוצים (החלוצים ביד חרוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
629. זרמו מים פלג זרום (לחן לא ידוע) (זרמו מים, פלג זרום על כל הר וגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
630. יש לי ילדה (יש לי ילדה והיא ענוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
631. צעצועים (לחן רבינא) (צעצועים הלכו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
632. כלניות (הערב בא, שקיעה בהר יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
633. המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
634. כינרת (בלחן האור וברטט היופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
635. כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
636. שיר העמק (זה הזמן עשה אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
637. ילדה ילדתי (ילדה, ילדתי, יפה, יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
638. שקוט, שתוק (שקוט, שתוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
639. שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
640. אל הציפור (לחן מילנר) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
641. התוף (בפינה מונח התוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
642. חנה על חלון יושבת (חנה על החלון יושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
643. הכד (ראיתיך עם כד צמוד אל השפתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
644. מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
645. בוקרי לכיש (בין לכיש ועזקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
646. כי אמילם (זוממים גוים) קובץ להאזנה - בדף השיר
647. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
648. הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
649. זולתנו (לחן סמבורסקי) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
650. שיר העלם (לחן סמבורסקי) (ערב כבר גלש מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
651. הורה בנכר (אל עצבת, בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
652. שיר למולדת (‏הוי ,אמא, זכרי ושמרי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
653. סרפן אדום (אל נא אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
654. שם במקום יוריק (שם במקום יוריק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
655. אלון רב זלזלים (עלם רב תלתלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
656. עלם ועלמה (עלם ועלמה ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
657. הם יצאו לשדות (הם יצאו לשדות בין ערביים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
658. שם ביער שם באחו (שם ביער שם באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
659. הגידי ילדתי (הגידי ילדתי מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
660. מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
661. עם שחר (עם שחר עורה ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
662. הי עלמות (עלמות עלמות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
663. פה שובבתי (פה שובבתי יום ביומו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
664. ברינה ושיר (ברינה ושיר ממחנק העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
665. כלניות (לחן שפירא) (הו, פנו דרך, דרך לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
666. המנון הגבעטרון (גבעטרון הן כך כונינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
667. שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
668. צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
669. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
670. צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
671. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
672. מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
673. אנייה עם ארובה (או אה, מי זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
674. גשם גשם טוב (גשם גשם גשם טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
675. הגמל (נוסח קוזובסקי) (הולך הגמל, פוסע לנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
676. כלנית (לחן צבי הלוי) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
677. שירת הזמיר (תוגת חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
678. הסתוונית (עננים כיסו שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
679. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
680. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
681. שמאל הירדן (לחן זעירא) (כעמוד שבתווך לגשר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
682. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
683. דבקת רועים (עולה מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
684. דבקת שומרים (על כתף היד) קובץ להאזנה - בדף השיר
685. זמר כפרים (היי זמר כפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
686. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
687. עלי עלי האש (כל הגברים שחורי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
688. דוד ירח בשמים (לחן עזרא גבאי) (דוד ירח בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
689. דוד ירח בשמים (לחן לא ידוע 1) (דוד ירח בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
690. מעבר לים (לחן גרשון אפרת) (מעבר לים, מעבר לים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
691. אל נא תגידי לי שלום (אזכור היה אז ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
692. לילות בהירים (לילות בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
693. שועלים קטנים (שועלים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
694. שיר השומר (מקצות הגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
695. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
696. ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
697. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
698. שם שועלים יש (בואי הנה, ילדתי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
699. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
700. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
701. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
702. אנו עלייך שומרים (שמש ירדה בשולייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
703. שיכור (קצת משקה, רבותי, אין טוב מזה!) קובץ להאזנה - בדף השיר
704. שם על יד הגבעה (שם על יד הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
705. נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
706. שיר נודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
707. ביום השבת (אם עמלתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
708. הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
709. הוי שדה ירוק (הוי שדה ירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
710. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
711. ליל הסהר (ליל הסהר נם חשאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
712. במדינת הגמדים (במדינת הגמדים רעש מהומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
713. בת שבע (עת אל ענן אמריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
714. דובי דובי שן (דובי, דובי, שכב לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
715. הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
716. באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
717. באב אל וואד (פה אני עובר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
718. אל העין (על הרים עולה הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
719. הט אזנך הקשבת (לי לי לי אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
720. אלימלך (מילים: אלתרמן) (הנה הוא אלימלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
721. חוס אלוהי (חוס אלוהי ממעונך) קובץ להאזנה - בדף השיר
722. אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
723. אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
724. שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
725. אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
726. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
727. שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
728. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
729. יש לי כינרת (יש לי כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
730. חניתה (לילה משתרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
731. את ארץ שלי (היו שלום מולדת וזהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
732. שיר מעפילים (לחן נרדי) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
733. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
734. שיר המגן והמרי (בלילה באין אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
735. שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
736. הטנדר נוסע (הדרך כה רחוק רחוק ומשתרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
737. שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
738. זמר (לחן זהבי) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
739. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
740. צעצועים למקום (צעצועים למקום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
741. בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
742. שני שושנים (אשיר לך שיר עתיק נושן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
743. חפצי-בה (מי זאת עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
744. ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
745. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
746. הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
747. שיר הגדוד הראשון (נוסעת רכבת, זוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
748. שיר געגועים (לכפר סבא) (אנוכי, ליבתי מתעלפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
749. כל הדרכים מובילות לרומא (כל הדרכים הן מובילות לרומא) קובץ להאזנה - בדף השיר
750. את חכי לי (לחן דרורי) (את חכי לי ואחזור) קובץ להאזנה - בדף השיר
751. טנגו כפר סבא (הפרה גועה ברפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
752. בכל זאת יש בה משהו (אם לסלון נכנסת פתע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
753. דרכו עוז (לבשו עוז! דרכו עוז! לעזרת העם!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
754. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
755. ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
756. שיר הגאולה (אומר לצפון תני) קובץ להאזנה - בדף השיר
757. אייל (שחור שער ולבן פנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
758. למולדת אמא (שלום, שלום, נצעד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
759. אין דבר חביבי (‏הנה תור בא לעמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
760. אריה, אריה (לפני שנים רבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
761. המנון ה-אי.טי.אס (חיילות גאה ורם ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
762. להקת "מעין זה" (התדעו מה "Ensa" בצבאות הברית?) קובץ להאזנה - בדף השיר
763. שיר לעמק (לחן זעירא) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
764. איגרת (מאבא קבלו נא איגרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
765. בואו לשולחן (לחן לוי-תנאי) (בואו לשולחן לאכול) קובץ להאזנה - בדף השיר
766. ביד רמה (לחן ביק) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
767. גונימא (גונימא גונימא) קובץ להאזנה - בדף השיר
768. האווזים (גי גע מי זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
769. היה היה ילד קטן (היה היה ילד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
770. התבואה בגורן (לחן ביק) (התבואה בגורן) קובץ להאזנה - בדף השיר
771. זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
772. גדוד בעיר (לחן בר-זמרא) (כל הרחובות אז רעמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
773. חיל ציון (סטן בידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
774. הגלילה (ועתה אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
775. הנאווה בבנות (הנאווה בבנות אנא האירי פנייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
776. עלי באר (לחן נרדי) (עלי באר עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
777. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
778. גדי גדיי (לחן נרדי) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר
779. אנו כולנו (אנו כולנו ידענו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
780. זמר ים (לחן נרדי) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
781. הבה כולנו (הבה כולנו כולנו ביחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
782. השקד (מתחיל שקד פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
783. הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
784. השעון (יש לנו שעון) קובץ להאזנה - בדף השיר
785. לנו הכוח (לנו הכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
786. כי רד היום (כי רד היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
787. על חלון (על חלון עמדה ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
788. מחול מסדה (מחול מסדה מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר
789. מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 1) (מפוחית בין השיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
790. חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
791. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
792. שיר ערש (הירדמי ילדה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
793. תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
794. חג (לחן גולדמן) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
795. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
796. בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 2) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
797. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
798. בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
799. שירת השומר (הולם צעדי בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
800. אבטיח (לחן רבינא) (לא על עץ ולא על שיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
801. חג האור (לחן חיטריק) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
802. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
803. שיר חלוצים (גם היום כתמול שלשום) קובץ להאזנה - בדף השיר
804. השיבולים פנימה (ראינו עמלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
805. פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
806. אגדה יפה בלי שם (אהובה לי חמודה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
807. בין ערביים (בין ערביים לטף רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
808. בין חולות מדבר (בין חולות מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
809. חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
810. טוב כמה טוב (טוב כמה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
811. סרנדה (מתרגם לא ידוע) (אט זורמת שירתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
812. שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
813. מבינות גלי עופרת (מבינות גלי עופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
814. קומי עורי (הו קומי נא ועורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
815. שיר העלם (את עולה משעולך) קובץ להאזנה - בדף השיר
816. גרעין טמנתי (גרעין קטן טמנתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
817. בת הדרום (יושב אני בדד בחוצות הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
818. הקסם השחור (נוגה הלבנה ודולקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
819. נערה ברכיני לשלום (נערה ברכיני לשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
820. בנמל (עת יום יפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
821. בין הררי טירול (בין הררי טירול) קובץ להאזנה - בדף השיר
822. זום זום (זום זום זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר
823. למה את יושבת (למה את יושבת שחרחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
824. סג'רה (בפרוע פרעות בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
825. ספינת השלום (עוד יום יבוא היא תופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
826. פזמון פריס (על העניין הרבה כתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
827. שיר השיכור (הראוני את הדרך לביתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
828. שמש אור (שמש אור הענן חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
829. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
830. במעיין (במעיין עיני צופה) קובץ להאזנה - בדף השיר
831. עייפה בובה זהבה (עייפה בובה זהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
832. שעון בן חיל (איזה שעון בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
833. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
834. הרף מדאגה (הרף מדאגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
835. עץ ההדס (הליל חלום חלמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
836. לא נסבול יותר (לא לא לא נסבול יותר) קובץ להאזנה - בדף השיר
837. שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
838. בוקר קיץ (לחן לא ידוע) (בוקר התעורר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
839. תכלה שנה (תכלה שנה ואנחתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
840. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
841. אל תכה (אל תכה, זה לא נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
842. שנה חדשה (לחן עמירן) (הקיץ עבר, החום הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
843. לארצי (לחן מינדלין) (לך אקדיש כל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
844. ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
845. הדובדבן פורח (הדובדבן פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
846. אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
847. תישן חביבי (מעלה כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
848. שיר הוותיקים (הדרכים במדבר הכירוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
849. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
850. אני נהג רכבת (אני נהג רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
851. הבנאים (תוק תוק תוק תוק תוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
852. אלישבע (ושוב הנך אומרת: לא!) קובץ להאזנה - בדף השיר
853. את חכי לי (לחן זהבי) (את חכי לי ואחזור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
854. בגליל העליון (בגליל העליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
855. מחמד לבבי (התכלא ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
856. העיקר הוא להעיז (העיקר הוא להעיז) קובץ להאזנה - בדף השיר
857. חישטרון (הנה לפני שנתיים התגייסנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
858. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
859. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
860. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
861. לשנה טובה (לחן קירש) (לשנה טובה תכתבו ותחתמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
862. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
863. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
864. עשר אצבעות (אצבעות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
865. גולו אבן גלל (גולו גולו אבן גלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
866. למרות הכול (למרות הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
867. שירת הבוצרים (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
868. פיל-פילון (פיל-פילון - אפו ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
869. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
870. היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
871. עוגה עוגה (עוגה, עוגה, עוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
872. שיר ערש (נומי נומי נומי נים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
873. בחורשה (לרגע ניתן לי לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
874. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
875. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
876. ריקוד עצי הגן (כל הגן לבש לבן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
877. למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
878. אמא יקרה (אמא יקרה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
879. השפן הקטן (השפן הקטן שכח לסגור הדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
880. הנאווה (הנאווה הנאווה השיבי אהבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
881. עם השחר (עם השחר עם האור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
882. יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
883. שיר על עץ (שיר על עץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
884. ירושלים (שיר עולם נשירה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
885. אמא (אם בבית בודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
886. מתחומי העמדה (מתחומי העמדה אחשוב עלייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
887. טהרו פני שמים (טהרו פני שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
888. אניית כנפיים (אנייה אנייה עם כנף כשל יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
889. אווירון (רד אלינו אווירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
890. במרחב (עליזים וקלילים הרוחות נישאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
891. שיר יונים (שורו שורו לשמי השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
892. רק ביום הולדת (יום הולדת חגיגה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
893. על ההרים קול בכי נשמע (על ההרים קול בכי נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
894. אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
895. תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
896. אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
897. יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
898. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
899. נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
900. דבקה רפיח (לי יומי ולי לילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
901. שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
902. תרצה (לחן סמבורסקי) (כל יום ויום) קובץ להאזנה - בדף השיר
903. שעון גדול (תרגום יצחק קצנלסון) (שעון גדול דופק בים-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
904. בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר
905. נא הגידי יפתי (נא הגידי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
906. הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
907. כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
908. יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
909. אדיר ונאור (אדיר ונאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
910. אדון הסליחות (אדון הסליחות בוחן לבבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
911. מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
912. שיר הדייגים (עם שחר אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
913. לנדוד (לנוע לטוחן תענוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
914. בשפל (בסמטה צרה, בקצווי העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
915. קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
916. אל אדמות לכיש (בבור עתיק-יומין היונים תהמינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
917. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
918. אל נא תאמר לי שלום (קדרו שמיים בבוקר קר) קובץ להאזנה - בדף השיר
919. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
920. היה היה פלמ"חניק (היה היה פלמ"חניק) קובץ להאזנה - בדף השיר
921. דבקה החמור (ידע שור קונהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
922. דבקה עבאיה (אתקשט לי בעבאיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
923. סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
924. אביב (צא אל הניר) קובץ להאזנה - בדף השיר
925. למה זה אימא (למה למה נתתיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
926. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
927. הבחורים שלנו (לחן פוסטולסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
928. הדחליל (אני דחליל, שומר הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
929. ידיים (הידיים אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
930. בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
931. נלך (את ישבת על ידי לספר אגדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
932. אני עומדת במעגל (אני עומדת במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
933. בדרך מוצפת (בדרך מוצפת אור שמש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
934. מבשרי אביב (מבשרי אביב הגיעו) קובץ להאזנה - בדף השיר
935. חולו חולו (חולו חולו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
936. מכורה (כי אצא אל הפלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
937. הרי יהודה (הרי יהודה התלולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
938. עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
939. זכור אמרה (זכרו אמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
940. האחד במאי (לחן משה ביק) (בעמק בהר בגבע בגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
941. הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
942. בלדה (עורה נבל חצות ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
943. יוצאים אנחנו (לחן זעירא) (יוצאים יוצאים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
944. שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
945. בת זקוניי השאתי (מי ידמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
946. טווס הכסף (לחן עממי יידי) (טס לו טס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
947. דם שוטף ארצנו (דם שוטף ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
948. כאן על פני אדמה (לחן לא ידוע) (כאן על פני אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
949. יום הולדת (מה נחמד ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
950. יום הולדת (יום הולדת ל...) קובץ להאזנה - בדף השיר
951. חמישה כדורים (אשלח כדורי הראשון באויב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
952. בחצר יש באר (בחצר יש באר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
953. גד גיבור ציד (גד חשק לצאת לציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
954. האפיפיור והסולטן (האפיפיור אדם קדוש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
955. תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
956. עלי עין שוקקה (עלי עין שוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
957. כי יש יום (כי יש יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
958. התרנגולת והדג (מעבר לגדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
959. מחול הכרם (הבנות צאינה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
960. סטנקה ראזין (על פני וולגה שוט ישוטו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
961. נדנדה (נדנדה נדנדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
962. מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
963. שירת העמק (הוי בחור ממושבות יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
964. החליל (החליל הוא פשוט ועדין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
965. כאגדת רבקה (כאגדת רבקה נדברו בי בנות-ארם) קובץ להאזנה - בדף השיר
966. שיר ליום כלולות (יש דפים ביומן של הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
967. לילה בבקעה (חמקה לה בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
968. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
969. דברי שיר יחידה (דברי שיר יחידה דברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
970. הגידו חבריא מדוע (הגידו חבריא מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
971. עיניים ירוקות (שופעות עינייך אור ירוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
972. הפרח לפרפר (לחן גרינשפון) (פרפר, פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
973. לכבוד השבת (משמי מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
974. פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה) קובץ להאזנה - בדף השיר
975. נחליאלי (טס ובא הוא ממרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
976. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
977. לקטיף (מטר עליז דופק טיף-טיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
978. ברווזיים (לסבתא של אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
979. זוהרה (כוכב מצמץ על חיוורונו של ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
980. ילד קט (אח, זהו ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
981. ילד ילד (ילד ילד היזהרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
982. חנום (הליל מט לגווע) קובץ להאזנה - בדף השיר
983. טוב לי בחיקך, אמא (טוב לי בחיקך, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
984. קציר בעמק (עת עמוד השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
985. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
986. אנייה בים התכלת (אנייה בים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
987. שיר בוקר (בוקע יום צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
988. האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
989. הבה נזמרה (הבה נזמרה יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
990. חלום (הכוכבים מציצים מטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
991. הקטיף (הקטיף התחיל כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
992. כאשר האדון (כאשר האדון כותן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
993. אומן ושוליה (למסגר אומן שוליה) קובץ להאזנה - בדף השיר
994. האזינו לקולנו (דון דון דון) קובץ להאזנה - בדף השיר
995. ציפור רננים (ציפור רננים טסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
996. ציפורי נחמדת (ציפורי נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
997. הד (לחן סולודר) (זכור אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
998. ערב מאי (מה נאה הוא ערב מאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
999. ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1000. ניגון הרצפלד (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1001. המנון להקת כרמל (להרים מדבר וים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1002. עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1003. ביכורים ראשית הפרי (ביכורים ראשית הפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1004. חתול שובב (לחן אדמון) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1005. ים כחול (ים ים ים כחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1006. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1007. לגן (היום אלך לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1008. כל על פני ארץ (כל על פני ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1009. שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1010. אני ואת (אני ואת את ואני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1011. שמעי בתי (שמעי בתי אביך ידבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1012. שבת (לחן יצחק בן-צבי) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1013. חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1014. זר סיגליות (שם בחורשה עומד ספסל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1015. חורני חורני (לחן לא ידוע) (חורני חורני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1016. מכתב מאמא (שלום לך ילדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1017. שיר ערש (תרגום אברהם לוינסון) (עננים קודרים יזעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1018. תשובת הבן לאמא (שלום לך אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1019. נס ציונה (מימי בר כוכבא)(לחן אידלזון) (שאו נס ציונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1020. יאמר-נא רבנו (מה יהיה כשיבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1021. אביגיל (במושבתנו חוותנו חדשה נפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1022. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1023. חידות (מי קופץ ומתגלגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1024. הגידי לי שמך (הגידי לי שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1025. ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1026. חוג כה קטן (חוג יש לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1027. אחת ושתיים (אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1028. בית הספר מלמדנו (בית הספר מלמדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1029. ההד (חיטה זקופה עומדה כיער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1030. אנדולקה ילדתי (ילדתי אנדולקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1031. טוב למות בים (מתוק שם לצלול בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1032. הד התבור (עליזים הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1033. תרנגולת בת נוצה (תרנגולת בת נוצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1034. הכניסיני (לחן עממי) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1035. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1036. הוי רננו (הוי הוי רננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1037. רעד את (רעד את ענוג כצל עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1038. היורה (היורה היורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1039. כל היום טייל הרוח (כל היום טייל הרוח בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1040. שירת הנודד (הי, ציוניוני הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1041. לסדנה (שיר לסדנה אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1042. רוח רוח (רוח רוח רוח רגע לא ינוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1043. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1044. רמה רינת הציפור (רמה רינת הציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1045. צריך לצלצל פעמיים (תופרת אני ותופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1046. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1047. אל ספוד (אל ספוד אל בכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1048. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1049. באגוזים נשחקה (לחן גלדשטיין) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1050. הגליל הוא שיר (הכרמל הוא הר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1051. יש נפט של עיראק (יש נפט של עיראק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1052. כי הגיעה עת הערב (כי הגיעה עת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1053. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1054. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1055. חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1056. מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1057. לביבות נעשה (קמח קמח מן השק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1058. רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1059. עט מכחול ועיפרון (עט מכחול ועיפרון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1060. עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1061. האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע1) (פרשה אווזה שתי הכנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1062. המטר (קר לי קר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1063. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1064. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1065. נחליאלי קטן (נחליאלי קטן, ראיתי בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1066. ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1067. אלי גיל (רונו גיל זה נר אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1068. רוח חורף (רוח רוח בא לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1069. בוקר טוב (בוקר טוב לאמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1070. היורה שמע נא (היורה שמע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1071. גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1072. בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1073. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1074. שיר כפור (תרגום טשרניחובסקי) (עם ליל האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1075. החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1076. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1077. מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1078. אחים אחיות (אחים אחיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1079. שיר הברית (תקעו כף לברית ניצחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1080. מסדה (ימים בוכים על צווארינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1081. עייפנו מנדוד (עייפנו מנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1082. סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1083. אני נוכרי (אני נוכרי, מסכן על דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1084. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1085. אליעזר והגזר (מי רוצה רוצה לשמוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1086. בא יום שבת (בא יום שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1087. היש כעוללי (לחן סמבורסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1088. הכבשה (כבשה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1089. לקראת שבת (לחן נרדי) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1090. מגן וגן (לחן עמירן) (מגן וגן מכל אילן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1091. על ענן כביש (על ענן כביש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1092. שיר ערש לבובה (הסו כלב ודובון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1093. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1094. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1095. כי בא האות (כי בא האות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1096. הוי חוסי נא (הוי חוסי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1097. התשמעי (התשמעי צליל כסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1098. מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1099. אוף עייפתי (אוף עייפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1100. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1101. הדליקו נרות (הדליקו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1102. אני סביבון (אני סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1103. דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1104. חולם לו כפרי (חולם לו כפרי שוקט אל הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1105. אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1106. מילא (מילא ואם כל העולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1107. הוי חבל (הוי חבל חבל חבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1108. צריף פשוט ודל (צריף פשוט ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1109. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1110. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1111. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1112. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1113. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1114. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1115. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1116. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1117. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1118. יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1119. אוטובוסים (אוטובוסים נחפזים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1120. אני אתה והוא (אני אתה והוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1121. רשות הדיבור לחבר פרבלום (רשות הדיבור לחבר פרבלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1122. הוי ליבבתיני (הוי ליבבתיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1123. הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1124. ט"ו בשבט עתה (לחן עמירן) (ט"ו בשבט עתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1125. מכבים פה בונים (מכבים פה בונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1126. לא אדע מדוע (לא אדע מדוע יהמה ליבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1127. שמש עולה ושוקעת (שמש עולה ושוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1128. אליך את כפיי (אליך את כפיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1129. שושנת תימן (את לי תפוח ורימון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1130. יום הולדת (את שיר חגיגת ההולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1131. היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1132. יש ונדמה (יש ונדמה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1133. עטו שמינו (עטו שמינו עבי זעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1134. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1135. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1136. חידת הפרחים (ביד פרחי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1137. יש לי גלידה (יש לי גלידה הכי טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1138. נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1139. הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1140. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
1141. ביום קיץ יום חום (ביום קיץ יום חום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1142. על הגורן בליל לבנה (שמעתי מעשיה בליל לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1143. נר זהוב כותרת (נר זהוב כותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1144. שיר החלוצים (לחן עממי רוסי2) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1145. עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1146. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1147. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1148. כוכבים רומזים (כוכבים רומזים בערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1149. מה קרה לחתלתול (לחן כהן מלמד) (מה קרה לחתלתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1150. דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1151. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1152. מקהלת העבדים (אברותיך הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1153. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1154. קשה לשוח (לחן לא ידוע) (הה כמה קשה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1155. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1156. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1157. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1158. שיר אביב (אלפי קולות ירונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1159. באופל ליל (באופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1160. בערוב היום (בין עבי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1161. בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 1) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1162. דמעת עיני (דמעת עיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1163. הדבורה (על סף הכוורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1164. המאושר (מה לי רכוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1165. ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1166. ורד בר (תרגום פיכמן) (נער ראה ציץ שדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1167. חג (לחן אנגל) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1168. לו מבין צחור כוכביך (לו מבין צחור כוכביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1169. השואבות (ליל כי אצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1170. מי ומי (מי ומי ירוץ עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1171. נעמילה (בת חן וחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1172. פרידת הציפורים (כמה נחמד היה הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1173. רד קו שמש אחרון (רד קו שמש אחרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1174. רעות (רע טוב, ידיד מצאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1175. שיר הגננים (שים שלום לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1176. שיר ריקוד (כף ידך הושיטי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1177. שירת החליל (עם צאת החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1178. היכון (בכרם בניר בעיר ובכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1179. שירתנו (לא שאננים וחוגגים) תווים בדף השיר
1180. שבת קודש על חוף ימי (לחן אנגל) (מול חוף ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1181. הבה שיר נשיר בכנען (הבה שיר נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1182. בואי אמי בואי הנה (בואי, אמי, בואי הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1183. טלעת מן בית אבוה (טלעת מן בית אבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1184. חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1185. בן לעמא עניא (בן לעמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1186. שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1187. חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1188. מי זה הדליק (לחן אדמון) (מ י זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1189. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1190. רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1191. על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1192. על יד העין (על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1193. נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1194. פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1195. בהר בעמק וברכסים (בהר בעמק וברכסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1196. קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1197. מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1198. הננו חומה (הי, הי, הננו חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1199. בובה ועגלתה (לחן נרדי) (בי, בתי, בובתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1200. שיר הנוער (רב לך נדוד בחושך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1201. שיר הנוער (העולם חלון פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1202. שיר הנוער (הולכים ובאים) תווים בדף השיר
1203. נחליאלי (לחן לא ידוע 1) (נחליאלי קל זנב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1204. אנדלוז (הרחק בדמי ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1205. משמר החוף (נשיר נא אחים על השיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1206. דרור יקרא (לחן אשכנזי) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1207. נקטוף הפרחים (נקטוף הפרחים היפים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1208. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1209. עקרה (לחן שרת) (בן לו היה לי) תווים בדף השיר
1210. לילה בכנען (הלילה הליט באדרת על פני שדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1211. יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1212. איתן (לחן לא ידוע) (איתן נעמוד במקומנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1213. כאן על פני אדמה (לחן שרת) (כאן על פני אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1214. רינה (רינה - אני אוהב את השמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1215. משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1216. השדות החרושים (השדות החרושים זרועים ומחרישים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1217. שם רחוק בהרים (שם רחוק רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1218. מחול השומרים (צא נא אתנו השבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1219. אל הנגב (אל הנגב גיבורים צועדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1220. זוג יתושים (מי זה פה צרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1221. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1222. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1223. חור בלבנה (לחן לא ידוע) (חור בלבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1224. אדמה (שירו חולו רונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1225. מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1226. זמר הלל (זמר הלל ירון לבבך) תווים בדף השיר
1227. קול קורא אל הגר (מה לך הגר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1228. מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
1229. קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
1230. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1231. קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1232. ספיח (לחן2) (הן לא חרשתי) תווים בדף השיר
1233. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1234. המנון חיל הנוער (מכל ארבע רוחות ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1235. זמר זמר לך (זמר זמר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1236. האביב בא לארצנו (האביב בא לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1237. הלוך הלכה החבריא (הלוך הלכה החבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1238. ואם היין (ואם היין עולה ביוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1239. תל-אביב (ארץ מושפלת, ארץ נידחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1240. היה הייתה שרה קטנה (היה הייתה שרה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1241. ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1242. נח הים (נח הים הגלים נחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1243. נחשל פה (נחשל פה מבלי הרף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1244. שאון התותחים נדם (שאון התותחים נדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1245. אצו רצו גמדים (אצו רצו גמדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1246. שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1247. רוגז (לחן ביאל) (רוגז רוגז רוגז) קובץ להאזנה - בדף השיר
1248. הגשם (גשם גשם בא סוף סוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1249. גן שלנו (גן שלנו מה נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1250. אסיף וסוכות (משדה ומגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1251. השעיני ראש (השעיני ראש, עצמי עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1252. העולים והשותלים (מי אלה העולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1253. השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1254. שקדייה (שקדיה, שקדייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1255. עשרים ואחת (עשרים ואחת, עשרים ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1256. אביב (לחן סמבורסקי) (אביב אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1257. אני עורבא פורח (אני עורבא פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1258. אני רעב (אני רעב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1259. באלפי ידיים (ארץ מולדת עודך צעירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1260. בוקי בוקי (בוקי בוקי בקבוקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1261. בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1262. הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1263. הגלילה (הגלילה הגלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1264. חבריה אנחנו (חבריה אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1265. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1266. ליווי (תרגום אפרים דרור) (מפוחית, תני מנגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1267. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1268. לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1269. שיר הפרטיזנים (עיט על שדותינו) (עיט על שדותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1270. על ההר הרם (על ההר הרם חורש יש צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1271. שלושה חתולים (שלושה חתולים שוחחו בינהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1272. הורה (עלי שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1273. פרנילן (תרגום משה גורלי) (פרנילן הוביל בהמתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1274. כשקברבה (כשקברבה למדבר ברחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1275. רבי דווידל (רבי דווידל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1276. שוטפים גלים (שוטפים גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1277. שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1278. תה ואורז יש בסין (לחן עממי רוסי) (תה ואורז יש בסין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1279. המנון לנמל תל-אביב (לחן לא ידוע) (עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1280. אלף-בית (אלף בית גימל דלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1281. איתן (לחן קנור) (איתן נעמוד במקומנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1282. העפרוני (מתרגם טשרניחובסקי) (אל דומי אל דום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1283. אל הגליל (אל הגליל נעפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1284. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1285. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1286. אני ישנה (אני ישנה ולבי ער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1287. אנייה יפהפייה (אנייה יפהפייה קחי אותי לחיפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1288. אשרי האיש באל בוטח (אשרי האיש באל בוטח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1289. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1290. שירת ערש (בליל מנוחה ודומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1291. צועד וצועד (צועד וצועד האיש העובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1292. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1293. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1294. שיר העבודה (מי איש היודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1295. אביב אביבי (אביב אביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1296. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1297. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1298. עול עבודה מפרכת (עול עבודה מפרכת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1299. הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1300. כלנית (לחן בן-חיים) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1301. חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1302. נצא לשדה (כולנו כולנו נצא לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1303. זים-זום-זום (זים זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1304. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1305. נעלזה ונשמחה (נעלזה ונשמחה נצאה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1306. עת החורף (עת החורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1307. פור-פורים (פור - פור - פור - פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1308. גימ"ל (כף בית אותיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1309. חוף תל-אביב (הקרב המשקפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1310. חיל אלמוות (אמש עוד שלום בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1311. הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1312. התזמורת (בכינור דובה ודוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1313. נגן עוגב (כל איש פורט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1314. איך להתחפש (הנה נכנס ובא אדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1315. חג הפורים (עמדו בנים עמדו בנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1316. שיר הנוער הכובש (לנו לא נתן האל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1317. שיר לנמל (שחף צורח סער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1318. סלע סלע זוז מכאן (סלע סלע זוז מכאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1319. המנון לקופסה (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1320. גינה קטנה (הידד הידד גינה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1321. כפר סבא המדינה (כפר סבא המדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1322. הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1323. הפלוגה (מי שיש לו שתי רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1324. כך עושים אוזן המן (קמח פה, שמן פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1325. ליצנים (ליצנים, ליצנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1326. שיר רונו נא (קוֹרֵא הַזֶּמֶר לְרִקּוּדֵנוּ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1327. פלג קט (פלג קט זורם לו דום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1328. רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1329. מסכות (המצילה כבר מצלצלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1330. השנים שעברו (השנים שעברו בין אביב לענן) תווים בדף השיר
1331. שיכון הוותיקים (נרים כוס תה חריף) תווים בדף השיר
1332. היום פורים לנו (לחן גרינשפון) (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1333. גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1334. כל הלילה לא ישנתי (כל הלילה לא ישנתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1335. תחת שיח הירקרק (תרגום סילמן) (תחת שיח הירקרק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1336. אולי עוד לא נגמר (מה עמוקות היו עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1337. פרידה (עוד הלילה עוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1338. מחרוזת שירי ילדים קובץ להאזנה - בדף השיר
1339. במקום שם מים זכים (במקום שם מים זכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1340. היה זה שומר (היה זה שומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1341. הירדן (לחן לא ידוע) (הירדן מתלחש בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1342. צימרמן (חג לנו היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1343. כלבויניק (היום בזול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1344. מעשה בשני גרגירי סולת (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1345. למה לא אמרת זאת מקודם (למה לא אמרת זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1346. פשה היפה (פשה היפה פשה היפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1347. שימו לה בפה (שימו לה בפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1348. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1349. אנחנו עקיבא (אנחנו עקיבא אנחנו הולכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1350. אני לדודי ודודי לי (זה השער לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1351. את הנס נרימה (את הנס נרימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1352. קולות בלילה (אתה מוכן שאל הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1353. גשם רד (גשם רד מן השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1354. הוי עד מתי (הוי עד מתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1355. הייתה צעירה בכינרת (הייתה צעירה בכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1356. המנון הצופים (היה נכון למלא חובתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1357. כל הנחלים (כל הנחלים הולכים זורמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1358. לא בפינה נידחת (לא בפינה נידחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1359. פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1360. הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1361. שחרחורת (אמרי נא לי מדוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1362. מנגינה נשכחת (הניגון חוזר בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1363. שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1364. אבטיחים (אבטיחים משדות גנובים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1365. אביגיל (רד השמש רד בגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1366. אין גרביים (אין גרביים אין נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1367. סורי הוי סורי (סורי הוי סורי רוח רעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1368. רפה יום ויט השמש (רפה יום ויט השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1369. אשיר לך (אשיר לך שיר של מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1370. דוניי דוניי הי (דוניי דוניי הי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1371. קריה יפהפייה (קריה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1372. ים מפרשים סירה (ים מפרשים סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1373. אשתחווה אל היכל קדשך (אשתחווה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1374. שיר הכד (בחלוני השמש רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1375. האר האור לנו (האר האור לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1376. נדם כל עוף (נדם כל עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1377. הבה נשיר בצליל ובגיל (הבה נשיר בצליל ובגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1378. הללויה אמן (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1379. המבדיל בין קודש לחול (לחן אשכנזי 1) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1380. המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 3) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1381. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1382. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1383. והיורדות אל בין הכרמים (והיורדות אל בין הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1384. לך היום אל ארץ חדשה (לך היום אל ארץ חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1385. לפני שנים רבות רכבה עלמה (לפני שנים רבות רכבה עלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1386. מדורות הדליקו (לחן פרימל) (מדורות הדליקו אש אורות הבהיקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1387. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1388. מעוזה (מֵ"ם, עַיִ"ן, וָ"ו, זַיִ"ן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1389. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1390. צלצל נא באון (צלצל נא באון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1391. הננו חסידים (הננו חסידים יראים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1392. היטנות (במרחב הכפר גדלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1393. בדרך לאילת (לחן מאיר נוי) (קצת דרומה לבאר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1394. מתן תורה (לחן מסורתי) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1395. גיא והר שוב מוריקים (הר וגיא שוב מוריקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1396. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1397. הכבאים (הנה באים הכבאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1398. החתול והעכבר (עכבר עכבר הישמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1399. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1400. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1401. היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1402. זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1403. בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1404. שיר העיטור (לחן עמירן) (דרך פנו הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1405. הזורעים (החורשים חורשים בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1406. תן יד חבר (תן יד חבר תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1407. מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1408. תרנגול אני (תרנגול אני, תרנגול קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1409. חלום ילד (הנה לי מחרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1410. שני סוסים (שני סוסים רצים מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1411. שמש שוקע (שמש שוקע יעל ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1412. לפני אמא אתוודה (לחן זהבי) (ילדתי האהובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1413. שלום לכפר מולדת (שלום עליך כפר מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1414. יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1415. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1416. על יד המים (ישבו על יד המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1417. פרחיי צמחיי (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1418. נילי שלי (רוח סתיו נושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1419. תפוח זהב (תפוח זהב מתוק טעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1420. אגדת הירדן (במצולות הירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1421. לחמישה-עשר בשבט (לחן עממי יידי) (בהר ובשפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1422. גוגו תם (גוגו תם הלך לים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1423. רוח רוח (רוח רוח עורה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1424. רוחות קרות (רוחות קרות עוד טרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1425. עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1426. שיר בוקר (עבר הליל היום נעור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1427. הוי אמא (הוי כמה צותה לי אימא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1428. כציפורים שם ביער (כציפורים שם ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1429. בשורת אביב (עוד יש בשדה שלג צח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1430. התאהבתי בחייל (התאהבתי בחייל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1431. כביש הגבורה (טול מכוש ביד)
1432. לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1433. ריקוד הגורן (הבי גורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1434. מאין ולאן (מאין לאן העננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1435. שיר המתנדבים (שמע את השעט של חיל מתנדבינו)
1436. הורה חיילית (השתלבו כבר הידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1437. שיר למולדת (עלה, עמי, על אדמתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1438. לארנבת אזניים ארוכות (לארנבת אזניים ארוכות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1439. שועלי שמשון (ארבעה, ארבעה על הג'יפ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1440. משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1441. היאור (על המים, על היאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1442. מעשה ברימון זהב (רימון זהב על ראש צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1443. שיר ערש (תחת ערש בני הרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1444. אדוני זכרנו (אדוניי זכרנו יברך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1445. דוד ירח בשמים (לחן לא ידוע 2) (דוד ירח בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1446. שיר העיטור (לחן נסימוב) (דרך פנו הנה באנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1447. הו צלצלו במצלתיים (הו צלצלו במצלתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1448. היא יצאה (היא יצאה אל המרפסת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1449. ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1450. סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1451. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1452. צעצועים (לחן לא ידוע) (צעצועים שכבו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1453. חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1454. הדייג המסכן (זה יום תמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1455. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1456. נוגה זרוע (נוגה זרוע על תלם המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1457. בא אליי אורח (בא אלי אורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1458. הורה גלילית (הורה גלילית סוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1459. להגנת השלום (גרסת "על החומה") (שוב עשירים מציתים תבערה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1460. הזורע (על יד הנחל טרקטור זחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1461. זאת ארצנו (לחן תקווה הנדל) (זאת ארצנו, קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1462. חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1463. בא אביב (תרגום משה דפנא) (בא אביב, אביב הגיע, קוקייה שרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1464. החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1465. האזינו נא חברה (האזינו נא חברה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1466. שיר הבריונים (ליטשה, ליטשה צורי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1467. הורה משמרות (דרכנו היחידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1468. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1469. אל המטבח בא כלב (אל המטבח בא כלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1470. הנרקיס מלך הביצה (לי פריחה לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1471. נחליאלי (לחן לא ידוע 2) (נחליאלי קל זנב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1472. שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1473. מי יודע מה קרה (מי יודע מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1474. השעון (לחן סמבורסקי) (שעון מתקתק בחול ובחג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1475. חג הפרחים (חג היום, חג היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1476. תכול המטפחת (טוהר ותכול המטפחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1477. נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה (עננים על ראשינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1478. איך קרה דבר (איך קרה דבר שצמח תמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1479. אל ההר יצאו (אל ההר יצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1480. אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1481. כולנו אח (לחן שפירא) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1482. מאחורי השער (לחן כהן מלמד) (בת יונים הומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1483. השיר לאדמה (לחן זעירא) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1484. גלין גלון (גלין גלון גלין גלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1485. הבו בירה ונשירה (הבו בירה ונשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1486. הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1487. והברבור שט (והברבור שט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1488. סן-סימון (וכך צועדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1489. חור בלבנה (לחן עממי צ'כי, רוסי, פולני או גרמני) (חור בלבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1490. שיר יין (כוס נישא רעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1491. שיר התזמורת (כינור התרוננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1492. לילה טוב (תרגום אפרים דרור) (ליל שלווה סוס גמור אתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1493. לכה דודי (לחן עמירן) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1494. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1495. עורי עורי (לחן קלאסי לא ידוע) (עורי עורי לבשי עוזך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1496. ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1497. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1498. תרנגול (עורה למה תישן ריקא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1499. קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1500. שה (לחן זהבי) (שיי, רעי, שב בן כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1501. לא תנותק השלשלת (שלשום שודדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1502. שנינו הגשר נבנה (שנינו הגשר נבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1503. תפוח זהב (לחן לא ידוע) (תפוח זהב, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1504. עורה חליל (עורה חליל עורה כינור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1505. מזמור להורה (הורה הורה את הכל לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1506. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1507. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1508. אהבתי את יונה (אהבתי את יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1509. השועל (השועל הבא מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1510. האשכול (ויישאוהו על המוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1511. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1512. ויהי בחצי הלילה (ויהי בחצי הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1513. הורה דקל (כסירה אל חוף חותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1514. גלה גלה (שומר, שומר, שומר צעיר אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1515. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1516. אבדוטיה אשת חיל (הי, אבדוטיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1517. כלב כלב (כלב כלב הב הב הב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1518. דוגית נוסעת (דוגית נוסעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1519. רוח רוח (לחן עממי גרמני) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1520. בים בם (בים בם בים בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1521. בצפון הרחק (בצפון הרחק יש כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1522. בר יוחאי (לחן עממי יידי) (בר יוחאי בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1523. ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1524. העגלון (לאן תיסע? לטחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1525. הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1526. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1527. שיר השיכור (לפנים הייתי איש נכבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1528. הללו לדבורה (הללו הודו יה כי הגדיל עשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1529. השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1530. זה גורלנו (זה גורלנו זהו הצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1531. חניתאים (חניתאים היי היי חניתאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1532. יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1533. ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1534. לא אצא עוד שחק (לא אצא עוד שחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1535. לילות קיץ (לילות קיץ הם בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1536. מקצות הים (מקצות הים פתאום שרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1537. נגני לי שירה (נגני לי שירה מעודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1538. פתע פתאום (פתע פתאום התנער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1539. ט"ו בשבט (צאו נא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1540. צייד הציפורים (צייד הציפורים אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1541. אל הקציר (קום אחי הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1542. שבת קודש על חוף ימי (לחן לא ידוע) (מול חוף ימי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1543. עלייה פנימית (שירו זמר לברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1544. לבובה (לבובה יש שתי ידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1545. אני מן המדבר (אני מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1546. מה קרה לחתלתול (לחן לא ידוע) (מה קרה לחתלתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1547. המנון חבר הקבוצות (טושטשו גבולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1548. צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1549. גד מטפס על ראש ענף (גד מטפס על ראש ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1550. בין גבעות הרי אפרים (בין גבעות הרי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1551. קדימה קדימה (קדימה קדימה אחים נצעדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1552. שומרייה (ליל ירח נח כל זרד דומייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1553. שמח (שמח שמח שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1554. אהבתי הרוח (אהבתי הרוח קל כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1555. הי דלייה (הי דלייה דלייה חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1556. ואדי פאליק (ארצות רבות עברתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1557. אור אדמדם (אור אדמדם מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1558. דו רה מי (דו רה מי ג'פרטילטו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1559. אומרייגו (אומרייגו לא בברלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1560. גלדן (גלדן גלדן גידי גידי גלדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1561. הציפורים (את הציפורים שמעו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1562. בא הכלב (בא הכלב למטבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1563. הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1564. דגל אדום (קדימה קדימה קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1565. מצעד פועלים (חת חת ותרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1566. ארבעת הגנרלים (ארבעת הגנרלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1567. אביב (יער ינוב בירק לבלוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1568. מי יעבירני (מי יעבירני מעבר לנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1569. העפרוני (מתרגם יוסף אחאי) (קולך מה ירנין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1570. שיר הסינים (ארצנו ארץ סין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1571. קום צא (קום צא לרקוד אתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1572. שיר הפואמה הפדגוגית (לחן לא ידוע) (בסמטה אפילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1573. חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1574. שיר אפור (אפור, אפור הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1575. מרד כושים (מרד כושים יש בקובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1576. לילה אופל (לילה אופל, מכסיף ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1577. קטנתי (קטנתי תשמעי בארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1578. מפוחית (מפוחית הנעימי זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1579. הי רחוב (הי רחוב ארוך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1580. זמרשת בגימל קובץ להאזנה - בדף השיר
1581. לאור הזיכרונות (לכל אדם יש זיכרונות כספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1582. היו זמנים (יבוא היום ועוד תשב אל מול האח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1583. מרבד הקסמים (בתימן, הו בתימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1584. דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1585. לא הרוח (לא הרוח הוא אשר יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1586. קדרו פני השמים (קדרו קדרו פני השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1587. העובדים החרוצים (לחן לוי-תנאי) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1588. כושי כלב קט (כושי כלב קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1589. זאת הגברת שפנפנית (לשפן יש בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1590. האנקור (לחן אדל) (על הגדר קפץ אנקור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1591. כל הארץ דגלים (כל הארץ דגלים גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1592. סורו מני (סורו סורו מני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1593. מיהו המיילל ברוח (מיהו המיילל ברוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1594. מדינת ישראל (לחן ביק) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1595. בלדה אירית (על בת חמודות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1596. יזכור (לחן מיכאל דוד לוי) (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1597. אנחנו צופי מושבה (אנחנו צופי מושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1598. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1599. עם שמח (צופים אנו עם שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1600. ציפור ביער (ציפור שרה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1601. אודם ערב (אודם ערב, אט שקע היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1602. שיר הדנייפר (אצל זה החוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1603. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1604. שירת הגליל (בלילה בסאון שנות עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1605. טוב לרכב (טוב לאדם ההולך על שתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1606. שיר הפשפש (מסתובב בחור צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1607. שיר הצעיף (למה זה בצעיפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1608. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1609. פרח הסלע (מתנוצצת שפעת כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1610. בום דלידה (בום דלידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1611. לדודי ישנה קרחת (לדודי ישנה קרחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1612. מפוחית יתומה (כל תנועה כבר בחושך נדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1613. שבתו של תינוק (הוי אבא בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1614. בוקר טוב הגיע (לחן גרמני) (בוקר טוב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1615. החייל זקוק לקצת מזל (החייל זקוק לקצת מזל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1616. השמח בחלקו (יש לי יש ביזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1617. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1618. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1619. אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1620. השומר הצעיר (השומר הצעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1621. מושך בקשת (הו הו, אסור לגשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1622. הדובים (בו בו בו בו בו בו בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1623. כבר סידרנו הרכבת (כבר סידרנו כאן רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1624. קמה אמא (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1625. האוטו נוסע לתל-אביב מהר (האוטו נוסע לתל-אביב מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1626. הושיטי לי ידך (תן לי את ידך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1627. ציף ציפור (לחן לא ידוע) (ציף ציף ציף ציפור קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1628. רכבת ארוכה (רכבת ארוכה ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1629. קדימה רוץ (קדימה קדימה קדימה רוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1630. צליל (לי צחוקך נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1631. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1632. אין לחם, לחיות מוכרחים (הרכן ראשך בני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1633. קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1634. ענדי רעיה (לחן גבאי) (ענדי רעיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1635. הידד הגיעה עת אביב (לחן אדל) (הידד הגיעה עת אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1636. שיר פרטיזנים (בדרך לא דרך ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1637. פזמון לפורים (פורים פורים פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1638. נומה פרח (לחן עממי יידי 1) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1639. גימנזיסט חלב פרה (לחן אמריקאי) (גימנזיסט חלב פרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1640. השמש בים שוקע (השמש לים שוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1641. עברו שנים (עברו שנים הרבה הרבה שנים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1642. עמק יזרעאל (בקעה עמוקה בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1643. דו מי סול רה (דו מי סול רה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1644. הורה משמר העמק קובץ להאזנה - בדף השיר
1645. הביתה (הר ועמק ואדי פרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1646. זכור לנצח (זכור לנצח שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1647. ט"ו בשבט הנה הגיע (ט"ו בשבט הנה הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1648. עת קציר (עת קציר עת קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1649. טוב פת חרבה (טוב פת חרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1650. טמן עצל ידו בצלחת (טמן עצל ידו בצלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1651. שיר השומר (כבר דועך כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1652. הרכבת (לקטר שני פנסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1653. לשדות יזרעאל (לשדות יזרעאל להרים סביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1654. לשיחת הקיבוץ (לשיחת קיבוץ בערב התאספו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1655. בא יום הולדת (לשלמה בא יום הולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1656. מי יודע (מי יודע דרך רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1657. מר מייללת הרוח (מר מייללת הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1658. ספינתנו נודדת (ספינתנו נודדת מפליגה הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1659. מאחורי ההר (מאחורי ההר אחת שתיים שלוש!) קובץ להאזנה - בדף השיר
1660. השיר לאדמה (לחן לא ידוע) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1661. קרבמבולי (קרבמבולי ירושת אבותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1662. עשרה בקבוקים (עשרה בקבוקים תלויים על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1663. הי הרמוניקה (הי הרמוניקה נגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1664. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1665. שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1666. ותיראה לפניך (ותיראה לפניך העקדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1667. טיף טיף טיף (טיף טיף טיף מן החצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1668. יד מי נגעה (יד מי נגעה באפריון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1669. ים הדממה פולט סודות (ים הדממה פולט סודות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1670. כשתינוק נרדם (כשתינוק נרדם בערש צחורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1671. סוכת אמתיים (סוכת אמתיים עשויה לוחותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1672. קול תיבת הזמר (קול תיבת הזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1673. שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1674. שיר רועים (הצהריים כבר הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1675. שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1676. המנון חודש הארגון (מעמלים עד מתבגרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1677. יונה פעמונה (שם הרחק על הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1678. ליובל (ליובל לאחי ליובלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1679. הילד בשדה חיטים (נאות אתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1680. עודני ילד קט (עודני ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1681. קריעת ים סוף (חושו נא חושו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1682. זקוף הגב (זקוף הגב וצעד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1683. זמר לתוצרת הארץ (אלף זו ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1684. חורני חורני (לחן לא ידוע2) (חורני חורני הולך ברחוב ושר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1685. יש לי דודה (יש לי דודה אייזן דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1686. פרידה מחייל (עוד מעט וזזה הרכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1687. לשדה יצוא יצאתי (לשדה יצוא יצאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1688. אחינו הנהג (אחינו הנהג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1689. אצא לי אל היער (אצא לי אל היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1690. בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1691. הימים חולפים (הימים חולפים שנה עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1692. חנן ועליזה (חנן ועליזה יצאו לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1693. הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1694. דג (דג דג דג) קובץ להאזנה - בדף השיר
1695. איש חסיד היה (איש חסיד היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1696. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1697. תקראי נא בשמי (תקראי נא בשמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1698. זמר נוגה (התשמע קולי רחוקי שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1699. אבא מגרש את אמא (אבא מגרש את אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1700. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1701. ושתי הקירחת (ושתי הקרחת ישבה במקלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1702. זלמן יש לו מכנסיים (זלמן יש לו מכנסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1703. לבן-גוריון יש (לבן-גוריון יש קדילק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1704. מחנה זה עניין (מחנה זה עניין רב תועלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1705. עוד לא אכלנו (עוד לא אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1706. דרור יקרא (לחן ספרדי) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1707. בחצות הלילה (בחצות הלילה עם צאת הכוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1708. הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1709. על גדות הדנייפר (על גדות הדנייפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1710. שמאל ימין (שמאל ימין שמאל ימין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1711. קומו קומו ילדים (לחן רוסי) (קומו קומו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1712. קומו קומו ילדים (לחן פרד מישל) (קומו קומו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1713. הסתכלו נא על הכביש (הסתכלו נא על הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1714. הגננת ניצה (הגננת ניצה היא בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1715. קוטף הכותן (פרי עמלי עוטה המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1716. בוא אליי פרפר נחמד (לחן עממי-רוסי) (בוא אליי פרפר נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1717. לפרה האדומה (לחן עממי-רוסי) (לפרה האדומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1718. קומזיץ (קומזיץ את לבי מרתיח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1719. עלי בבא (מפני העלי בבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1720. טומבללייקה (תרגום עמנואל לין) (מה זה מה בלי שורש צומח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1721. בן גוריון רוקד בלט (בן גוריון רוקד בלט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1722. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1723. קטיושה (לחן בלאנטר) (לבלבו אגס וגם תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1724. נצא לקרב (נצא לקרב נגן על אדמתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1725. הוי אמא שלי (הורם עוגנה של הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1726. פלא פלאים (פלא פלאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1727. סוד הקנון (נוסח רבינא) (שים לב להתפתחות הקנון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1728. אחר הגשם (לחן רבינא) (אוץ אוץ אוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
1729. שיא הכיף (אז בין החבר'ה הוויכוח התעורר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1730. עכו ארץ ישראל (אין אני איני פוחד מעכו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1731. אתחתן לי עם סמלת (עצוב במשלט פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1732. ליום יומיים (אם רצית להצליח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1733. חליל (לי נתן חליל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1734. שיר לוחמי מחתרת בכלא (שחור ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1735. עורה הנוער (עורה הנוער זקוף את ראשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1736. שיר הבריונים (לחן לא ידוע1) (קמנו שבנו צעירי אונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1737. חתול שובב (לחן זהבי) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1738. תן לי חבר (לחן לא ידוע) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1739. נומה פרח (לחן עממי יידי 2) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1740. האח ראשון לציון (האח ראשון לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1741. אם יעזור לנו אלוהינו (אם יעזור לנו אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1742. יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1743. לבי במזרח (לחן לא ידוע) (לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1744. מאז הבוקר (מאז הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1745. על השביל עץ עומד (על השביל עץ עומד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1746. אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1747. אל הדודה (אל הדודה אל הטובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1748. חג שבועות (גן אביב הוא כל הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
1749. הסירים על הקיר (הסירים על הקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1750. פורים (חג לנו חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1751. חנוכה (חנוכה חנוכה חג מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1752. חמישה עשר בשבט (רוח תוקע, תוקע בשופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1753. יום כיפורים (יום כיפורים יום של צום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1754. ל"ג בעומר (ל"ג בעומר ל"ג בעומר אל היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1755. הרעשן (לי רעשן ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1756. הסביבון (סביבון סביבון סביבון סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1757. מי יודע? (מי יודע מה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1758. פסח פסח (פסח פסח ליל הסדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1759. ראש השנה מה? (ראש השנה מה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1760. שיר סובייטי (לא סיעות בני עורב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1761. בחמישה עשר בשבט (לחן נחום נרדי) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1762. השמיימה (השמיימה בעוד רגע ימריא מטוסנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1763. ליל אופל (ליל אופל ופחדים חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
1764. לילה כבר רד (לילה כבר רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1765. הקטנטנה הסמיקה (הקטנטנה הסמיקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1766. לא נזוז (לחן גרינשפון) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1767. שיר האתת (בלילות חשכה ממגדל ובריכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1768. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1769. לפורים (היום פורים היום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1770. אחר הגשם (המטר חדל ויבשו המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1771. יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1772. יחדשהו (יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1773. אין זו אגדה (לחן ביק) (ים השממה חצינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1774. לקראת שבת (לחן גרינשפון) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1775. נרות חנוכה (לחן גרינשפון) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1776. הג'יפ (הי הבט נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1777. כתנות פסים (לחן ראובן ירון) (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1778. גדרה (יש מושבה נחמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1779. עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1780. פעמי משיח (עמדו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1781. חלוץ, חלוץ הנני (לחן עממי) (חלוץ, חלוץ הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1782. היי ויווה (היי ויווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1783. נסדר מעגל גדול (נסדר מעגל גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1784. פעם הייתי בתימן (פעם הייתי בתימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1785. בובה ימימה (אני בובה ושמי ימימה-מה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1786. בין הרים ובין סלעים (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1787. שיר התימניות (אש בוערת בעיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1788. סבתא סבתא (אורי הלך לו עם סבתא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1789. למה לי בשר שוורים (למה לי בשר שוורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1790. בית ספרנו (בית ספרנו לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1791. שם הרחק ביער (שם בשדה לא הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
1792. חוף שקט (חוף שקט מפרש קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1793. טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1794. ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1795. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1796. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1797. רוח רוח (לחן לא ידוע) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1798. שיר הסולידריות (קדימה ואל שכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1799. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1800. שיר לעולה (לחן אדל) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1801. אהובה לי (אהובה לי חמודה לי וואי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1802. הצהרה אני אמסורה (הצהרה אני אמסורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1803. יש לי תרנגולת (יש לי תרנגולת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1804. שם באחו (שם באחו אחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1805. ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי) (צלצל רז אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1806. רעות (אל נא אח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1807. רות (אל תלכי ללקוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1808. פעמי המשיח (דין דן הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1809. דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1810. שירת חורף (היערה בני בחצות הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1811. והשיב לב אבות (והשיב לב אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1812. צברים (הננו אשר הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1813. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1814. שיר ערש (לחן עמירן) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1815. אורחה מתימן (עולה אבק מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1816. משה בגשם (אל הרחוב משה יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1817. אפרוחון (צהבהב הוא וחמוד הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1818. רבינה (שט הערב חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1819. הורה לעבודה (לעבודה להגנה לקיבוץ להכשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1820. אפרוח מבושל (אפרוח מבושל, אפרוח מטוגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1821. בונים אנו כפר חדש (בונים אנו כפר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
1822. יום פורים (לחן עממי) (יום פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1823. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1824. בגינת פרחים (בגינת פרחים רחבת ידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1825. אחד במאי (אחד במאי הוא חג נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1826. אוקרמבה (דון אלפונסו על סוסו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1827. מה יעשו החסידים (מה יעשו החסידים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1828. מחצבה (התדעו מי אנוכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1829. החבצלת בשרון (החבצלת בשרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1830. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1831. תל-אביב (בתימן שם צרה ויגון וסבל עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1832. בין הרים ובין סלעים (לחן "אביגיל") (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1833. איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1834. בעמדה (בעמדה ובמשמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1835. יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1836. שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1837. עם שקט ליל (תרגום דרור) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1838. אוירדיקה (באופל יער שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
1839. זום גלי גלי (זום גלי גלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1840. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1841. שישו ושמחו בשמחת חג (שישו ושמחו בשמחת חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1842. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1843. לכובע שלי (לחן עממי איטלקי) (לכובע שלי שלוש פינות)
1844. לכובע שלי (לחן עממי גרמני) (לכובע שלי שלוש פינות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1845. שיר הצ'יזבטרון (אם באוהל תשב או תשכב בעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1846. מוטי (ובכן, הגענו אל הצריף בו גר הוא, מוטי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1847. הפרוטה והירח (הביטי נא אל הירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
1848. ציפ (והנה היא שוב עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1849. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1850. הנרות הללו (הנרות הנרות)
1851. אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1852. מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1853. הפגישה (שוב נציג לכם הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1854. החופש תם (ושוב נראה הסתיו יורד כחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1855. השחרור (לו נשב מול האש הבוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1856. הגנרל המקסיקני קסטנייטס (הגנרל המקסיקני קסטנייטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
1857. ארצנו הקטנטונת (תכלת שמים סלע אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
1858. הפלמ"חניק מחפש את המחר (הנה הערב כבר ירד על המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1859. יד לפה (איזה חופש נפלא ניצה, ניצה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1860. עניין של אופי (הנה ירח על הגג עולה מנגד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1861. שיר החוזרים ללא בית (ניפגשה בקצה המשעול) קובץ להאזנה - בדף השיר
1862. בן דוד בקריה (היה היה אדם אחד ושמו היה שמריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1863. שטח ההפקר (ודאי ישנם כאן לוחמים אשר זוכרים עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1864. שוש (יה, תביטו איזה יופי השמיים, כמו חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1865. השלייגרים (אלפיים שנה חיכינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1866. כושי כושי (כושי, כושי, כושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1867. האהבה (פה מעל לוהט ירח, הוא אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1868. במקלחת (במקלחת במקלחת מתקלחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1869. מנורה וענפי זית (מנורה וענפי זית) תווים בדף השיר
1870. אתה חיכית לי (אתה חיכית לי ליד בית החרושת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1871. סבתא יוכבד (סבתא יוכבד על המיטה שוכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1872. שיר החלוצים (לחן עממי רוסי 1) (אנו נהיה הראשונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1873. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1874. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1875. ידידי החלוץ (ידידי החלוץ הלך אשתקד לצבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
1876. בן השומר (מה תציץ כוכבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1877. רעי (ילד עני מילדי הפרבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1878. מי יש לו ריבה כזאת (מי יש לו ריבה כזאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1879. איילת חן (איילת חן בגלות תסמכני) קובץ להאזנה - בדף השיר
1880. כי אשמרה שבת (כי אשמרה שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1881. שמחו שישו כל בני עמנו (שמחו שישו כל בני עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1882. לנר ולבשמים (לנר ולבשמים נפשי מייחלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1883. רוח עצוב (רוח עצוב רוח עגום) קובץ להאזנה - בדף השיר
1884. כביש מפיש (מבוקר ועד ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1885. המנון הבריאות (צעד הנוער עז וקל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1886. מאופל מחתרת (מאופל מחתרת בין כבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1887. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1888. תן לשוט (תן לשוט בסירה קצת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1889. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
1890. שלום מולדתי (נכון הגדוד ליום הפדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
1891. המנון הפלמ"ח (לחן "סמרה הופ") (מסביב יהום הסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
1892. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1893. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1894. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1895. סמרה הופ (על חטא שכזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1896. רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1897. המטרונום (טה טה טה חביבנו מלצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
1898. טיול בשבת (מנוחה ושמחה אור לעובדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1899. אל ארץ טובה (כי אדוניי אלוהיך מביאך) קובץ להאזנה - בדף השיר
1900. מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
1901. צעדה החבריא (צעדה החבריא למרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1902. הילולת הביכורים (קול קורא מחצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1903. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
1904. לילה לא נים (לילה לא נים) קובץ להאזנה - בדף השיר
1905. מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
1906. קפה (צה אה אף אה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1907. אחד מי יודע (נוסח איילת-השחר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1908. בים בתל-אביב (בים בתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
1909. בעיירה סמוכה לכאן (בעיירה סמוכה לכאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1910. ערבי שתום עין (ערבי שתום עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
1911. שיר היין (שותה אדם כוס ראשונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1912. תינוק חפץ להיות גדול (תינוק חפץ להיות גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1913. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1914. תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
1915. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
1916. בין נהר פרת (לחן אדמון) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
1917. עורה דור (עורה דור במזמור) קובץ להאזנה - בדף השיר
1918. מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
1919. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1920. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
1921. גימנזיסט חלב פרה (לחן אופנבאך) (גימנזיסט חלב פרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
1922. המכונית (לחן גרינשפון) (קול מעמק קול מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
1923. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
1924. נ